Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 27.01.2011

img_4816 - kopi.jpggausel bydelshus - kopi.jpg

Gausel bydelshus

e-post: elsie.steinsvik@stavanger.kommune.no

Ungdom og Fritid

Senterleder Elsie Steinsvik Våren 2012

Det ser ut som 2012 skal bli et innholdsrikt og travelt år skal man dømme etter aktivitetsnivået så langt. Hitil har 4 skoler hatt klassefester og nyttårsball regi av FAU, det synes vi er veldig hyggelig. Så dersom noen foreldre ønsker å arrangere slike kvelder så ta kontakt, vi bistår så gjerne. Dette er gratis. I tillegg er det flere barnebursdager hver uke, det er blitt utrolig populært, man får leie lokaler og utstyr og kan også kjøpe en pakke med  innleid Dj.

Vi har også rukket å ha tre fortellerstunder for barnehagene, det er gratis og Hinna Bydelsutvalg har gjort dette mulig ved å sponse arrangementene.  Gautesete skole har arrangert tre forestillinger i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Vi synes desentralisert kulturformidling er viktig og stiller med glede våre lokaler til disposisjon.

Hver eneste kveld er det liv og røre med en blanding av private og lag og organisasjoner. Gausel menighet har også hatt overnatting for konfirmanter på bydelshuset.

Vi har fått et nytt og lekkert grupperom som passer godt til små selskaper inntil 16 stk, dette har blitt godt mottatt

Vi vil ha et levende hus og det tror jeg vi oppnår når nesten 10 000 brukere pr måned.

 Men det aller kjekkeste arrangementet så langt er vår egen Valentine som ble gjennomført 11 februar.

 

Fra Magnar Birkeland: Step in bydelsavis

Den 11 februar hadde vi vårt årlige Valentines party for ungdom på bydelshuset. Som alltid ble det servert de flotteste 3- retters menyer laget av de deltidsansatte på bydelshuset. Elsie stod som vanlig for flott bordsetting, hvor vi serverte til masse ungdommer. I vinter har vi (som vanlig), hatt masse ungdom på huset. Hver fredag på Step In samler over 200 ungdommer hver gang. Det positive i skrivende stund er at det er minimalt og ingenting alkohol blant de unge som kommer på Step In. Vi kjører masse alkotester som vi ser har en dempende funksjon. Alle de unge vet de blir testet her, og vi kan ta flere tester på ungdommene samme kveld Det er utrolig mye kjekk ungdom på Gausel og Hinna og på bydelshuset er det en flott stemning for tiden.  Ellers går friminutts aktivitetene sin vante gang. Hver dag kommer elevene fra Gautesete skole til bydelshuset og må berømme både ungdommene og lærerene for at dette fungerer så fantastisk. Ellers er det stor aktivitet etter skoletid på huset, hvor bordtennisbordene, biljard og medierommet blir flittig brukt. Til og med skolebøkene kommer frem i blant, hvor de sitter å gjør lekser J Ellers gleder vi oss til årets happening for ungdom, nemlig Skumparty fredag 1 juni fra 20.00-23.00.  Samtidig vil det snart komme informasjon om årets FFF, Fiks Ferrige Ferie.  Det vil bli mange spennende tilbud for ungdom i sommer fra uke 26 og utover. Hilsen Magnar

Ungdommen stepper in på bydelshuset

Tekst og foto: Stig Erlend Midtgård  

Med 45.000 besøkende ungdommer i 2010 og besøkstall som kommer til å vippe over 50.000 i  2011, har Gausel bydelshus blitt et aktivitetshus hvor ungdommen trives. Bydelshuset har åpent for ungdommer under storefri i skoletiden, på ettermiddagene etter skolen, på kvelden og i helgene. - Når det ringer ut til storefri, drar mange av elevene ved Gautesete ungdomskole rett til bydelshuset for å være med på aktiviteter, spill og sosialt samvær. sier Elsie Steinsvik og Magnar Birkeland som er ansatte ved bydelshuset. Hver ukedag er det minst 200 elever som stikker innom. På fredagene er det også mulighet for å få seg en matbit for en billig penge. Hvis en skoleklasse skal reise på tur, er det blitt ganske vanlig å bake kaker som  de selger på bydelshuset til inntekt for turen. 

Spesielt populært blant gutter- På ettermiddagene er det selvstyrte grupper på huset, men det betyr ikke at grupper går på selvstyr, sier Elsie Steinsvik. Det er alltid ansatte på huset og det er klare regler og normer for hva som er passende og ikke på bydelshuset. I tillegg til de to fulltidsansatte ved leder Elsie Steinsvik og Magnar Birkeland, har bydelshuset 8 deltidsstillinger på 20 prosent hver. De ansatte i disse stillingene jobber på kveldstid og i helgene. Det skal alltid være voksenkontakt på huset for på den måten får vi både ung til voksen formidling og motsatt. I mange aktivitetene som foregår har det vært en klar overvekt av gutter, derfor har Elsie hver tirsdag en jentegruppe som er helt forbudt for guttene. 

Eget medierom og diskoromBydelshuset har fått laget et eget rom for tv-spill med tribune hvor særlig fotballspill som FIFA er populært. - Vi har også et fantastisk diskotek. Diskorom og medierom får ikke brukes uten ansatte tilstede ettersom det er masse dyrt utstyr i disse rommene. Det er ikke alle som har tipp topp utstyr hjemme og da er det kjekt at vi har en lav terskel for bruk av utstyret hos oss, sier Birkeland. 

Step inGausel bydelshus har vært veldig i vinden i år med arrangementet «Step in» på kveldstid. Noen ganger har det vært store arrangementer som skumparti, halloweenfest og stordisko med ungdommer fra Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg og Ålgård. Selv om arrangementene i stor grad har vært vellykkede mistet de noe av oversikten når det kom så mange folk. - Med over 400 ungdommer på et arrangement ble det for lite oversiktelig ute og de voksne ble mer vakter. De voksne skal kunne kose seg sammen med ungdommene og være godt synlige, påpeker Elsie. 

Jungeltelegraf på facebookUngdommene kommer dere ungdommen er - de shopper aktiviteter, og noen ganger har jungeltelegrafen gjennom både facebook og venner gått vel fort. Det førte da til at Step in kveldene hadde en pause på 4 uker i høst etter at det hadde vært 1100 besøkende ungdommer på det meste, mens det ble foretatt an gjennomgang. Bemanning, åpningstider, promillekontroller, lyssetting utenfor og rutiner ble vurdert og de hadde møter med nattravnene og SLT- koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebygende tiltak) for å finne gode løsninger. For tiden er Step in arrangementene hovedsakelig rettet mot ungdom i Hinna bydel og det har vært gjennomsnittelig 150 ungdommer hver gang de siste 2-3 ukene. -- Vi oppfordrer ungdom til å delta i fritidsarrangmenter i sin bydel, så kan heller ungdommer utenfor Hinna komme på større arrangementene som stor-disko, sier Magnar Birkeland. 

Rusfri soneAlle tilbudene på bydelshuset er rusfrie. - Vi har tro på at et åpent hus bidrar til rusfrie soner. Alkotester blir brukt mye og berusende ungdommer blir vist bort. Hvis noen er veldig fulle, tar bydelshuset kontakt med politi og barnevernsvakten.  At vi har tilgang på 4-6 voksne natteravner er også en berikelse. En gang var to polititjenestemenn tilstede på et arrangement for å være synlige og det ble opplevd som positivt. Bydelshuset har også samarbeid med barnevernet, uteseksjonen og SLT koordinator i kommunen i forhold til forebyggende rusarbeid blant ungdom. - De aller fleste ungdommen er veldig hyggelige. Det er nesten ikke hærverk og jeg tror at det skyldes at ungdommene føler en tilhørighet til huset. 

Bruk av husetGausel bydelshus brukes til så mangt og det er svært sjelden at det er ledige lokaler for utlån i helgene. Huset ofte brukt av barne- og ungdomsorganisasjoner, til dåp, konfirmasjoner og bursdager. Etter at Internasjonalt hus ble lagt ned, har bydelshuset merket en stor pågang fra innvandrerorganisasjoner om bruk av huset. Lån av lokaler i huset er gratis bortsett fra lån til private firma. Felles for all bruk av huset er at all bruk av alkohol ikke er tillatt.

 img_4803 - kopi.jpg 

Skolekantinen ved Gautesete skole 

Tekst og foto: Stig Erlend Midtgård

Hver fredag fra kl 10.45-11.30 er det skolekantine for Gautesete skole i Gausel Bydelshus. Her får man kjøpt mat og drikke som yoghurt, pølser, vafler, juice og tyggis for en billig penge. Alt koster 5, 10 eller 20 kr. 

- Vi har holdt på i 2 år med skolekantine, sier sosiallærer Gunnhild Grøtteland. Den gjengen som er med nå, går i 10.trinn. Dette er et tilbud til elever i 10.klasse på fredager i storefri i  samarbeid med bydelshuset. I tillegg til mat og drikke, blir det spilt musikk i bakgrunnen og man kan spille spill og ha det sosialt sammen. 

Travelt men kjektDet er tre elever som er med og driver skolekantina. Alle er med på fredagene, men en er også med på mandager for å handle inn mat og drikke. På fredagen begynner de å rigge til kl 09.30 og holder på til 12.30 og det er elevene bestemmer menyen. Sindre Eilertsen Sunde er en av elevene som er med i kantinen. - Jeg ble med fordi jeg syntes det hørtes kjekt ut. Det er travelt hvis det er mange folk og de kan bli veldig stressende. Travelt, men kjekt. Jeg får masse energi av å være med. Jo mer folk jo mer tjener vi og jo mer kan vi kjøpe inn neste gang, sier han. Hvis det blir overskudd i kantinen går disse pengene til miljøtiltak på Gautesete skole.

 Alternativ skoledagAndreas Barmen har også vært fast med i skolekantinen det siste skoleåret. - Jeg synes det er veldig kjekt, det er et fint miljø og så er det kult å jobbe her. Jeg gleder meg alltid til fredagen. Da har jeg  noe å se frem til med en alternativ dag som ikke er en vanlig skoledag, sier han. Det er også en veldig sosial jobb. - Hvis du liker å snakke masse så passer det godt for du treffer masse folk, sier Sindre. Det er også ei jente som er med i skolekantinen og hun steiker vafler hver fredag til store glede for elevene. - Alt blir tilrettelagt i forhold til den enkelte som er med i skolekantinen. De får gjøre det som de er flinke til, avslutter Gunnhild Grøtteland.

Bildetekst: Gjengen fra skolekantina ved Gautesete skole, fra venstre: Sindre Eilertsen Sunde, Andreas Barmen og Gunnhild Grøtteland

 

 

Fiks ferrige ferie

Søknadskjema støtte til Frivillige organisasjoner