Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 30.11.2014

kanyle-1.jpg

Bak fra Venstre: Hilde Wallin, Tone Lindland, Karsten Vervik, Maren Andrea Berthelsen, Christopher Utengen, Mari Erevik, Helga Kleppe Holthe, Ingrid Helle, Harald Aksnes. Foran fra venstre: Daniel Hagesæter, Andre Olsen, Salomo Niyonzima, Hilde Ness Olsen.

 

Deltakerne i denne fotballcupen presenterer seg selv som: stolt, sterk, selvstendig. Alle lagene i denne turneringen er fra de såkalte hjemmebaserte tjenester. Det unike er at her deltar sjefer, pleiere og klienter på samme lag på sin egen årlige «idrettsdag».


Hinnacupen 2014 gikk av stabelen på Hinna kunstgressbane fredag 5. september. Nei, dette er ikke den kjente Miniputt-turneringen som Hinna Idrettslag arrangerer. Denne fotballcupen kom i gang for ca. 10 år siden, og antall lag har øket fra år til år. Hensikten med denne fotballcupen, eller kanskje det kan kalles bedriftsidrettsdagen, er selvsagt å fremme fysisk trening og samhold med en årlig sammenkomst, som til slutt ender opp med en fest på kvelden - i år i Hinnahuset, leid av Hinna Fotball. Vi hadde selvsagt håpet at Hinna Fotball hadde ønsket å sponse arrangementet vårt, på samme måte som BAMA og ICA Gausel har gjort, sier årets cup primusmotor Christopher Utengen.

De 10 lagene som deltar i denne fotballturneringen kommer alle fra Hinna hjemmebaserte tjenesters avdelinger, for eksempel fra hjemmesykepleien, miljøtjenesten, boliger innen psykiatri, bofellesskap for demente, fysisk funksjonshemninger og lignende. Her er det ikke to lag med 11spillere som spiller mot hverandre på en vanlig fotballbane. Disse lagene spiller en form for 6er fotball, fem utespillere og en målvakt, med minimum to kvinner på hvert lag. Banestørrelsen er jeg usikker på, men den er omtrent en ballbingestørrelse. Målene er håndballmål.

Det virkelig unike med denne turneringen er at både ansatte og klienter/pasienter deltar på samme lag, og at den har en kjønnskvotering som garanterer to kvinner i aksjon på banen til enhver tid.

To og to kamper går av stabelen samtidig, styrt fra en overdommer, Alise Birkenes fra administrasjonen på Gullspennetunet. Hun styrer tidtaking, kampenes varighet, høyttalere og musikk, samtidig som hun ivaretar den vanlig «stadionspeaker»-funksjonen. Dette ser ut til å fungere flott, imidlertid er ikke alt like organisert. Hver gang nye kamper skal starte er det roping og løping omkring blant deltakerne for å finne en dommer? Etter litt om og men finner man en «utpekt frivillig» hver gang. Det viser seg imidlertid at dommerne ikke har særlig stor betydning for utfallet i noen av kampene.

Stort sett forgikk kampene i et miljø av smil, lått og løye, alvoret tiltok gradvis når man nærmet seg finalen. Lagene skiftet ofte spillere og gjorde det når det passet dem, slike ting blandet slett ikke dommeren seg inn i. Linjemenn fantes ikke. Kravet var bare at man sørget for at det var to kvinner på banen til enhver tid. Ingen av lagene hadde problemer med dette, men det viste seg at noen hadde problemer med å stille tre menn blant de fem utespillerne, da gikk det like greit med fire eller fem kvinner og ingen menn.

Det var tydelig at treningsgrunnlaget var varierende blant spillerne. Da Silje Åbø, avdelingsleder ved Boganes Psykiatrisk helse, ble spurt om formen var bra, svarte hun: «Ja, i dag så, men i morgen blir det vel å ligge på ryggen med stokk stive bein».

Hjemmesykepleien sitt lag, KANYLE, var en klar forhåndsfavoritt hos de fleste, fordi de hadde gjennomført en mer organisert fotballtrening enn de andre gjennom hele året - vintertreningen deres forgår nemlig i hallen på Hinna ungdomsskole.  Jeg spurte Hilde Wallin på Hjemmesykepleiens lag, før kampen mot Boganes bofellesskap, hvilke taktiske disposisjoner man gjorde for å sikre seg en plass i semifinalen. Kjell Jonevret og Viking har noe å lære her, for svaret var: «Taktikken vår er å være stort sett uorganisert og gå i veien». Det fungerte godt, for det ble en komfortabel 7-0 seier. Favoritten innfridde denne gangen, gikk til finalen, der det ble en knepen seier.

For å sette denne spesielle fotballturneringen i perspektiv, er det på sin plass å gi litt bakgrunnsinformasjon om hvem disse mer eller mindre veltrente fotballspilleren er og representerer.

 

Stolt, sterk, selvstendig

Slik presenterer de hjemmebaserte tjenester seg på websiden til Stavanger kommune.

Fra Gullspennetunet på Gausel ledes Hinna hjemmebaserte tjenester, de er en av de største virksomhetene i Stavanger kommune.

De er 850 engasjerte medarbeidere som yter tjenester til mennesker med bistandsbehov. Mottoet er: Vi vil noe med jobben vår, vi vil skape, forbedre og være stolte av det vi leverer hver dag.

Virksomhetsleder Stina Bøe, «hovedsponsor» for den flotte fotballcupen, har følgende tjenester underlagt seg:

Bofellesskap for personer med

- Psykiske lidelser

- Kognitiv svikt/psykisk utviklingshemming

- Demens

- Fysisk funksjonshemming/respirator

 

- Tjenester i hjemmet

- Miljøterapeutisk enhet

- Hjemmesykepleie

 

- Aktivitetssenter psykisk helse

- Kulturaktiviteten aktivitets- og utviklingssent.

 

Det vil ikke være mulig for oss å gå inn i alle detaljer om hva som er den enkelte virksomhets plikter, ansvar og tilbud til folk i bydelen. Det kan man finne på Stavanger Kommune sin webside: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Helse/   

Her er imidlertid en kort oversikt:

 

Hjemmesykepleie

- er en gratis døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp. Tjenesten kan omfatte hjelp ved ulike pleiebehov, legemiddelhåndtering og andre sykepleieprosedyrer.

 

Miljøtjeneste

- skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming skal få mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Utgangspunkt er prinsippet om hjelp til selvhjelp og målsetningen om at alle skal bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

Lindrende omsorg og behandling

- Lindrende enhet og kompetansesenter i palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og forventet kort levetid. Lindrende enhet ved Boganes sykehjem er en aktiv omsorgs- og behandlingsenhet for pasienter som har behov for palliasjon utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby.

 

Matombringing

- er et tilbud er for hjemmeboende eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

Brukerstyrt personlig assistanse

- omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. Målet er at man skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemmingen.

 

Praktisk bistand

- tar utgangspunkt i visjonen «Hjelp til selvhjelp» og målsetningen om at alle skal ha mulighet til å bli boende hjemme så lenge som mulig. Praktisk bistand kan være nødvendig renhold av rom som er i daglig bruk, klesvask eller sengetøyskift. Annen praktisk bistand, for eksempel til handling, matlaging, hjelp til å spise, legebesøk etc. gis av hjemmesykepleie og miljøtjeneste.

 

Trygghetsalarm

- har man fått tildelt trygghetsalarmen for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, da er det hjemmesykepleien eller nattpatruljen som rykker ut hvis alarmen går.

 

Nøkkelboks

- må man ha dersom man ikke er i stand til å åpne døren for de ansatte i hjemmebaserte tjenester. Helse- og sosialkontoret som du tilhører er behjelpelig med å skaffe nøkkelboks.

 

I tillegg til Hinnacupen har de hjemmebaserte tjenester kulturaktiviteter

- et møtested for mennesker med psykiske lidelser med et bredt aktivitetstilbud og arbeidstrening. Deler av tilbudene er brukerstyrte, og har kvelds- og helgeåpent. Her har man også enkelte besøkende fra nabokommunene.

 

Spenstkonkurransen, Spenst Hinna

Spenst - lagkonkurranse som arrangeres for ansatte i Hinna hjemmebaserte tjenester - er også et ledd i Hinnas satsing på fysisk aktivitet, trivsel på arbeidsplassen og forebygging av sykdom. «Kick off» for denne store aktivitetskonkurransen var fredag 1. oktober. Dette er en konkurranse for alle avdelingene. Det konkurreres i sirkeltrening samt aktivitet til og fra jobb. Poeng gis for deltagelse i sirkeltrening og hvor langt man går eller sykler til og fra jobb. Resultatene for hver måned legges sammen, og man kårer mest aktive lag i tillegg til de mest aktive ansatte. Annenhver måned vil beste lag og de mest aktive ansatte bli premiert.

 

Tekst og foto: Ulf Schjølberg