Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 21.10.2011

Velkommen til Hinna helsestasjon!

Den første helsestasjonen i Hinna var i lokalene til Fredheim, senere ble den flyttet til Jåtten skole og så Britiske skole når det ble bygd i 1982. Etter det har helsestasjonen for bydelen flyttet 3 ganger først til Boganesveien så til Gullspennetunet og for 6 år siden til Hinnasvingene 55 hvor vi holder til i 3. etasje.

dsc_00071.jpg 

 Hinna helsestasjon:

Telefon: 51 91 22 83/962 39 864
Adresse: Hinnasvingene 55, 4020 Hinna
Åpningstid:
Mandag til torsdag: 08 - 15
Fredag: etter avtale
E-post adresse (kun timebestilling):
hinna.helsestasjon@stavanger.kommune.no 

(ikke send personlige opplysninger på e-post)

 dsc_00082.jpg
dsc_0021.jpg dsc_00132.jpg
dsc_00041.jpg dsc_00122.jpg

 

Tekst: Åse Gjengedal Knudsen

Leder Hinna helsestasjon og skolehelsetjeneste Stavanger kommune

 

Litt historie.

 

Helsestasjonene i Norge fyller 100 år høsten 2011. Dette ble feiret med åpen dag for brukere på Hinna helsestasjon 20.10 kl. 13-15. vi feiret med kaker, kaffe og ballonger.

I mai 1911 ble den første barnepleiestasjonen (eller kontrollstasjon for brystbarn) opprettet i Tøyen menighetshus i Oslo. Disse var beregnet på brysternærte barn.

Mødrene skulle møte hver åttende dag til barna ble om lag ti måneder gamle. De fikk utdelt en liter melk per dag som oppmuntring til amming.

Spedbarns klinikker som var etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening kom senere og var forløpere til dagens helsestasjoner. De var rettet mot kvinner som ikke ammet. Her fikk mødrene kjøpt ferdig tillaget melkeblanding. Melkekjøkkenene ble etterhvert nedlagt og ble kontrollstasjoner for brystbarn. (Wikipedia)

 

I september 1937 ble den første spedbarnskontrollen åpnet i Stavanger.

Det var Stavanger Sanitetsforening som tok initiativ til at tilbudet ble etablert og sto ansvarlige.  Stavanger kommune stilte gratis lokaler i bygg ved Breiavatnet. Spedbarnskontrollen var åpen en dag i uken.

Økonomi var en utfordring da som nå. Sanitetskvinnene var både kreative og iherdige i sin innsats for å skaffe økonomi til driften av spedbarnskontrollen.

I den første årsrapporten som foreligger fra kontrollstasjonen (1939) framgår det at det hadde vært 810 besøk. I gjennomsnitt 14 besøk på hver åpningsdag. Flere barn var inne til kontroll flere ganger. (fra nettsiden til Helsestasjon og skolehelsetjenesten Stavanger kommune, oktober 2011).

På Hinna var det første lokalet i Fredheim som også var et forsamlingshus. Ellers var det vanlig å bruke sløydsaler med sløydbenker som stellebord. Skolekjøkken ble ofte benyttet til helsekontroller.

Fra 1970 tallet var helsestasjonen på Jåtten skole, og ble flyttet til Britiske skole som var ferdig bygget i 1982. Siden da har Hinna helsestasjon flyttet tre ganger; Boganesveien 14, Gullspennetunet og nå her i Hinnasvingene 55.

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Hinna bydel

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et forebyggende tilbud til alle barn mellom 0 og 16 år og deres foreldre. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. Målsettingen er å fremme barns helse og forebygge sykdom og skjevutviklinger. Satsingsområder har i de senere år vært rettet mot psykososiale problemområder og foreldreveiledning. Siste året har det og blitt mer fokus på tiltak som kan hjelpe barn med overvekt. På helsestasjonen er tilbudet inndelt i faste konsultasjoner og undersøkelser/vaksiner. Helsestasjonstilbudet er et lavterskel tilbud det vil si at foreldre kan ta opp små og hverdagslige spørsmål du har med barnet ditt, eller større og vanskeligere forhold som du kan få råd og veiledning om eller hvordan du kan henvises videre til andre fagpersoner eller sykehus. I alt arbeider det 11 helsesøstre, fire leger i deltid og to sekretærer på Hinna helsestasjon.

For uten de faste konsultasjonene har vi åpent hver dag mellom kl.13 til 15 for foreldre med barn mellom 0 og 3 måneder for råd og veiledning i denne første tiden med nytt barn.

Alle « nybakte mødre» får tilbud om barselgrupper. Dessverre har vi ikke plass og ressurser til å ha fedrene med. Barselgrupper for unge mødre startes ved behov. Samtaler med helsesøster med Webster Stratten (De utrolige årene) sertifisering,  gis til foreldre ved behov.

 

De faste konsultasjoner på helsestasjon er i Stavanger kommune nå:

7-10 dager – hodemål og vekt på helsestasjonen, 1-2 uker – hjemmebesøk eller barselsamtale på helsestasjonen, 6 uker – helsesøster og lege, 3 måneder – helsesøster og lege - vaksine, 4 måneder helsesøster, 5 måneder – helsesøster-vaksine, 6 måneder – lege, 8 måneder – helsesøster, 1 år – helsesøster og lege- vaksine, 15 måneder – helsesøster- vaksine, 2 år – helsesøster, 4 år – helsesøster- synstest, 5 år – helsesøster og lege, hørselstest

 

Vurdering hos fysioterapeut:

Er du bekymret for ditt barns motoriske utvikling? Vi har fysioterapeut her på helsestasjonen hver måned. Ta kontakt med helsesøster dersom du har spørsmål og/eller bekymringer

 

Vurdering av fagpersoner fra barnepsykiatrisk poliklinikk

Er du bekymret for ditt barns mentale utvikling, eller opplever du vanskelige problemer med barnet ditt kan du få råd og veiledning fra disse.

 

Skolehelsetjenesten

Det er helsesøster på alle skolene, noe varierende tilstedeværelse fra 1 til 1,5 dager i uken, noe som vi beklager at det ikke er mer tid. Det er et fast program for tiltak og vaksiner på ulike alderstrinn. Utover det kan skolehelsetjenesten følge opp enkelt barn så langt som det er mulig og henviser ved behov til andre fagpersoner.

 

Virksomhetens psykologer

Det er psykologer som arbeider med tilbud til barn i alle aldersgrupper 0 til 16 år. De kan kontaktes via helsesøster på skole eller helsestasjon. De gir et bydekkende tilbud.

 

Andre tiltak som arrangeres bydekkende er; Grupper for barn av psykisk syke foreldre. Sorggrupper for barn. Samarbeid med stiftelsen Alternativ til vold, den driver egne grupper.

 

Familiesenteret

Det kan ofte være en tøff oppgave å bli foreldre, store utfordringer – men også store muligheter. Alle ønsker vi å legge til rette for å gi barnet en god start. En kan kjenne på tvil og usikkerhet om barnet utvikler seg normalt. Spørsmålene kan være mange og ulike

Avklar tidspunkt med den helsesøsteren du går til. Familiesenteret er et bydekkende tverrfaglig team med en systemisk tilnærming. Helsestasjonen kan henvise deg dit, eller du kan ta kontakt selv.

 

Livsstilskolen

Et bydekkende tilbud til familier med barn som strever med overvekt

Hele familien blir invitert til fire halvdagstreff fordelt over ett år, og ti ganger med trening av ulike typer på ettermiddagstid.  Familien får tilbud om individuelle samtaler ved behov.

Behandlingsteamet består av helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog og lege. Påmelding: Henvisning via helsesøster på helsestasjonen eller helsesøster på skolen der barnet går.

 

Åse Gjengedal Knudsen

Leder helsestasjon og skolehelsetjenesten Hinna.