Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Næringsliv

Print
Av Admin Hinnavis 03.12.2018 kl. 10:48

  SUS2023: Nytt sykehus - arbeidet i full gang

  Tidlig i høst startet arbeidet med veier og infrastruktur til det nye sykehuset. Første byggetrinn skal være innflytningsklart i løpet av 2023. For et par uker siden ble det nye sykehuset kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt.

   

  Det er ingen tvil om at byggearbeidet er i full gang og er svært synlig i skråningen nedenfor Ullrigg og Arkivenes hus mot Madlaveien. Veisystemet som er synlig er tilkomstveier og har ingenting å gjøre med det permanente veisystemet til sykehuset. For øyeblikket er det vann-, kloakk- og avløpsrør som skal på plass. Sykehuset skal ha to underetasjer og det vil bli en del sprengningsarbeid og gravearbeid som nabolaget etterhvert vil merke.

  Verdens beste

  13. november ble det nye sykehuset kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt og konkurrerte i finaleheatet mot det kinesiske signalbygget Beijing CBD Z6 Tower og amerikanske Piedmont Atlanta Hospital, blant 196 innsendte prosjekter. Det er den amerikanske IT-giganten Autodesk som kårer verdens beste digitale byggeprosjekt på verdens største digitaliseringskonferanse for byggenæringen. Den årlige konferansen samler over 10.000 arkitekter, ingeniører og entreprenører i fire dager for å lære av de beste internasjonale prosjektene.

  Det som fikk en global byggebransje til å rette blikket mot det norske sykehuset, var den digitale løsningen som muliggjør industrialisert prosjektering, et 3D-studio der brukergrupper kan teste sykehuset før det bygges, og bruk av teknologiske løsninger for å effektivisere byggeplassen.

  -Vi har som visjon å kunne bygge sykehuset uten bruk av boring, kapping og tilpasning på stedet. Så mye som mulig skal komme flatpakket eller som ferdige moduler som kan løftes inn og kobles sammen i bygget. I tillegg gjør digitaliseringen det mulig å involvere alt fra leverandører, renholdere, sykepleiere og leger allerede nå i planleggingsfasen. Det betyr bedre løsninger og færre feil når sykehuset bygges og står ferdig, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS3023, i en pressemelding.

  Byggeprosessen

  Allerede i 1965 ble det satt av 1200 dekar til universitetsområdet på Ullandhaug. Dette ble vedtatt i reguleringsplanen i 1966. I januar 2016 besluttet helseminister Bent Høie at det nye sykehuset skulle bygges på området, nedenfor universitetet og Innovasjonsparken. Områdereguleringen ble vedtatt i Stavanger og Sola i mars 2017 og har omfattende rekkefølgekrav.

  –Blant annet skal Statens Vegvesen bygge kollektivfelt. Det blir bussvei fra Jåttåvågen stasjon på Hinna (Diagonalen), opp gjennom sykehusområdet, og videre opp til universitetet og Ullandhaugveien. Bussveien skal tilrettelegges for busser, syklister, fotgjengere og ambulanser, forklarer Halvor S. Karlsen, prosjektleder infrastruktur i SUS2023. –Det skal også bygges enten undergang eller bro for fotgjengere og syklister i rundkjøringen der Kristine Bonnevies vei går opp til Ullandhaugsveien i dag. Dette skal gjøres for sikre fotgjengere og syklister og å avlaste og unngå stopp i biltrafikken til sykehuset. Det vil komme nytt lyskryss like nedenfor den nye Rema1000-butikken, der hovedinnkjørselen til sykehusområdet blir, sier han.

  Nordover fra det nye sykehuset skal kollektivtraséen gå fra universitetsområdet i retning Stavanger sentrum enten via Madlamarkveien, Madlakrossen og Madlaveien mot sentrum, eller via Schancheholen, SUS og til Hillevåg. Alt dette skal stå ferdig før det nye sykehuset tas i bruk.

  Parkeringsanlegg til 1300 sykler

  Ansatte og besøkende som kommer med tog vil få tilgang til det nye sykehuset via Jåttåvågen stasjon og bussveien. Veiene rundt sykehuset får nye gang- og sykkelforbindelser.  Langs den planlagte kollektivtraseen skal det være fortau med tosidig sykkelfelt. Langs Kristine Bonnevies vei er det planlagt sykkelvei med fortau som skal kobles mot turveinettet og den planlagte sykkelstamveien. Det blir den raskeste forbindelsen sørover mot Sandnes. Planen er å lage to avkjøringer fra sykkelstamveien mot det nye sykehuset. Ved E39 er det også gang- og sykkelveiforbindelser langs Nesbuveien, sørøstover langs Diagonalen og østover mot Hinna sentrum. Sørvestover vil sykkeltraséen kunne knytte seg til gang- og sykkeltilbudet langs Madlaveien.

  Det planlegges to låsbare parkeringsanlegg under tak, for tilsammen 1300 sykler, 700 plasser for ansatte under akuttmottaket i øst og 600 plasser i parken på vestsiden. Disse vil få god tilknytning til garderober, kafeteria og ”ringen” som binder de forskjellige byggene sammen i tredje etasje. I tillegg vil det være ca. 300 utendørs sykkelparkeringsplasser, plassert langs de fleste byggene. Bussholdeplassene og sykkelparkeringen vil være nærmere sykehuset enn parkeringshusene.

  Bystyret i Stavanger har vedtatt strenge parkeringsrestriksjoner. Mindre enn 25 prosent av de som arbeider dagtid på sykehuset vil kunne få parkeringsplass for bil. Det betyr at det nye sykehuset vil ha en lavere bilparkeringsdekning, både for besøkende og ansatte, enn for mange andre norske sykehus.

  Bystyret i Stavanger la til et krav i detaljreguleringen om at 20 prosent av parkeringsplassene skal klargjøres for lading av elbiler.

  Stavanger og Sola kommune

  -Vi har god kontakt med kommunene, spesielt Stavanger kommune som eier størstedelen av tomten til det nye sykehuset som ligger i Hinna bydel. Sola kommune eier en liten flik av området. Kommunen skal være byggherre for kommunale veier, vann, avløp og kloakk, i tillegg til veiene inne på sykehusområdet. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene inklusive kollektivaksen. Denne ligger i planene til Bymiljøpakken som skal stå ferdig i 2023, forteller Ingveig Tveranger, kommunikasjonsrådgiver i SUS2023.

  - Det første bygget som skal reises, blir parkeringshuset for ansatte. Det arbeidet starter til våren. Samtidig skal det graves ut grop til to kulverter under jorden som skal være del av varemottaket og stå for all transport av utstyr mat, tøy etc mellom byggene.

  Akuttbygget skal ha egen akuttinngang på baksiden mot E39 med helikopterlandingsplass like ved. Bygget skal også inneholde intensiv avdeling, nyfødtintensiv og intermediærsenger. Hovedinngang og vestibyleområde med aula ligger på forsiden av dette bygget.

  Brukergrupper og utvalg

  -Vi har et svært godt samarbeid både med ansatte og pasientrepresentanter, representert i henholdsvis elleve brukergrupper hvor alle faggrupper har  . I tillegg har vi brukerutvalg som representerer de ulike pasientgruppene, forteller Tveranger og legger til at hun er imponert over det store engasjementet alle ansatte har for pasientene. –Alle er svært opptatt av pasientene, og ønsker at det nye sykehuset skal bli best mulig for pasientene.

  Ny bussvei – Jåttå-Ullandhaug

  Ny bussvei skal bygges fra Jåttåvågen stasjon (Diagonalen) til sykehusområdet og opp til universitetet. Denne veien skal være ferdig til det nye sykehuset tas i bruk i 2023. HINNAvis kommer med mer detaljer om bussveien i neste utgave.

  Ny sykkelstamvei Stavanger – Forus/Lura – Sandnes

  Arbeidet med den nye sykkelstamveien er i full gang. Dette er et pionerprosjekt for en sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes med høy standard. Parallelt med sykkelstamveien sør for Auglendstunnelen bygges en bussfil som en del av E39 sørover til Forus. 

  –Sykkelstamveien skal gå til Oalsgata i Sandnes, og blir tilsammen 14 kilometer lang. Vi har startet arbeidet litt sør for Granneskrysset av praktiske hensyn i forhold til byggingen av det nye sykehuset og planarbeidet som pågår i selve krysset, forteller prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens Vegvesen. –Strekningen Asser Jåttensvei til Sandnes-grensen skal være ferdig i 2020, så starter strekningen Løwenstrasse-Oalsgata. Planen er at denne skal stå ferdig i 2021. Målet med sykkelstamveien er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel og skal være en effektiv og trafikksikker vei for syklister mellom Sandnes, Forus og Stavanger.

  Sykkelstamveien skal ha en bredde på fire meter med 0,25 meter skulder på hver side, støttemurer, støyskjermer og kryss med egne felt for de som skal på og av. I tillegg kommer omlegging/nyanlegg av kabler og kommunale vann- og avløpsledninger.

   


   

  Næringsliv

  Publisert 12.05.2019 - 21:19
  DSC_58021.JPG

  Nytt apotek i Hinnakrossen

  Det er ikke til å unngå å legge merke til at det bygges og utvides under REMA-butikken i Hinnakrossen. Vi møtte Arild Nygård i Nygård Næringsutvikling.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 12.05.2019 - 21:12
  Nr 2 - (f.v.) Morten, Kjetil og Anders Fevang. Foto Natalia Pipkina©2018.jpg

  Brenner for menns psykiske helse

  Kjetil Fevang (29) fra Hinna er en etablert bedriftseier og barberer. Sammen med brødrene sine startet og driver han i dag Brødrene Fevangs Barberstue i Stavanger, og jobber aktivt med å bedre menns psykiske helse.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 12.05.2019 - 20:53
  DSC_57851.JPG

  Valpehagen - et godt sted å være

  14. mai feirer Valpehagen på Forus ett år og vi gratulerer! Monika Hovland Berg realiserte drømmen sin etter 25 år i salgsbransjen.

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 12.05.2019 - 20:58
  syring_stamme.jpg

  En duftende terrasse

  Kom innom og opplev både duft og vakker blomstring!

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 12.05.2019 - 20:48
  Nr 110.jpg

  Frue Gamlehjem - 100 år

  Fredag 26. april var det stor festivitas på Frue Gamlehjem på Hinna. Det var 100 år siden gamlehjemmet ble bygget og stuen var fylt til renden med gjester og god mat.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 18.02.2019 - 13:15
  Nr 14.jpg

  Gunhild startet blogg for egen terapi - og for å inspirere andre

  Gunhild Næss (30) kommer fra Lura i Sandnes. Her hadde hun en trygg og god oppvekst med mor, far og to yngre søsken. Da moren døde, for 5 år siden, flyttet familien til Gausel. Som 24-åring ble Gunhild selv ved en tilfeldighet diagnostisert med underlivskreft. Grunnet tilbakefall høsten 2017 er hun nå kreft-kroniker, og må leve med sykdommen resten av livet.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 12.05.2019 - 20:34
  IMG_6423.JPG

  Bydelspolitiker: Kristin Bade Veire (V)

  Kristin Bade Veire (75) er genuint opptatt av at barn skal ha trygg skolevei. Hun jobber også for at Hinna bydel skal få sin egen svømmehall og hun er stolt over å dele ut Hinnaprisen.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 18.02.2019 - 13:08
  46388984_1325432210966057_7111500355002695680_n.jpg

  Cadell Design - unike møbler i Godesetdalen 10

  I 2015 bestemte Cathrine B. Andersen (49) seg for å forlate den trygge jobben for å satse på møbel- og interiørdrømmen med egen butikk. Sammen med datteren har hun nå drevet Cadell Design i snart fire år.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 12.05.2019 - 21:44
  Gausel logo square.jpg

  Det er på Gausel bydelshus det skjer!

  Hinna bydel er en veldig aktiv og flerkulturell bydel. Gausel bydelshus representerer en viktig møteplass på tvers av generasjoner hvor organisasjoner og privat næringsliv skaper et levende hus fullt med aktiviteter, feiringer, samlinger og mye mer.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 12.05.2019 - 21:26
  Nr 1 - Leder i Hinna Sanitetsforening (f.v.) Mia Hetland og Marianne Osland finner frem Maiblomstene.jpg

  Hinna Sanitetsforening ringer våren inn med Maiblomster

  På Idunhuset på Hinna samles ukentlig medlemmer fra Hinna Sanitetsforening for møter og aktiviteter. Tirsdag 9. april var det Kløvertur og strikkekafé som står på agendaen, i tillegg skal det forberedes til salg av Maiblomster.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 12.05.2019 - 21:58
  Nr 1 - (f.v.) Melina Samsonsen, Jakob Gjerde og Tiril Thorbjørnsen. Melina fikk 1. plass, Tiril 2. plass og Jakob 5. plass i NM.2.jpg

  Melina fra Jåttå ble norgesmester i bryting

  Melina Falkeid Samsonsen (12) fra Jåttå har blitt norgesmester i bryting for piker 15 år. I fjor ble hun landsmester for piker 12 år, og i år dro hun til Tromsø hvor hun tok medalje i norgesmesterskapet.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 12.05.2019 - 21:53
  Nr 1 - Hinna HU lag 21.JPG

  Hinna HU lag på avslutningsturnering i Hetlandshallen

  HINNAvis møter en glad og sporty gjeng fra Hinna HU-lag i Hetlandshallen. De feirer avslutningen på en god håndballsesong med glitter og stas.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken