Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 03.12.2014

Årboka for 2014 er klar

bakka.jpg

Jåttå og Hinna historielag selger nå for fjerde året på rad en ny utgave av lokalhistorisk årbok for Hinna bydel. Boka er i mindre grad beregnet på faghistorikere, men på alle som bor i bydelen, enten slekten har bodd her i generasjoner eller man er innflytter.

Hva er så vitsen eller hensikten med å skrive en lokalhistorisk årbok? Du tenker kanskje sjelden over at ditt liv i dag også vil være historie om noen år. Hva med at du vender blikket bakover i tid for å få noen kunnskaper om livet til foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og enda lenger tilbake i tid? Formålet med årboka er å gi innbyggerne i regionen informasjon om vår nære fortid, men også vår fjerne fortid. Visste du for eksempel at i Jåttåvågen lå ei lita «Skidbrygge» som bøndene på Jåttå ved hjelp av sjektefart hentet tønner med avfall fra Bergensregionen for å gjødsle jordene sine til dyrking av korn, poteter og grønnsaker? Eller at området vi kaller Forus i dag for over hundre år siden lå under vann og ble kalt Stokkavatnet? Eller hvordan folk her i området opplevde de harde krigsårene? Eller hva foregikk på Vaulen for to hundre år siden?

 

Før i tiden

Folk som har levd en stund ser hva som er i ferd med å forsvinne: Gardsbruk, bøndene som arbeidet på åkrene, småindustrien og verkstedene, nærbutikkene, det gamle Betlehem og Kinahuset som var møteplassene– sånn som vi hadde det «før i tiden». En god del av stoffet er hentet fra denne tiden, og som vi ønsker å dokumentere for kommende generasjoner.

Det finnes neppe noen region i Norge som i de siste tiårene har vært gjenstand for så stor forvandling som Stavangerregionen, og spesielt søndre bydel som vi tilhører med gigantiske utbygginger og etableringer i oljealderen. Kildene som forteller historie består, men det gjør ikke menneskene. Derfor søker redaksjonsutvalget for årboka kontakt med personer som har levd en stund for å få historien nedskrevet før det er for seint.

Dugnad

Vi takker alle som skriver artikler, og vi takker alle som har gitt oss bilder og andre nyttige tips. Frem til nå har over 500 sider med lokalhistorisk stoff blitt berget mellom to permer. Dersom du selv ønsker å bidra med stoff eller bilder, er redaksjonsutvalget villig til å bistå med råd, veiledning og med korrekturlesning. Utvalget ønsker flere bidrag fra Vaulen, Mariero, Kristianslyst og den del av Auklend som tilhører Hinna bydel. Grensen går mellom Breidablikkveien og Breiflåtveien, men «det gjørr ikkje någe om det bikke øve…»

Variert innhold

Årboka for i år inneholder et variert utvalg av 21 artikler. Boka hedrer blant annet personer som Magne Bakkas dramatiske kamp mot den tyske okkupasjonsmakten, Liv S. Haavaag på 97 år sin livshistorie, og Karl Julius Knutsen som var en samfunnsengasjert bonde på Jåttå. Det er gardshistorie som for eksempel Fjetlandgården Østvold og Nygård, Margit og Lars Hodnes familiebruk ved Austtunsletta på Jåttå. Du kan lese om gamle kolonialforretninger fra Forus i sør til Mariero i nord, glimt fra Jåtten skoles historie, om avisgutten fra Kristianslyst som ble oljemillionær i Amerika, kornmagasinet på Forus og mye mer!

 

Hvor kan årboka kjøpes?

Salget foregår fra Hillevåg og Hinna frivilligsentral og Idun i Gamleveien 53, og Hinna NMS Gjenbruk i Hinnatrekanten. På ettermiddagstid vil det være salg hver onsdag fra kl. 17 – 19 på Frivilligsentralen, og det vil også være boksalg i Stadion parken hver lørdag frem til jul, ca. fra kl. 11 – 15.

Tekst: Bente Gro Olsen

Foto: Axel Helgeland Leversen

plakat årbok 41.jpg