Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 27.01.2011

dsc_01171.jpgegil spiller ute - kopi.jpg

 ”Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk”, sa Kongen til oss alle i sin nyttårstale i fjor. Nettopp dette er grunntanken for og prinsipper Frivilligsentralene jobber ut i fra.  

Frivilligsentralene i Stavanger er nå i Hinna, Storhaug-, Eiganes og Tasta (delvis Hillevåg) bydeler og er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig aktivitet og kulturelt mangfold. Vårt slagord er møte mellom mennesker og vår målgruppe er alle mennesker i lokalsamfunnet. Vi vektlegger samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og det offentlige på lokalt plan.

 

Vårt mål er et mangfold av lokale frivillige aktiviteter og vårt tilbud er å lage møteplasser. Utfordringen er å stimulere, motivere og ikke minst engasjere mennesker som av forskjellige årsaker ikke deltar i frivillige aktiviteter. Sentralene utvikles av menneskene som deltar og er åpne for alle som ønsker å bidra med sin frivillige innsats.  Kvinnene på bildet er driftige Lions-kvinner fra Jåtten Lions Club, de er en del av den frivillige kafe’-gjengen som stiller opp på Hinnadagen.

 

Vi oppsøker, treffer og blir kontaktet av mange ildsjeler. Nye møteplasser fyller uerstattelige rom i små lokalsamfunn, frivilliges innsats er som limet i nærmiljøet. Alle kan delta som frivillige. -Den brede deltakelsen i frivillig aktivitet er noe av det fineste med det norske samfunnet, sier Kongen- og vi!

 

 

Formål En Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentraler skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. Retningslinjer fra Kulturdepartementet

 

Nettside: Frivilligsentralen Hillevåg Hinna

Felles nettside for frivilligsentraler i Norge

Kulturdepartementet - samfunn og frivillighet

Kulturdepartementet - Frivilligsentraler

Frivillighet Norge

Institutt for samfunnsforskning - forskning om frivillighet og sivilsamfunnet

Brekko friluftstur 2

Vaulen badeplass

Kvassheim fyr