Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Næringsliv

Print
Av Admin Hinnavis 07.05.2018 kl. 10:49

  Kolumbus her og nå, og i fremtiden

  Kolumbus har som mål å få flest mulig til å sette bilen hjemme og heller reise kollektivt, sykle eller gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Dette er i tråd med regjeringens og fylkeskommunens nullvekstmål. For å nå dette målet har vi sett oss nødt til å gjøre til dels store justeringer i det etablerte rutetilbudet.

   

  HINNAvis har stilt Kolumbus en del spørsmål om vi kan se forbedringer i rutenettet i vår bydel med det første. Dette er hva selskapets nye Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg svarte.  Dessuten lover hun «Vi kan gjerne ta en oppfølging ved en senere anledning»

  Planlegging

   -Når vi planlegger og administrerer kollektivtrafikk finnes det derfor noen prinsipper vi har valgt å følge, som skal gjøre det enklere å ta vanskelig valg.

  En  oversikt over disse prinsippene kan du lese mer om her: https://www.kolumbus.no/globalassets/articles/faktahefte-prinsipper-for-kollektivtrafikken-i-rogaland.pdf

  Hva betyr dette for oss som bor på Hinna?

  -For mange betyr det at de har buss tilgjengelig døgnet rundt ettersom rute 2 går mellom Tananger – Stavanger – Sandnes hele døgnet. For noen betyr det at det blir like raskt eller raskere å benytte seg av andre transportformer enn bilen. For noen betyr det at sykkel/el-sykkel blir mer aktuelt for korte reisestrekninger. For noen betyr det at det blir noe lenger å gå til holdeplassen, og for noen betyr det at bilen fortsatt er mest hensiktsmessig.

   Hva betyr det for Kolumbus?

  -Utfordringene med å nå målet er blant annet at kollektivtrafikken i dag ikke alltid har konkurransedyktig reisetid ettersom fremkommeligheten er for dårlig. Nye, spredte byområder krever nye tilbud, og gjør det vanskelig å optimalisere ressursutnyttelsen. Arealbruk, velstandsnivå og tilrettelegging for biltrafikken har over lang tid undergravet kollektivtrafikkens kundegrunnlag og konkurransefordeler. For å få til den ønskede utviklingen er det derfor politisk bestemt at en Bussvei på Nord-Jæren skal styrke fremkommeligheten for kollektivtrafikken på en måte som ikke er gjort tidligere. Denne endringen er så omfattende at den vil få konsekvenser for mange. Blant annet i form av endringer i infrastruktur og ruteplan.

  I juli 2016 gjorde Kolumbus rutejusteringer for å tilpasse seg fremtiden med både Jærbanen og Bussveien som ryggrad for transport i regionen vår. Bussveien utvikles fortløpende og skal etter planen stå ferdig i 2023.

  -Kolumbus er som sagt opptatt av at flest mulig skal få mulighet til å reise i regionen vår uten bil. Vi har derfor fått en utvidet rolle som mobilitetsselskap slik at vi kan se flere reisemåter i sammenheng. Kolumbus planlegger, tilrettelegger og samarbeider med andre offentlige og private aktører for at alle som bor i Rogaland skal få et så enkelt og sømløst tilbud som mulig når det gjelder både buss, båt, tog, sykkel og gåing. Dette gjelder også for Hinna bydel, men her gjenstår det fortsatt mer planlegging og politiske prosesser før vi kan gi et endelig svar på hvilket tilbud bydelen vil få. Vi setter pris på alle konstruktive tilbakemeldinger og vil ta de med oss i den videre planleggingsprosessen.

  -Som HINNAvis viser til har det skjedd store endringer i kollektivtrafikken de siste årene. Kolumbus har blant annet:

   

  • ·   I   I januar 2016 forenklet vi hele billett- og sonesystemet for buss i Rogaland. Vi gikk for eksempel fra å ha 136 til 5 soner.
  • ·         I juli 2016 gjorde vi en stor ruteendring på Nord-Jæren for å tilpasse rutene til den fremtidige Bussveien som skal stå ferdig i 2023. Her fikk vi flere døgnåpne ruter. Blant annet rute 2 som går langs FV 44 via Hinna til Sandnes.
  • ·         I juli 2016 fikk vi ca. 400 helt nye busser og Nordens største, miljøvennlige bussdepot.
  • ·         I 2016 lanserte vi bedriftsavtalen HjemJobbHjem for å tilby et bedre samarbeid med næringslivet.
  • ·         Kolumbus var først i Norge med elektriske busser, og får etter all sannsynlighet også Norges første selvkjørende buss i rute.
  • ·         I juni 2017 gikk vi fra å være et kollektivselskap med ansvar for buss og båt i Rogaland, til å bli Norges første mobilitetsselskap med ansvar for både buss, båt, tog, sykkel og gåing.
  • ·         I 2016 startet prøveprosjektet Forus Shuttle og vi blir nå de første i landet til å teste neste fase i trafikk på Forus. Lovverket har åpnet opp for å teste denne med sjåfør, men har ikke åpnet opp for å erstatte supplere enda.

   

  Forklare engasjere motivere

  -Det viktigste for Kolumbus er alltid kunden, og dersom vi lykkes med å forklare, motivere og engasjerer de som har mulighet til å reise uten bilen tror vi at det vil gjøre Rogaland til et bedre sted å leve. Vi tror at noen justeringer er nødvendige for at vi som region skal kunne fortsette å blomstre, at byene våre skal bli triveligere, og for at barna våre skal kunne fortsette å vokse opp i et like friskt og godt tilrettelagt miljø som det vi selv har hatt avslutter Grethe Skundberg.

   


   

  Næringsliv

  Publisert 09.05.2018 - 10:30
  20064524-020.jpg

  Attende: Verdifull jobb til alle

  Flotte og flinke arbeidstakere gjør en fremragende jobb på Attende. Bedriften konkurrerer på lik linje med andre produksjonsbedrifter i et krevende marked. Nå ønsker de flere samarbeidsbedrifter.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 07.05.2018 - 09:39
  DSC_0331.JPG

  Bydelsprofil: Ivar Røysland (90)

  Vi møter en høyreist, staut og ungdommelig nittiåring på Hinna. Ivar Røysland og kona Johanna trives godt i bydelen der de har bodd i 60 år.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 09.05.2018 - 10:17
  Bilde 152.jpg

  Våre lokale eksperter på lyd og bilde

  Showroom leverte lyd og bilde til super suksessen på Festplassen i Hinna Park på ettervinterens kaldeste dag. Da brølene til Dovregubben i sin hall gjallet mellom bygningen i jåttåvågen og samlet oppimot 700 for det meste barn og unge foran storskjermen deres.

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 07.05.2018 - 10:09
  krydder.JPG

  Hagespalten: Mai i hagen

  Etter en lang og kald vår har endelig temperaturen steget såpass at det er kjekt å jobbe i hagen.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 07.05.2018 - 10:59
  Bilde 317.jpg

  Ramirent på Gausel er mer enn utleie av maskiner og stillaser

  Ramirent er representert i 10 land og har 2800 ansatte, hvorav 440 er i Norge fordelt på 40 utleiesteder. På Gausel er vi totalt 14 ansatte forteller Solveig Hellstrøm som er Regionsjef Vestlandet, det vil si en kvinnelig sjef for Ramirent sine utleiesteder i de 4 Vestlandsfylkene.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 07.05.2018 - 10:49
  Bilde 229.jpg

  Kolumbus her og nå, og i fremtiden

  Kolumbus har som mål å få flest mulig til å sette bilen hjemme og heller reise kollektivt, sykle eller gå til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Dette er i tråd med regjeringens og fylkeskommunens nullvekstmål. For å nå dette målet har vi sett oss nødt til å gjøre til dels store justeringer i det etablerte rutetilbudet.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.05.2018 - 10:55
  Bilde 1 Hinnasenteret.jpg

  Hinnasenteret et kurs- og aktivitetssenter

  I Hinnasenteret kan man finne en rekke kurs og aktiviteter som kanskje er det rette nettopp for deg. De aller fleste man kommer i kontakt med her i bydelen tror at Hinnasenteret er et sted med kristne aktiviteter styrt av Hinna kirke. Det er en myte

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.05.2018 - 09:57
  Bilde 226.jpg

  Jåttåvågen Båtforening 50 år

  Jåttåvågen Båtforening fyller 50 år lørdag 16 juni. På jubileumsdagen vil det bli diverse aktiviteter for å feire dagen i og omkring båthavna og klubbhuset i Jåttåvågen i kjernetiden 11 til 15 forteller, Svein Olav Joakimsen og Egil Schanche, styremedlemmer i foreningen og de to som er ansvarlig for jubileumsarrangementet 

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 09.05.2018 - 10:09
  Liggende bilde.jpg

  Kongens fortjenestemedalje til Signe Godeset Figved

  Det er velkjent i hele bydelen at vår alles kjære, respekterte, omsorgsfulle og med en tanker for alle, tidligere lærer ved Jåtten skole, Signe Godeset Figved, ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. Medaljen ble overrakt av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på en stor tilstelning på Jåtten skole mandag 19. februar.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 07.05.2018 - 18:24
  DSC_0303.JPG

  Kultur på tvers

  Det er på bydelshuset det skjer!

  Av Martine Bolognini

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 07.05.2018 - 12:32
  DSC_01842.JPG

  ROGALAND RIDEKLUBB: Aktiv siden 1967

  Lengst vest i Hinna bydel ligger Rogaland Rideklubb. Klubben har rundt 320 medlemmer, 13 hester i rideskolen og 32 privateide hester som leier plass.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 07.05.2018 - 10:14
  Bilde113.jpg

  Mathias Grøsfjeld (14) fra Hinna Norgesmesteren junior i Squash

  Etter 22 år fikk Hafrsfjord squashklubb sin første norgesmester. Mathias Grøsfjeld (14) fra Hinna ble norgesmester under junior squash-NM i Bergen første helg etter påske.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken