Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 01.12.2014

Gratis trening for seniorer

Det arbeides nå med planer om å få i stand et gratis treningstilbud for eldre – med særlig vekt på styrke- og balansetrening. Kommunens idrettsavdeling og fysiotjeneste har planene.

janet eaton 2.jpg

Janet Eaton - frivillig instruktør

Tilbudet er ment for alle de som kjenner seg for svake til andre treningstilbud. Det er frivillighetskoordinator i Stavanger kommune, Gro Næsheim-Bjørkvik, som er pådriver for dette tiltaket som allerede har blitt en suksess i Storhaug bydel. Der er Janet Eaton frivillig instruktør, og står klar til å bidra som instruktør  i andre bydeler.

Otagotrening

Treningsopplegget er basert på Otago-øvelser – utviklet i New Zealand. Det består av styrke- og balanseøvelser med individuell progresjon, og er like effektive for kvinner som for menn. Det arbeides med å finne egnede lokaler i bydelene.

- Balansetrening
- Moderat intensiv styrketrening
- Trening i vektbærende stillinger
- Trening som har som mål å redusere armstøtte
- Funksjonelle aktiviteter (trapper, reise/sette seg)
- Komponent av utholdenhet

Sosialt

Utenom selve treningen tenkes det å ha mulighet til sosialt samvær, kombinert med salg av sunn mat.

Instruktørkurs

Men hvem skal drive treningen? Næsvik-Bjørkvik kan fortelle at det hele baseres på frivillighet – også fra instruktørene. Derfor må det hentes inn interesserte frivillige som kan være instruktører. Disse vil bli kurset i to dager i Otago-øvelser.

Interesserte bes allerede nå ta kontakt med Gro Næsheim-Bjørkvik, enten på telefon 51507907 eller e-post:  gro.nesheim-bjorkvik@stavanger.kommune.no ; eller Frivilligsentralen Hillevåg Hinna v/Rune Hovland på tlf 918 42 657.

Tekst: Axel Helgeland Leversen