Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 21.02.2015

bilde til prosjekt aktivitetsvenn.jpg

Prosjekt Aktivitetsvenn i Stavanger

Det er i Norge i dag ca 70000 mennesker med demenssykdom, hvert år rammes ca 10000 nye. Det er også ca 7000 yngre med demenssykdom.

Å få en demenssykdom er krevende både for den som blir rammet og de som er pårørende. Ofte tar det også lang tid før en får en diagnose.

Demenssykdom utvikler seg som oftest over lang tid, og de vanlige funksjonene i livet blir vanskeligere å utføre. Dette fører til at den syke ikke kommer seg så mye ut, hverken på tur eller andre aktiviteter.

Ønsket er at alle skal ha en så god livskvalitet som mulig gjennom livet. De fleste ønsker også å få bo hjemme lengst mulig.

Det offentlige gir mange gode tjenester, men døgnet har 24 timer og det kan ikke dekkes.

I Stavanger har Nasjonalforeningen for folkehelsen startet Prosjekt Aktivitetsvenn, et tilrettelagt tilbud til hjemmeboende med demens.
En aktivitetsvenn er en frivillig som går på tur, på kafe eller gjør en annen aktivitet, sammen med en person som har demens - (bruker).

I tillegg til å være et aktivitets tilbud til bruker, gir det den gode «bivirkningen» at de pårørende får et «friminutt» i en krevende hverdag.

Gjennom den tiden jeg har vært prosjektleder, ser jeg hvilken glede det gir for den som er syk og for den som er Aktivitetsvenn, og som en sa: «Hun står og venter på meg når jeg kommer og ansiktet lyser opp et smil når vi møtes!». Da kan denne kommentaren kommer; «Jeg husker ikke hva du heter, men blir så glad inni meg når vi går tur sammen». Dette handler om livskvalitet for alle involverte.

Pårørende har meldt tilbake om hvor godt det kjennes at der er noen faste (aktivitetsvenner) som kommer og tar med seg den syke ut. At der er noen som ikke har så nær relasjon til den syke, men som likevel blir en trygg person å forholde seg til. Slippe å engste seg for at den syke ikke finner veien hjem etter en tur ut.

Å være Aktivitetsvenn er ikke vanskelig. Det gir glede å kunne gjøre noe for de som ikke lenger klarer hverdagen helt selv uten støtte. Det kan være å gjøre noe sammen, kunne kjøre til en aktivitet eller bare prate sammen.

Tekst: Guri Tysse

Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen