Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 07.09.2020 kl. 09:26

  Hinnasenteret rammet av korona-restriksjoner

  Hinnasenteret er i ferd med å starte opp igjen etter å ha vært nedstengt siden 12. mars. Nå starter bridgespilling, bridgekurs, hverdangstanker, turgruppe, husflidgruppe og sosialt treff for aleneboende. 

   

  Hinnasenteret er blant de fritidstilbudene i bydelen som er hardt rammet av korona-restriksjonene, med nedstenging og permittering av ansatte. Som følge av nedtegnelsen av en rekke fritidstilbud opplever senteret at flere eldre føler seg ensomme og har fått redusert livskvalitet.

   

  Senteret besøkes av mennesker som ønsker å få mer ut av sin trygde- og pensjonisttilværelse, og har til vanlig mellom 200-250 besøkende i løpet av ei uke.

   

  - Vi er for de som ønsker en aktiv hverdag! Vi arbeider for å føre mennesker inn i et meningsfullt fellesskap og bringe dem praktisk hjelp og hygge gjennom et variert kurs- og aktivitetstilbud. Målet vårt er å tilpasse aktivitetene etter brukernes ønsker. De fleste av våre aktivitetstilbud ledes av frivillige pensjonister, forteller avtroppende senterleder Berit Halvorsen.

   

  Permittering av ansatte

   

  Hinnasenteret ble helt nedstengt den 12. mars på grunn av myndighetenes grense/forbud mot å samle flere. De mest sårbare i samfunnet var også de senteret arbeidet for, dermed forsvant også senterets mulighet til matsalg under aktivitetene og deres ekstra inntekt til drift av senteret.

   

  - De ansatte ble etter hvert permittert, og på grunn av denne usikre tiden vi er i har jeg meldt min avgang som senterleder og går over i ny jobb i september. Senteret drives da videre med kun 2 ansatte, sier Halvorsen.

   

  Flere ensomme

   

  Halvorsen kan fortelle at de fleste de har vært i kontakt med har følt seg mer ensomme i korona-tidene, og at de eldre selv sier at de ser flere triste eldre rundt seg nå enn før.

   

  - Noen har også nevnt at koronatiden merkes på kroppen; at de opplever seg tyngre i hodet, har dårligere balanse og sier de tror det er på grunn av mindre generell bevegelse i hverdagen. Før gikk de gjerne på gymnastikk, «sterk og stødig» og yoga på senteret. Noen har hatt hage og har fått ”trent” der, andre har brukt butikken som en aktivitet slik at de får frisk luft, bevegelse i kroppen og samtidig møtt på andre mennesker i løpet av dagen.

   

  Det er mange eldre som har ventet lenge på at senteret de gikk på skal åpne igjen. Noen har ikke hatt kontakt med de andre på senteret, mens andre har møtt hverandre i små grupper under pandemien.

   

  - Vi ser en tendens til at noen har større behov for å delta på flere aktiviteter nå enn før, men vi ser også flere er redde og fortsatt skeptiske til å begynne igjen, forteller Halvorsen.

   

  Starter opp igjen

   

  Fritidstilbudene på senteret er i ferd med å starte opp igjen. Senteret følger alle smittevernsregler/-anbefalinger og registrerer alle besøkende med navn og telefonnummer.  Foreløpig har de startet opp igjen med bridgespilling, bridgekurs, Hverdagstanker, turgruppe, husflidgruppe og sosialt treff for aleneboende. Flere grupper vil starte opp igjen i september. Man finner mer informasjonen om Hinnasenterets aktivitetstilbud og ukeprogram på deres nettside, www.hinnasenteret.no.

   


   

  Nærmiljø

  Publisert 07.09.2020 - 09:26
  Nr 125.jpg

  Hinnasenteret rammet av korona-restriksjoner

  Hinnasenteret er i ferd med å starte opp igjen etter å ha vært nedstengt siden 12. mars. Nå starter bridgespilling, bridgekurs, hverdangstanker, turgruppe, husflidgruppe og sosialt treff for aleneboende. 

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.09.2020 - 09:16
  Oversikt Parken 2021.png

  Snart klart for åpning av Gapahuk og aktivitetspark i Hinna Park

  Velforeningen i Hinna Park har siden 2018 stått i spissen for å få opparbeidet en aktivitetspark for kommunedelens beboere. Nå står en helt ny gapahuk på plass, og i løpet av nærmeste framtid kommer det både bocciabaner og utendørs bowlingbaner på høyden i Hinna Park.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 07.09.2020 - 08:46
  179A1023.jpg

  Det beste for Hinna

  Børge Aanestad er nestleder i Stavanger Høyre og sitter på Fylkestinget for Høyre. Han er opptatt av at Hinna kommunedel skal være trygg og at barn, unge, voksne og eldre skal ha det godt.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 11.05.2020 - 09:19
  2020-04-24 12.51.39.jpg

  Ny velforening på øvre Hinna

  I slutten av januar hadde det som skal bli øvre Hinna velforening sitt første møte i speiderhuset. Oppmøtet var stort, og det var mange som så nytten i å etablere en egen velforening for den øvre delen av Hinnas beboere.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 11.05.2020 - 08:48
  image.jpg

  Kommunedelspolitiker: Ingvild Sørensen (37), MDG

  Ingvild Sørensen, kommunedelspolitiker fra MDG ønsker seg flere benker å sitte på. Hun jobber for at både unge og gamle skal ha nok møteplasser. 

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 11.05.2020 - 08:43
  Bilde 235.jpg

  En annerledes 17 mai-feiring

  For første gang i fredstid vil vi ikke få oppleve den 17. mai-feiringen slik vi kjenner den, men 17. mai 2020 er på ingen som helst måte avlyst. Alle de tradisjonelle elementene vi kjenner fra feiringen vil bli tilgjengeliggjort digitalt for kommunens innbyggere.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 18.02.2020 - 08:56
  14.jpg

  Sanitetskvinnene er klar for årets begivenhet

  I disse dager gjør damene i Hinna Sanitetsforening seg klar for årets store hendelse; salg av bjørkeris. De velkjente bukettene med bjørkeris skal klargjøres for salg i februar.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 17.02.2020 - 14:12
  Geir.JPG

  Kommunedelspolitiker: Geir Støle (61)

  Geir Støle har jobbet mange år i oljeindustrien som geofysiker. Han brenner for frivilligheten og har nå slått seg på politikken. De neste fire årene skal han lede Hinna kommunedelsutvalg.

  » Les hele saken