Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Næringsliv

Print
Av Admin Hinnavis 03.12.2018 kl. 10:48

  SUS2023: Nytt sykehus - arbeidet i full gang

  Tidlig i høst startet arbeidet med veier og infrastruktur til det nye sykehuset. Første byggetrinn skal være innflytningsklart i løpet av 2023. For et par uker siden ble det nye sykehuset kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt.

   

  Det er ingen tvil om at byggearbeidet er i full gang og er svært synlig i skråningen nedenfor Ullrigg og Arkivenes hus mot Madlaveien. Veisystemet som er synlig er tilkomstveier og har ingenting å gjøre med det permanente veisystemet til sykehuset. For øyeblikket er det vann-, kloakk- og avløpsrør som skal på plass. Sykehuset skal ha to underetasjer og det vil bli en del sprengningsarbeid og gravearbeid som nabolaget etterhvert vil merke.

  Verdens beste

  13. november ble det nye sykehuset kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt og konkurrerte i finaleheatet mot det kinesiske signalbygget Beijing CBD Z6 Tower og amerikanske Piedmont Atlanta Hospital, blant 196 innsendte prosjekter. Det er den amerikanske IT-giganten Autodesk som kårer verdens beste digitale byggeprosjekt på verdens største digitaliseringskonferanse for byggenæringen. Den årlige konferansen samler over 10.000 arkitekter, ingeniører og entreprenører i fire dager for å lære av de beste internasjonale prosjektene.

  Det som fikk en global byggebransje til å rette blikket mot det norske sykehuset, var den digitale løsningen som muliggjør industrialisert prosjektering, et 3D-studio der brukergrupper kan teste sykehuset før det bygges, og bruk av teknologiske løsninger for å effektivisere byggeplassen.

  -Vi har som visjon å kunne bygge sykehuset uten bruk av boring, kapping og tilpasning på stedet. Så mye som mulig skal komme flatpakket eller som ferdige moduler som kan løftes inn og kobles sammen i bygget. I tillegg gjør digitaliseringen det mulig å involvere alt fra leverandører, renholdere, sykepleiere og leger allerede nå i planleggingsfasen. Det betyr bedre løsninger og færre feil når sykehuset bygges og står ferdig, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS3023, i en pressemelding.

  Byggeprosessen

  Allerede i 1965 ble det satt av 1200 dekar til universitetsområdet på Ullandhaug. Dette ble vedtatt i reguleringsplanen i 1966. I januar 2016 besluttet helseminister Bent Høie at det nye sykehuset skulle bygges på området, nedenfor universitetet og Innovasjonsparken. Områdereguleringen ble vedtatt i Stavanger og Sola i mars 2017 og har omfattende rekkefølgekrav.

  –Blant annet skal Statens Vegvesen bygge kollektivfelt. Det blir bussvei fra Jåttåvågen stasjon på Hinna (Diagonalen), opp gjennom sykehusområdet, og videre opp til universitetet og Ullandhaugveien. Bussveien skal tilrettelegges for busser, syklister, fotgjengere og ambulanser, forklarer Halvor S. Karlsen, prosjektleder infrastruktur i SUS2023. –Det skal også bygges enten undergang eller bro for fotgjengere og syklister i rundkjøringen der Kristine Bonnevies vei går opp til Ullandhaugsveien i dag. Dette skal gjøres for sikre fotgjengere og syklister og å avlaste og unngå stopp i biltrafikken til sykehuset. Det vil komme nytt lyskryss like nedenfor den nye Rema1000-butikken, der hovedinnkjørselen til sykehusområdet blir, sier han.

  Nordover fra det nye sykehuset skal kollektivtraséen gå fra universitetsområdet i retning Stavanger sentrum enten via Madlamarkveien, Madlakrossen og Madlaveien mot sentrum, eller via Schancheholen, SUS og til Hillevåg. Alt dette skal stå ferdig før det nye sykehuset tas i bruk.

  Parkeringsanlegg til 1300 sykler

  Ansatte og besøkende som kommer med tog vil få tilgang til det nye sykehuset via Jåttåvågen stasjon og bussveien. Veiene rundt sykehuset får nye gang- og sykkelforbindelser.  Langs den planlagte kollektivtraseen skal det være fortau med tosidig sykkelfelt. Langs Kristine Bonnevies vei er det planlagt sykkelvei med fortau som skal kobles mot turveinettet og den planlagte sykkelstamveien. Det blir den raskeste forbindelsen sørover mot Sandnes. Planen er å lage to avkjøringer fra sykkelstamveien mot det nye sykehuset. Ved E39 er det også gang- og sykkelveiforbindelser langs Nesbuveien, sørøstover langs Diagonalen og østover mot Hinna sentrum. Sørvestover vil sykkeltraséen kunne knytte seg til gang- og sykkeltilbudet langs Madlaveien.

  Det planlegges to låsbare parkeringsanlegg under tak, for tilsammen 1300 sykler, 700 plasser for ansatte under akuttmottaket i øst og 600 plasser i parken på vestsiden. Disse vil få god tilknytning til garderober, kafeteria og ”ringen” som binder de forskjellige byggene sammen i tredje etasje. I tillegg vil det være ca. 300 utendørs sykkelparkeringsplasser, plassert langs de fleste byggene. Bussholdeplassene og sykkelparkeringen vil være nærmere sykehuset enn parkeringshusene.

  Bystyret i Stavanger har vedtatt strenge parkeringsrestriksjoner. Mindre enn 25 prosent av de som arbeider dagtid på sykehuset vil kunne få parkeringsplass for bil. Det betyr at det nye sykehuset vil ha en lavere bilparkeringsdekning, både for besøkende og ansatte, enn for mange andre norske sykehus.

  Bystyret i Stavanger la til et krav i detaljreguleringen om at 20 prosent av parkeringsplassene skal klargjøres for lading av elbiler.

  Stavanger og Sola kommune

  -Vi har god kontakt med kommunene, spesielt Stavanger kommune som eier størstedelen av tomten til det nye sykehuset som ligger i Hinna bydel. Sola kommune eier en liten flik av området. Kommunen skal være byggherre for kommunale veier, vann, avløp og kloakk, i tillegg til veiene inne på sykehusområdet. Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene inklusive kollektivaksen. Denne ligger i planene til Bymiljøpakken som skal stå ferdig i 2023, forteller Ingveig Tveranger, kommunikasjonsrådgiver i SUS2023.

  - Det første bygget som skal reises, blir parkeringshuset for ansatte. Det arbeidet starter til våren. Samtidig skal det graves ut grop til to kulverter under jorden som skal være del av varemottaket og stå for all transport av utstyr mat, tøy etc mellom byggene.

  Akuttbygget skal ha egen akuttinngang på baksiden mot E39 med helikopterlandingsplass like ved. Bygget skal også inneholde intensiv avdeling, nyfødtintensiv og intermediærsenger. Hovedinngang og vestibyleområde med aula ligger på forsiden av dette bygget.

  Brukergrupper og utvalg

  -Vi har et svært godt samarbeid både med ansatte og pasientrepresentanter, representert i henholdsvis elleve brukergrupper hvor alle faggrupper har  . I tillegg har vi brukerutvalg som representerer de ulike pasientgruppene, forteller Tveranger og legger til at hun er imponert over det store engasjementet alle ansatte har for pasientene. –Alle er svært opptatt av pasientene, og ønsker at det nye sykehuset skal bli best mulig for pasientene.

  Ny bussvei – Jåttå-Ullandhaug

  Ny bussvei skal bygges fra Jåttåvågen stasjon (Diagonalen) til sykehusområdet og opp til universitetet. Denne veien skal være ferdig til det nye sykehuset tas i bruk i 2023. HINNAvis kommer med mer detaljer om bussveien i neste utgave.

  Ny sykkelstamvei Stavanger – Forus/Lura – Sandnes

  Arbeidet med den nye sykkelstamveien er i full gang. Dette er et pionerprosjekt for en sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes med høy standard. Parallelt med sykkelstamveien sør for Auglendstunnelen bygges en bussfil som en del av E39 sørover til Forus. 

  –Sykkelstamveien skal gå til Oalsgata i Sandnes, og blir tilsammen 14 kilometer lang. Vi har startet arbeidet litt sør for Granneskrysset av praktiske hensyn i forhold til byggingen av det nye sykehuset og planarbeidet som pågår i selve krysset, forteller prosjektleder Kari Smådal Turøy i Statens Vegvesen. –Strekningen Asser Jåttensvei til Sandnes-grensen skal være ferdig i 2020, så starter strekningen Løwenstrasse-Oalsgata. Planen er at denne skal stå ferdig i 2021. Målet med sykkelstamveien er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel og skal være en effektiv og trafikksikker vei for syklister mellom Sandnes, Forus og Stavanger.

  Sykkelstamveien skal ha en bredde på fire meter med 0,25 meter skulder på hver side, støttemurer, støyskjermer og kryss med egne felt for de som skal på og av. I tillegg kommer omlegging/nyanlegg av kabler og kommunale vann- og avløpsledninger.

