Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Næringsliv

Print
Av Admin Hinnavis 17.02.2020 kl. 11:05

  Det nye sykehuset er i rute

  Ullandhaug: SUS2023

  I løpet av 2023 skal første byggetrinn på det nye sykehuset på Ullandhaug være klart. Da er fem bygg, to garasjeanlegg og infrastrukturen på plass.

  Allerede nå er parkeringshuset for ansatte ferdig med 500 parkeringsplasser, og innen kort tid skal heissjaktene til det åtte etasjers høye A-bygget rett ved Arkivenes hus, støpes i en såkalt glidestøp. For mange er dette kjent fra tiden det ble bygget betongplattformer til Nordsjøen.

  -Glidestøpen for det første bygget starter og reises i løpet av april. Heissjaktene skal inneholde 26 heiser, varetransportheiser, senge- og lagerheiser. Det blir åtte etasjer totalt i A-bygget, pluss en teknisk etasje, forteller Ingveig Tveranger, senior kommunikasjonsrådgiver SUS 2023. -Kruse Smith skal støpe sjaktene, Faber bygg har ansvar for fasadene og Kruse Smith har også ansvaret for hele råbygget.

  -Gjennom kontraktstrategien har vi jobbet for at også lokale aktører skulle kunne by på oppdrag for SUS2023, sier Tveranger. –Vi har tildelt kontrakter på totalt 3,2 milliarder kroner, og vi kan slå fast at de fleste av de 60 kontraktene tildelt per nå er vunnet av lokale leverandører. På byggeplassen har vi nå rundt 300 arbeidere, inkludert prosjektorganisasjonen på vel 60 personer, som alle er tilknyttet lokale virksomheter. Dette antallet vil øke utover mot sommeren.

  Flere byggetrinn

  Sykehuset finansieres gjennom lån fra Helse- og omsorgsdepartementet, det vil si 70 prosent av kostnadsrammen. De resterende 30 prosent skal finansieres dels via lån på 500 millioner fra Helse Vest RHF og to milliarder gjennom midler fra egen drift.

  Sykehuset skal bygges i flere trinn og det er første byggetrinn som blir ferdig i 2023. Da flyttes all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi, laboratoriefunksjoner og støtte-/servicefunksjoner til det nye sykehuset. Rehabiliteringsavdelingen for døgndrift blir værende på Lassa og psykiatri blir værende på Våland. En stor del av poliklinisk virksomhet og dagbehandling skal fortsatt foregå på Våland.

  Første byggetrinn omfatter fem sykehusbygg, pluss garasjeanlegg for besøkende og for ansatte. Det blir gode kollektive løsninger med hyppige bussavganger. Det ferdigstilte parkeringsanlegget for pasienter og pårørende ligger i umiddelbar nærhet til sengebygg A, på vestsiden av tomten.

  De viktigste prinsippene for delingen av funksjonene mellom det nye sykehuset og sykehuset på Våland vil være at innlagte pasienter ikke skal fraktes mellom de to sykehusene, ansatte skal fortrinnsvis ikke dele en arbeidsdag mellom de to. Imidlertid må varer og tjenester for en del funksjoner vil måtte leveres fra det ene sykehuset til det andre.

  Adkomst og veianlegg

  Det forutsettes at mange medarbeidere kan sykle til jobb og kan for eksempel bruke ny sykkelstamvei langs E39 og det bygges for tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, mesteparten innendørs. Bilparkeringen for ansatte vil ha omtrent samme dekning som i dag, ca 500 plasser for ansatte og besøksgarasjen 450 plasser. Det blir egen adkomst for varetransport og ambulanse.

  Statens vegvesen er godt i gang med å bygge Sykkelstamvegen mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Til sommeren starter byggingen mellom Shancheholen og Sørmarka. Det innebærer å sprenge den cirka 380 meter lange sykkeltunnelen. Dette arbeidet kommer til å ta flere måneder, fram mot årsskiftet 2020/2021. Våren/sommeren 2021 er det planen at den nye sykkeltunnelen fungere som omkjøringsvei for biltrafikken, mens det pågår rehabiliteringsarbeid av øvrige tunneler. Alt arbeidet med og rundt E39 og sykkeltunnelen vil ta lang tid, og det vil ikke bli mulighet for å sykle gjennom tunnelen før i 2023.

  På nabomøtet i august i fjor ble det orientert om hvordan veiløsningene inn til sykehuset blir. –Bymiljøpakken legger opp til kollektivfelt for buss og syklister/gående fra Jåttå stasjon og opp gjennom SUS og UiS, begge veier, forteller Tveranger. –Sykehuset får adkomst med bil via Kristine Bonnevies vei, der det skal lages eget høyresvingefelt for de som kommer nedenfra og venstresvingefelt for de som kommer ovenfra. Adkomsten blir lysregulert, sier hun og legger til at alt dette skal stå ferdig i 2023. Sola kommune skal ta stilling til om det blir en sykkel- og gangbro eller undergang i nedre del av Kristine Bonnevies vei/Madlaveien. Det er Sola kommune som er reguleringsmyndighet. Busstrasé vil bli bygget fra Jåttå stasjon til det nye sykehuset.

  Pasientene i sentrum

  -Vi er stolte over å ha en et eget organisasjonsprosjekt på SUS som jobber frem piloter for hvordan det nye sykehuset skal driftes, forteller Tveranger. –Over 70 avdelingssjefer, seksjonsoverleger og avdelingssykepleiere har deltatt i arbeidet med å finne de beste løsningene for hvordan fagområdene skal plasseres i det nye sykehuset. Administrerende direktør på SUS, Inger Cathrine Bryne, uttalte til Rogalands Avis da hun åpnet pilotavdelingen. –Pasientene skal være i sentrum. Måten dere jobber på i 6D og 6E på generell nevrologisk post/slagpost, vil ha betydning for tusenvis av medarbeidere på SUS, sa Bryne og gratulerte sine medarbeidere med det viktige arbeidet med å forberede seg på nye måter å jobbe på.

  Av nye løsninger som er tatt i bruk på 6E og 6D, er blant annet en mobil arbeidsstasjon. Dette er en tralle som inneholder nødvendig småutstyr som helsepersonellet trenger i møte med pasienten, som medisiner og PC. På den måten kan personellet gjøre undersøkelser og føre opplysninger direkte inn i journalen uten avbrudd, og verdifull tid frigjøres til pleie og behandling. En ”pasienttavle” som skal henge inn hos pasienten, skal gi oversikt over planlagte undersøkelser, rutiner på posten og hva som skal skje, i tillegg til hvem som er ansvarlig lege og sykepleier.


   

  Næringsliv

  Publisert 11.05.2020 - 08:39
  Toyota12.jpg

  Med hjerte for Hinna

  Tre generasjoner Oftedal har solgt Toyota siden tidlig på 1970-tallet. I dag har de butikk både på Mariero og Forus, og åpner på Bryne til neste år.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 17.02.2020 - 10:55
  DSC_6045.JPG

  Elli på Bistroen

  I april i fjor feiret Hinna Bistro 30 år. Daglig leder, Eldbjørg (Elli) Høiland Schjølberg har vært der i alle år. Og hun er klar for flere år

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 11.05.2020 - 08:31
  20200421_103959.jpg

  Store ting på gang på Ullandhaug

  I slutten av mai får vi et inntrykk av hvor høyt det nye sykehuset på Ullandhaug blir.

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 11.05.2020 - 08:57
  krydderplanter.JPG

  Hagespalten: Litt hagetips i mai

  De fleste av oss har gjerne hatt litt bedre tid den siste tiden til å fikse opp både ute og inne. 

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 11.05.2020 - 09:19
  2020-04-24 12.51.39.jpg

  Ny velforening på øvre Hinna

  I slutten av januar hadde det som skal bli øvre Hinna velforening sitt første møte i speiderhuset. Oppmøtet var stort, og det var mange som så nytten i å etablere en egen velforening for den øvre delen av Hinnas beboere.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 17.02.2020 - 11:05
  DJI_0940.JPG

  Det nye sykehuset er i rute

  Ullandhaug: SUS2023

  I løpet av 2023 skal første byggetrinn på det nye sykehuset på Ullandhaug være klart. Da er fem bygg, to garasjeanlegg og infrastrukturen på plass.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 11.05.2020 - 08:48
  image.jpg

  Kommunedelspolitiker: Ingvild Sørensen (37), MDG

  Ingvild Sørensen, kommunedelspolitiker fra MDG ønsker seg flere benker å sitte på. Hun jobber for at både unge og gamle skal ha nok møteplasser. 

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 17.02.2020 - 10:50
  3.jpg

  Stadionparken i endring

  Gjennom 15 år har Stadionparken levert et fullverdig handelstilbud for bydelens beboere og dem som jobber her. I dag er konkurransen med netthandelen stor og marginene blir mindre. Dette ønsker senterleder Inger Ognedal Egeland å gjøre noe med.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 11.05.2020 - 10:37
  Bilde 159.jpg

  Påskekino i Hinna Park

  Skjærtorsdag var det duket for drive-in kino i Hinna Park. Tre forskjellige filmer for alle aldersgrupper ble vist denne dagen, og arrangementet ble ifølge gjester og arrangør en suksess.

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 18.02.2020 - 09:11
  24.jpg

  Guggen og juniorklubbene på Gausel og Hinna

  Tirsdag 14. januar og torsdag 16. januar var Guggen og Grethe på besøk i juniorklubbene på Gausel og Hinna med filmformidling og filmfortelling.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 11.05.2020 - 10:40
  IMG_99052.jpg

  Vi gratulerer!

  Under NM i Sarpsborg, lørdag 29. februar, ble Britt Eli Pedersen fra Godeset tildelt Norges Bryteforbund sitt store diplom for sin innsats for brytingen i Norge.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 18.02.2020 - 09:02

  Hinna Volleyball

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken