Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Kultur og fritid

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 05.12.2017 kl. 18:24

  Gauseldronningen

  Er hun et vitnesbyrd om at byen vår er eldre enn kirken?

  Gravfunnet

  Graven til den som kalles Gauseldronningen ble oppdaget av grunneier Samuel Gausel høsten 1883. I graven var det et kammer på 2,30 x 1,10 m (ytre mål) bygget av rundete stein og dekket av tre steinheller. De nærmere 40 gjenstandene funnet i graven viser at det var en svært velstående kvinne som ble begravd her rundt år 850 e.Kr. Smykkene og utstyret som ble funnet i graven for 134 år siden vitner om stor rikdom.

  Nå ligger Gauselåsen og Husaberget litt utenfor det som var trolig Stavanger sentrum for 900, 1000 eller 1175 år siden da denne «dronningen» ble gravlagt, men har hun og det samfunnet som fantes her på Nord Jæren for vel 1000år siden noe å si oss.

  Byens 900års feiring

  I 2025 skal vi feire at byen er 900 år. Diskusjonene går høyt om dette. Såkalte eksperter med flotte titler og ditto referanser har funnet ut at Stavanger førstebispedømme ble etablert i år 1120 og at domkirken ble bygget og sto på plass 1125. De samme ekspertene er meget klar på at noen by fantes det absolutt ikke i 1125. Tesen er, for å sette det litt på spissen; først kom domkirken så vokste byen fram. Da går det ikke an å si «kirkebyen Stavanger er 900 år». Man må si domkirken i Stavanger er 900 år.

  Utgravningene på Gauselåsen

  I årene før blokker og rekkehus tok over ble det mellom 1997 og 2000 utført omfattende arkeologiske undersøkelser og utgravinger på Gausel. Dette avdekket, ja beviste, at området her har vært bosatt av mektige slekter fra bronse-, og jernalderen og vikingetiden. I dag burde man kanskje også forvente at det fantes en markering, en bauta, en minneplakett eller lignende som forteller om dette viktige funnet på/ved Husaberget. Det er intet der.

  Særlig funnene fra vikingtiden er enestående.  Smykkerikdommen fra "dronninggraven" på Gausel kan sammenlignes med funnene på Osebergskipet, der dronning Åsa ble gravlagt.  Blant annet fikk Gauseldronningen med seg et rikt utsmykket hestehode i graven, i tillegg til hennes personlige smykker av gull og sølv. 

  Under dagens boligområde nord og øst for Husaberget, har det ligget rester etter mange hus med boligdel og fjøs, smier, åker og flere mektige gravhauger.  Fra Gauselåsen og ikke minst nabohøyden Jåttånuten, bygdeborgen, har folkene kunnet kontrollere landskapet i alle retninger, og de har kunnet ha sine skip og naust både i Hafrsfjord og Gandsfjorden. 

  To av gravene var båtgraver, de har inneholdt trebåter, som før gravleggingen må ha blitt slept fra fjorden opp til Husaberget ca. 79 moh.  I Gauselskogen er det registrert over 100 gravhauger og røyser samt en holveg, altså restene etter vegen som forbandt gårdstunet på høyden med stranden i Gauselvågen.

  Slett Ikke bare røvergods

  Kvaliteten på de «irske gjenstandene» i Gauselfunnet indikerer at dette ikke er tilfeldig røvde gjenstander, men muligvis et bevisst utvalg av et større hærfang. Nord-Jæren har utvilsom vært et viktig utgangspunkt for vikingferder vestover til De britiske øyer. Her er det også gjort andre funn, noen av de fineste irske gjenstandene ble funnet på gårdene Jåttå og Soma.

  Gauselfunnet er likevel det rikeste av dem alle, og kvinnen som ble begravd her må ha tilhørt en ledende slekt med både politisk makt og økonomi til å organisere og utstyre vikingferdene til Irland. Dette er bakgrunnen for at hun har blitt kalt «Gauseldronningen». Man antar at hun kan ha vært en del av slekten til sagakongen Olaf Kvite og hans far Gudrød som ifølge sagaen var rettmessige arvinger etter grunnleggeren av det norske vikingriket i Dublin, og som hersket der i 853 til 871

  Hodet til en hest var også lagt ned, prydet med et staselig irsk seletøy med dekorerte og forgylte bronsebeslag. Seletøyet lå fortsatt på hestekraniet da graven ble åpnet i 1883. Hesten var sannsynligvis ofret i forbindelse med gravleggelsen. I tillegg har mange av de andre funnene i graven som de irske bisselbeslagene, bronsekaret og drikkehornbeslagene vært importerte og spesielt sjeldne og verdifulle saker i sin samtid. Dette er en type gjenstander som kun personer med posisjon, gode kontakter og svært god økonomi kunne skaffe seg, personer i de absolutt høyeste sjikt av samfunnet.

  Utvikling

  Gauseldronningens begravelse og Domkirkens innvielse fant sted omtrent i hver sin ende av Vikingetiden som man tradisjonelt sett regner er fra angrepet på klosteret på Lindisfarne i 793 fram til år ca. 1100. I vårt område var det mange mektige og rike høvdinger som hersket og sikkert var datiden lokomotiv for utviklingen. Er det trolig at det skjedde en utvikling i vårt område fra 850 til 1120?

  På denne bakgrunn er virker troverdigheten til de ekspertene som mener at det ikke fantes en bystruktur her i årene før man bestemte at bispedømmet skulle legges til Stavanger relativ tvilsom for vanlige folk. Legger man til grunn at selv i Vikingetiden var vekst og rikdom kilder og faktorer for bymessige og sosial utvikling av landet vårt bør Gauseldronningen og funnene på Gauselåsen i søndre bydel veie tungt som et indisium. Trolig voks byen fram der den naturlige havnen lå i Vågen, Stafangr. Er Stavanger 600 – 900 eller kanskje 1000 år?  Tenk!

   

  Kilder: Diverse rapporter etter funn og utgravningene, gravfunnet og Wickipedia.

   

   

   

   

   

   

   


   

  Næringsliv

  Publisert 04.12.2017 - 17:09
  2000-06-08 03.24.442.jpg

  Integrate renewables: Lysende framtid med energi fra solen

  Det ligger et stort potensial i å fange energi fra sol og vind. Dette potensialet har Integrate Renewables på Forus tenkt å utnytte. Ikke bare i Norge, men på verdensbasis.

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 04.12.2017 - 20:05
  Bilde 47.JPG

  O, jul med sin glede...

  Desember er en travel måned for de fleste. Vi skal rekke å vaske huset, kjøpe gaver, få skrevet årets julekort, bakt 7 slag og ikke minst pyntet til jul både ute og inne.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 04.12.2017 - 19:47
  2000-05-31 06.23.25.jpg

  Bydelsprofilen: Terje Vareberg (69)

  Terje Vareberg er fortsatt glad i å lære og forbereder seg nå på å bli pensjonist. Gradvis.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 04.12.2017 - 17:01
  Bilde 133.JPG

  Privatmegleren

  Vi har en klar strategi: å samle de beste meglerne og gi dem de beste verktøy for lykkes med ditt boligsalg. Skal du selge boligen din bør du ikke legge den ut for salg før du har mottatt et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 04.12.2017 - 14:07
  Bilde 132.JPG

  Scandic Hotell Stavanger Forus

  Dette seks år gamle konferansehotellet som ble etablert som et nisjehotell for møter og konferanser rettet mot oljeindustrien på Forus har hatt noen vanskelige år etter at markedet endret seg ved nedgangen i oljevirksomheten.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 04.09.2017 - 17:15
  ivar sorteringsanlegg212.jpg

  Nytt sorteringsanlegg på Forus

  I 2019 skal IVARs sorteringsanlegg for restavfall, papir og plast være ferdig. Avfallssorteringsanlegget blir det første i verden med et anlegg for industriell produksjon av plastråstoff fra gjenvunnet plastavfall (vaske- og ekstruderingsanlegg), der hele prosessen utføres i én fabrikk.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 05.12.2017 - 17:26

  Jåttå og Hinna historielag – Årbok 7

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 05.12.2017 - 17:17

  Glimt fra lokalhistorien

  Den 19. september 1951 ble Forus yngre kvinneforening stiftet. Ett av formålene var «å samle inn midler til reising av bedehus på Forus».

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 05.12.2017 - 18:24
  Bilde 141.jpg

  Gauseldronningen

  Er hun et vitnesbyrd om at byen vår er eldre enn kirken?

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 05.12.2017 - 18:19
  Bilde 138.JPG

  Sagaen om ein historikar og sagaskribent frå Hinna

  Sagaen om tannlege Edvard Eikill som ble historiker, forfatter og skribent.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 06.12.2017 - 09:39
  IMG_82701.JPG

  Svømmeglede på Gjøvik

  I september gikk Landsstevnet for utviklingshemmede av stabelen på Gjøvik. Madla Svømmeklubb dro avgårde med seks svømmere, én trener og spente foreldre.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 06.12.2017 - 09:21
  Bilde 1. Fellesbilde3.jpg

  Aktiv kickboxing - en ny kvinneidrett i Norge?

  Aktiv kickboxingklubb deltok i ScandinavianOpen 2017 i Bjølsenhallen, Oslo 13. – 14. oktober med 7 utøvere.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 14.05.2017 - 14:15
  HinnAvis startbilde (1)1.jpg

  Greit at vi ikke har naboen på maten

  Trygt, stor hage og kort vei til Sørmarka. Familien Mollan kan ikke tenke seg et bedre sted å bo. I følge levekårsundersøkelsen er de tydeligvis ikke alene om å tenke slik.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 14.05.2017 - 14:05
  Hovedbilde_Thea 3mfb1.JPG

  Ny frisk i Jåttåvågen

  Ved første øyekast kan Jåttåvågen sikkert arte seg som betongkledd med logoer fra olje og finans. 

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 14.05.2017 - 13:54
  Bilde 218.jpg

  En annerledes opplevelse

  Det er kanskje ikke så lett å tenke seg, når man står på Hinnaberget og skuer utover de glaserte takpannene som skinner i solen, men for bare en knapp mannsalder siden, om man hadde stått slik og kikket, ville nesten alt vært grønne enger.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 14.05.2017 - 13:38
  Amalie_Hinnavis21.jpg

  Lite ungdomskriminalitet på Hinna

  Ifølge Stavanger kommunes levekårsundersøkelse er svært få barn og unge på Hinna involvert i kriminalitet. Bydelshuset og Natteravnene arbeider for at det skal forbli slik. 

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 14.05.2017 - 13:21
  EMbo1.jpg

  Et trygt og godt hjem

  EMbo Stavanger er Stavanger kommunes botiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold. En av avdelingene ligger på Hinna. 

  » Les hele saken