   


   

  Næringsliv

  Publisert 05.12.2018 - 11:44
  Nr 3 - Malgruppen er bade inter nasjonale og norske turister.JPG

  Kameratgjeng fra Hinna bak ny turist-trend

  I mai 2018 startet tre kamerater fra Hinna selskapet Cabin Campers sammen med en campervan-entusiast og handyman fra Hillevåg. 

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 03.12.2018 - 10:34
  DSC_0898.JPG

  Bydelsprofil: Berit Hinna Sørås - Sterkt engasjement for barn og unge

  ”Berit på Sporen” er et begrep som de eldste på Hinna kjenner godt. Berit Hinna Sørås har bodd på Hinna hele sitt liv – eller på Sporen, som familiegården het. 

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 03.12.2018 - 10:48
  SUS-modell når det står ferdig i 2023.png

  SUS2023: Nytt sykehus - arbeidet i full gang

  Tidlig i høst startet arbeidet med veier og infrastruktur til det nye sykehuset. Første byggetrinn skal være innflytningsklart i løpet av 2023. For et par uker siden ble det nye sykehuset kåret til verdens beste digitale byggeprosjekt.

   

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 03.12.2018 - 10:56
  IMG_3714 2.jpg

  Hagespalten: Jul i hagesenteret

  Julen nærmer seg, og julens blomster har ankommet hagesenteret. Lurer du litt på hvordan de vanligste juleblomstene skal stelles for å få dem til å vare julen igjennom? 

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 03.12.2018 - 10:39
  Nr 3 - Hinna gjengen (f.v.) Elisabeth, Oscar, Anita og Larisa (Jeanette var ikke tilstede da bilde ble tatt).jpg

  Snart 60 år med hårklipp i Hinnasvingen

  Amdal frisør het tidligere Amdalsalongen, og er «frisøren i svingen» på Hinna. Salongen ble startet i Hillevåg i 1943 av Solveig Amdal. Familien og salongen flyttet til Hinnasvingen i 1959. 

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 03.09.2018 - 23:24
  Bilde 319.jpg

  Byggmester BOB tar tak og samfunnsansvar

  -Det begynner å haste for dere som tar tenkt å bytte tak i høst. Vi kommer på gratis befaring og gir deg det råd du trenger for å bestemme deg, sier daglig leder Bernt Morten Birkedal.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 05.12.2018 - 12:14
  DSC_0919.JPG

  Ei spanande og modig kvinne som vart fylkesmann

  Magnhild Meltveit Kleppa har brøyta seg rydning som kvinne i lokalpolitikken på Hjelmeland og har vore pendlar til Oslo i 20 år. Nå dreg ho snart inn årane. Og kva då – ittepå?

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 03.12.2018 - 11:36
  Nr 2 - Lokal koordinator for årets dugnad Vibeke Lavik Bjaanes sammen med sønnen og kollegaer i Deloitte..jpg

  TV-aksjonen i Hinna bydel

  Det var god stemning blant årets bøssebærere til tross for store nedbørsmengder. Dugnaden i år gikk til Kirkens Bymisjon sitt arbeid med å forebygge ensomhet og hjelpe de som blir stående utenfor i samfunnet. Rogaland fylke kom på imponerende andre plass i landet med 25 millioner av totalt 244 millioner på landsbasis.

   

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 05.12.2018 - 11:52
  5- Kulturlab har vært en fest for hele bydelen med mange aktiviteter..jpg

  Det er på Gausel bydelshus det skjer!

  Høsten har blitt en travel periode på Hinna bydelshus, med mange organisasjoner og lag som har valgt oss som møteplass og arena. Dessuten har manage private aktører leid lokalene til familiearrangementer. 

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 03.12.2018 - 11:05
  Nr 1 -uten tekst.jpg

  Kunstnerprofil: Helene Egeland

  Helene Egeland (28) fra Hinna er utdannet Art Director og arbeider i dag som illustratør med base i Stavanger. 

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 05.12.2018 - 12:27

  Hinna Miniputturnering – OBOS Cup

  Helgen 20-21. oktober deltok over 492 fotballag og 3300 fotballspillere i en alder fra 6-12 år på Hinna Miniputturneringen på Hinna Stadion. Turneringen er en del av OBOS cupen, som er en av landets største barnefotballturneringer.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 05.12.2018 - 12:21
  Nr 13.jpg

  Hinnaløpet 2018

  Sola skinte og gradestokken viste kun 5 grader under Hinnaløpet i år, lørdag 27. oktober. I etterkant av løpet var det servering på Hinnahuset med blant annet loddtrekning og utdeling av to ansiennitetsutmerkelser for 30 og 25 års deltakelse.

   

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken