Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 20.02.2016

01-3d6a0867.jpg

En lydhør forsamling bestående av geistlige, politikere og andre fremmøtte.

Bispevisitas i Hinna menighet

Stavangers biskop, Erling Pettersen har vært på visitas i Hinna menighet. I løpet av fire dager har han fått være med på et mangfold av aktiviteter i et tettpakket program. Han har hatt samtaler med staben i menigheten, visitasgudstjeneste, deltatt på møte i menighetsrådet og møtt representanter fra barnehage, skole og næringsliv i bydelen.

Tekst: Elsie Frugaard Steinsvik

Foto m/tekst: Axel Helgeland Leversen

Vi fikk gleden av å være tilstede torsdag 4. februar - da var det duket for oppvekstmøte for bydelen: Hvordan er det å være barn og ungdom på Hinna i dag? For å svare på denne problemstillingen var det mye ekspertise samlet. Torill Dagmar Strømsvåg, leder av Hinna helsestasjon ga oss et innblikk i helsestasjonens arbeid og utfordringer som var knyttet opp til barn og unges helse. Hun snakket om kroppsidealet, om samlivsbrudd og styrking av selvfølelse hos de unge. Hun presiserte hvor viktig det var å være en tydelig voksen, og at barns adferd er barns språk.

Fra Uteseksjonen møtte Ester Pollard Søyland og Siv Selvik. Ester redegjorde for hvordan Uteseksjonen var organisert, det er 13 feltarbeidere hvor 5 jobber oppsøkende i sentrum. Feltarbeiderne er til for ungdommene og deres foreldre, og jobber med familiesamtaler og veiledning, rusforedrag, jente og guttegrupper med mere.  Siv fortalte om en ressurssterk bydel, da blir det mer synlig at det er store forskjeller.  Siv konkluderte at ungdommene i Hinna bydel er pliktoppfyllende, organiserte og aktive. Lytt til ungdommene sa Siv, for de ønsker å bli hørt.

Tone Henriksen fra natteravnene på Gausel og Forus holdt et engasjerende innlegg om hvordan det er å være natteravn. Oppgavene for en natteravn er først og fremst å skape trygghet for alle som ferdes ute og ta ansvar for nærmiljøet. En natteravn er en voksen person som er inkluderende, synlig, observerende og har vanlig sunn fornuft. Dersom noen har lyst å bli natteravn er det bare å ta kontakt.

Anne Kristin Bruns, respektert bydelspolitiker og mor til fire hadde gjort grundig forarbeid og sendt sms til unge folk i bydelen og spurt hva som var bra med å bo på Hinna. Svarene var mange: «Fin plass, gode sportstilbud og de opplevde det var trygt å bo der. De savnet en plass å samles, kanskje en park?  Anne Kristin oppfordret foreldre om å tørre å være tett på de unge. Hun minnet oss også om en ny situasjon bydelen er i, hvordan kan vi møte flyktningene som er i bydelen. Er vi rause, er vi imøtekommende?

Eva Vassbø, prest i Hinna menighet, møter mange ungdommer, spesielt snakket hun om konfirmantene. Hun opplevde dem som engasjerte men veldig travle. Hun minnet oss om at hvert menneske har en verdi og at kirken også har kompetanse til å møte ungdom når vanskelige ting skjer. Kirken er et åpent rom - et sted å være.

Helt til slutt oppsummerte biskop Erling Pettersen av det som kom frem. Biskopen berømmet at så mange gode krefter var opptatt av hvordan vi skal møte flyktningene og spesielt barn og unge. Vi har ulike utfordringer og da kan det være lurt å ikke glemme biskopens spørsmål: «er dere sikre på at alt er perfekt i Hinna bydel?»

11-bilder merket med stjerne1.jpg

Stavangers biskop: Erling Pettersen