Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 11.02.2011

Jåttånuten og Ungdomsgeilen

Med sine 138 meter over havet er Jåttånuten Stavanger nest høyeste punkt. Det er dessverre ikke mulig å komme seg helt til toppen av berget som er kontrollert av forsvaret. Området rundt er derimot tilrettelagt for allmennheten, og langs turveien kan du oppleve noe av det flotteste bydelen har å by på.  I den nordlige hellingen finnes flere fine skogsområder inne blant gamle kulturområder. Sirlig lødde steingjerder er med på å gi landskapet et preg av kontinuitet. Bjørkeskogen som ligger langs Ungdomsgeilen, er gammel jordbruksvei, er spesielt fin.  På nordsida av nuten åpner landskapet seg og du møter en idyllisk bebyggelse i skogsbakken.  Fra toppen av bakken kan man få vidt utsyn over bydelens store jordbruksarealer.  I dag holdes både kyr og noen sauer på Jåttå, men tradisjonelt sett har området alltid hatt en betydelig grønnsakproduksjon og lite husdyr.  For hundre år siden var det faktisk vanlig å frakte hevd fra doene i Bergen til "Skid-bryggå" i Jåttåvågen.  Dette var et nødvendig tilskudd for gårdene på Jåttå som ikke hadde nok dyr til selv å dekke gjødselbehovet.

Kilde: Opplev Hinna - en guide til bydelen, 2004, Roy Mangersnes.