Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 03.12.2016

En engasjert lokalpolitiker

artikkelbilde

Bydelspolitiker Anne Kristin Bruns.


Tekst og foto: Ulf Schjølberg

 

En bydelspolitiker som står støtt blant folk, som ivaretar våre etiske og moralske verdier og tradisjon, og som deltar i en rekke råd, utvalg og aktiviteter. Hva mer kan vi i Hinna bydel ønske oss av en politiker? 


Politikeren og verv

Kommunal og bydelspolitiker, som er fast bystyrerepresentant for KrF, Anne Kristin Bruns er 53 år, gift og har 4 barn fra 14 til 24 år. Hun er ikke innfødt Hinnabu, men kommer fra Sunnmøre og er odelsjente. Hun kom hit i 1990 og er sannsynligvis lokalpatriot så god som noen.


Hun er representant i Kommunalstyret for Oppvekst og Kommunalstyret for Finans, Nestleder i Hinna bydelsutvalg. Styreleder i Hinna Hillevåg frivilligsentral for å nevne noen.


Hun er også delvis engasjert i rikspolitikken som 2. nestleder i KrFs kvinnegruppe og hun står på 8. plass på KrFs liste til stortingsvalget, og sier hun vil vurdere en slik karriere dersom hun blir spurt.


Hva brenner du for i lokalpolitikken?

«Frivillighet, medmenneskelighet, skoler og barnehager og gode møterom til samvær for befolkingen, lag og organisasjoner. 


Frivilligheten er etter mitt skjønn en viktig samfunnsressurs. Det gjelder alle aspekter av arbeid som gjøres av frivillige organisasjoner av alle slag. Frivillighet i en verden der vi også må hjelpe flyktninger. 


Et godt eksempel er hvordan alle fra statlige til kommunale etater, sammen med frivillige organisasjoner, fikk til arbeidet for å hjelpe Forusmottaket. Alle la godviljen til, de frivillige vurderte sin rolle og så klart hva de kunne bidra med. Her i lokalmiljøet fikk vi til et sikkert og godt mottak med et skoletilbud i løpet av meget kort tid. 

Frivillighet er selvsagt også den integreringen vi ser skjer gjennom idrettslag når det gjelder å ivareta flyktninger, spesielt barn og unge. 


Den lokale frivilligheten er mange ganger noe man kanskje tar for gitt, fordi du møter den på så mange plan; fra barnehage, gjennom skole, lyttevenn, speideren, idrettslag, musikkorps og hjelpeorganisasjoner, fram til eldreomsorg og samtalevenn. 


Det blir umulig å nevne alle her men ingen er likevel glemt. Jeg glemmer heller alt det som koordineres gjennom frivilligsentralen og bydelshusets aktiviteter. Et par gode eksempler her er Hinnasenteret ved Hinna kirke og Sanitetskvinnenes hus Idun. Begge steder skapes aktivitetstilbud og møterom spesielt for eldre innenfor frivillighetsprinsippet.»


Møterom

«Møterom, uterom, for alle innen bydelen er viktig. Noe jeg tok initiativ til ved å arrangere et møte med næringsliv, lag og organisasjoner på Ostehuset i Jåttåvågen for vel en uke siden. Hensikten er å få til en arbeidsgruppe for å fremme et aktivt, og aktive møterom i 
lokalmiljøet. 


Det er, for eksempel, viktig at musikkorpsene våre får anledning til å opptre på andre arenaer enn kun i 17. mai toget. Idrettslagene er jo eiere av noen av disse møterommene og vi bør inspirere dem til å favne så mange som mulig. 


Et flott eksempel er det som nå skal skje på Jåtten skole og Hinna IL, der vi fra KrF sammen med samarbeidskameratene går inn for bygging av sambruksanlegg med sanitæranlegg og garderober for idrettslaget. 


I samme bygg får Jåtten skole tilført et ønsket antall nye klasserom, ja kanskje får vi også til en bydelsmusikkskole i dette flerbrukshuset. Alle lokale krefter i bystyret kjempet for dette. 


Skolen og idrettslaget har jo allerede lang tradisjon på samarbeid nettopp her, Hinna fotball tar jo byrder fra en SFO på skolen ved sin store og vellykkede FFO som 40 til 60 elever benytter hver dag.»


Skoler og barnehager

«Skoler, barnehager og eldreomsorg er de kommunale fagområder som alltid kommer i fokus når pengene i kommunen ikke strekker til og vi må prioritere. 


Skal vi ha en god skole, må skolene gis en forutsigbarhet innfor en større ramme enn det årlige budsjettforhandlinger gir. Det må gis langsiktige rammer som imøtekommer elevbehovet og ivaretar skolens egen egenart. 


Innen dette feltet er det viktig å ikke glemme foreldreansvaret. Denne rollen må også tas på alvor og det er kanskje viktigere i et flerkulturelt samfunn enn det var tidligere. Alle foreldre bør ha forståelse for sitt ansvar og et godt forhold til skole og barnehage. 


Her er det lett å vise til at i vår bydel er det ingen rektorer som har vedtatt å kaste norsk kultur og tradisjon på båten ved ikke å delta på den årlige julegudstjenesten for skolene, slik det har skjedd andre steder i landet. En tradisjon som det har vist seg at barn fra hjem med andre trosretninger også gjerne deltar i. Kanskje vi gjør noe riktig.


Barnehagenes status må oppjusteres, de ivaretar en stor del av våre barns utvikling i dag å bør ha en likestilt status med skolene.Alle barnehageansatte behøver ikke være pedagoger, men voksentettheten må være god nok. 


I disse tider, hvor vi har flere barnehageplasser enn barn i bydelen, er det viktig å ikke presse alle barn inn i en stor kommunal barnehage, men å beholde mangfoldet.»


Sentrum contra bydel

På vårt spørsmål om sentrumsplanen virkelig skal bremse opp utvikling i bydelen, spesielt hele regionens næringslivlokomotiv Forus, har Bruns mye å si. 


«Jeg ser på sentrumsplanen som selvstående og uten bæring for utviklingen på Forus og i Jåttåvågen. Det ene er ikke til hinder for det andre. Det er ingen tvil om at Stavangerregionen er avhengig av en god utvikling for «industribyen Forus». 


De tre kommunene som utgjør et felles arbeids-, bo-, handels-, fritids- og idrettsområde, burde valgt sammenslåing i stedet for å ri hver sin hest. Angående utviklingen i Jåttåvågen, er vi lokalpolitikere i god dialog med Hinna Park og eventuelle andre utbyggere og vi har full forståelse for og støtter ønsket om en levende bydel. 


Den såkalte 10 minutters byen er jo allerede på plass. Utviklingen av det nye Hinna sentrum og Hinna Park nord skal bli en levende bydel ved å utnytte grøntarealer mot fjorden og det kommunikasjonsknutepunktet som allerede ligger der.»


Hvordan har du energi til alt dette?

«Jeg elsker å være ute i naturen og det er ikkje usansynleg at du møter meg på joggetur i Sørmarka. Vi har så flotte turområder rundt oss her på Hinna».