Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Kultur og fritid

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 05.12.2017 kl. 18:24

  Gauseldronningen

  Er hun et vitnesbyrd om at byen vår er eldre enn kirken?

  Gravfunnet

  Graven til den som kalles Gauseldronningen ble oppdaget av grunneier Samuel Gausel høsten 1883. I graven var det et kammer på 2,30 x 1,10 m (ytre mål) bygget av rundete stein og dekket av tre steinheller. De nærmere 40 gjenstandene funnet i graven viser at det var en svært velstående kvinne som ble begravd her rundt år 850 e.Kr. Smykkene og utstyret som ble funnet i graven for 134 år siden vitner om stor rikdom.

  Nå ligger Gauselåsen og Husaberget litt utenfor det som var trolig Stavanger sentrum for 900, 1000 eller 1175 år siden da denne «dronningen» ble gravlagt, men har hun og det samfunnet som fantes her på Nord Jæren for vel 1000år siden noe å si oss.

  Byens 900års feiring

  I 2025 skal vi feire at byen er 900 år. Diskusjonene går høyt om dette. Såkalte eksperter med flotte titler og ditto referanser har funnet ut at Stavanger førstebispedømme ble etablert i år 1120 og at domkirken ble bygget og sto på plass 1125. De samme ekspertene er meget klar på at noen by fantes det absolutt ikke i 1125. Tesen er, for å sette det litt på spissen; først kom domkirken så vokste byen fram. Da går det ikke an å si «kirkebyen Stavanger er 900 år». Man må si domkirken i Stavanger er 900 år.

  Utgravningene på Gauselåsen

  I årene før blokker og rekkehus tok over ble det mellom 1997 og 2000 utført omfattende arkeologiske undersøkelser og utgravinger på Gausel. Dette avdekket, ja beviste, at området her har vært bosatt av mektige slekter fra bronse-, og jernalderen og vikingetiden. I dag burde man kanskje også forvente at det fantes en markering, en bauta, en minneplakett eller lignende som forteller om dette viktige funnet på/ved Husaberget. Det er intet der.

  Særlig funnene fra vikingtiden er enestående.  Smykkerikdommen fra "dronninggraven" på Gausel kan sammenlignes med funnene på Osebergskipet, der dronning Åsa ble gravlagt.  Blant annet fikk Gauseldronningen med seg et rikt utsmykket hestehode i graven, i tillegg til hennes personlige smykker av gull og sølv. 

  Under dagens boligområde nord og øst for Husaberget, har det ligget rester etter mange hus med boligdel og fjøs, smier, åker og flere mektige gravhauger.  Fra Gauselåsen og ikke minst nabohøyden Jåttånuten, bygdeborgen, har folkene kunnet kontrollere landskapet i alle retninger, og de har kunnet ha sine skip og naust både i Hafrsfjord og Gandsfjorden. 

  To av gravene var båtgraver, de har inneholdt trebåter, som før gravleggingen må ha blitt slept fra fjorden opp til Husaberget ca. 79 moh.  I Gauselskogen er det registrert over 100 gravhauger og røyser samt en holveg, altså restene etter vegen som forbandt gårdstunet på høyden med stranden i Gauselvågen.

  Slett Ikke bare røvergods

  Kvaliteten på de «irske gjenstandene» i Gauselfunnet indikerer at dette ikke er tilfeldig røvde gjenstander, men muligvis et bevisst utvalg av et større hærfang. Nord-Jæren har utvilsom vært et viktig utgangspunkt for vikingferder vestover til De britiske øyer. Her er det også gjort andre funn, noen av de fineste irske gjenstandene ble funnet på gårdene Jåttå og Soma.

  Gauselfunnet er likevel det rikeste av dem alle, og kvinnen som ble begravd her må ha tilhørt en ledende slekt med både politisk makt og økonomi til å organisere og utstyre vikingferdene til Irland. Dette er bakgrunnen for at hun har blitt kalt «Gauseldronningen». Man antar at hun kan ha vært en del av slekten til sagakongen Olaf Kvite og hans far Gudrød som ifølge sagaen var rettmessige arvinger etter grunnleggeren av det norske vikingriket i Dublin, og som hersket der i 853 til 871

  Hodet til en hest var også lagt ned, prydet med et staselig irsk seletøy med dekorerte og forgylte bronsebeslag. Seletøyet lå fortsatt på hestekraniet da graven ble åpnet i 1883. Hesten var sannsynligvis ofret i forbindelse med gravleggelsen. I tillegg har mange av de andre funnene i graven som de irske bisselbeslagene, bronsekaret og drikkehornbeslagene vært importerte og spesielt sjeldne og verdifulle saker i sin samtid. Dette er en type gjenstander som kun personer med posisjon, gode kontakter og svært god økonomi kunne skaffe seg, personer i de absolutt høyeste sjikt av samfunnet.

  Utvikling

  Gauseldronningens begravelse og Domkirkens innvielse fant sted omtrent i hver sin ende av Vikingetiden som man tradisjonelt sett regner er fra angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 fram til år ca. 1100. I vårt område var det mange mektige og rike høvdinger som hersket og sikkert var datiden lokomotiv for utviklingen. Er det trolig at det skjedde en utvikling i vårt område fra 850 til 1120?

  På denne bakgrunn er virker troverdigheten til de ekspertene som mener at det ikke fantes en bystruktur her i årene før man bestemte at bispedømmet skulle legges til Stavanger relativ tvilsom for vanlige folk. Legger man til grunn at selv i Vikingetiden var vekst og rikdom kilder og faktorer for bymessige og sosial utvikling av landet vårt bør Gauseldronningen og funnene på Gauselåsen i søndre bydel veie tungt som et indisium. Trolig voks byen fram der den naturlige havnen lå i Vågen, Stafangr. Er Stavanger 600 – 900 eller kanskje 1000 år?  Tenk!

   

  Kilder: Diverse rapporter etter funn og utgravningene, gravfunnet og Wickipedia.

   

   

   

   

   

   

   


   

  Næringsliv

  Publisert 09.05.2018 - 10:30
  20064524-020.jpg

  Attende: Verdifull jobb til alle

  Flotte og flinke arbeidstakere gjør en fremragende jobb på Attende. Bedriften konkurrerer på lik linje med andre produksjonsbedrifter i et krevende marked. Nå ønsker de flere samarbeidsbedrifter.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 07.05.2018 - 09:39
  DSC_0331.JPG

  Bydelsprofil: Ivar Røysland (90)

  Vi møter en høyreist, staut og ungdommelig nittiåring på Hinna. Ivar Røysland og kona Johanna trives godt i bydelen der de har bodd i 60 år.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 09.05.2018 - 10:17
  Bilde 152.jpg

  Våre lokale eksperter på lyd og bilde

  Showroom leverte lyd og bilde til super suksessen på Festplassen i Hinna Park på ettervinterens kaldeste dag. Da brølene til Dovregubben i sin hall gjallet mellom bygningen i jåttåvågen og samlet oppimot 700 for det meste barn og unge foran storskjermen deres.

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 07.05.2018 - 10:09
  krydder.JPG

  Hagespalten: Mai i hagen

  Etter en lang og kald vår har endelig temperaturen steget såpass at det er kjekt å jobbe i hagen.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 07.05.2018 - 10:59
  Bilde 317.jpg

  Ramirent på Gausel er mer enn utleie av maskiner og stillaser

  Ramirent er representert i 10 land og har 2800 ansatte, hvorav 440 er i Norge fordelt på 40 utleiesteder. På Gausel er vi totalt 14 ansatte forteller Solveig Hellstrøm som er Regionsjef Vestlandet, det vil si en kvinnelig sjef for Ramirent sine utleiesteder i de 4 Vestlandsfylkene.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 07.05.2018 - 10:49
  Bilde 229.jpg

  Kolumbus her og nå, og i fremtiden

  Kolumbus har som mål å få flest mulig til å sette bilen hjemme og heller reise kollektivt, sykle eller gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Dette er i tråd med regjeringens og fylkeskommunens nullvekstmål. For å nå dette målet har vi sett oss nødt til å gjøre til dels store justeringer i det etablerte rutetilbudet.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.05.2018 - 10:55
  Bilde 1 Hinnasenteret.jpg

  Hinnasenteret et kurs- og aktivitetssenter

  I Hinnasenteret kan man finne en rekke kurs og aktiviteter som kanskje er det rette nettopp for deg. De aller fleste man kommer i kontakt med her i bydelen tror at Hinnasenteret er et sted med kristne aktiviteter styrt av Hinna kirke. Det er en myte

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.05.2018 - 09:57
  Bilde 226.jpg

  Jåttåvågen Båtforening 50 år

  Jåttåvågen Båtforening fyller 50 år lørdag 16 juni. På jubileumsdagen vil det bli diverse aktiviteter for å feire dagen i og omkring båthavna og klubbhuset i Jåttåvågen i kjernetiden 11 til 15 forteller, Svein Olav Joakimsen og Egil Schanche, styremedlemmer i foreningen og de to som er ansvarlig for jubileumsarrangementet 

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 09.05.2018 - 10:09
  Liggende bilde.jpg

  Kongens fortjenestemedalje til Signe Godeset Figved

  Det er velkjent i hele bydelen at vår alles kjære, respekterte, omsorgsfulle og med en tanker for alle, tidligere lærer ved Jåtten skole, Signe Godeset Figved, ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. Medaljen ble overrakt av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på en stor tilstelning på Jåtten skole mandag 19. februar.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 07.05.2018 - 18:24
  DSC_0303.JPG

  Kultur på tvers

  Det er på bydelshuset det skjer!

  Av Martine Bolognini

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 07.05.2018 - 12:32
  DSC_01842.JPG

  ROGALAND RIDEKLUBB: Aktiv siden 1967

  Lengst vest i Hinna bydel ligger Rogaland Rideklubb. Klubben har rundt 320 medlemmer, 13 hester i rideskolen og 32 privateide hester som leier plass.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 07.05.2018 - 10:14
  Bilde113.jpg

  Mathias Grøsfjeld (14) fra Hinna Norgesmesteren junior i Squash

  Etter 22 år fikk Hafrsfjord squashklubb sin første norgesmester. Mathias Grøsfjeld (14) fra Hinna ble norgesmester under junior squash-NM i Bergen første helg etter påske.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken