Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 21.02.2015

Glimt fra lokalhistorien – Hinna bydel

Ikke noe sted i landet er utviklingen av det nyrike Norge mer synlig enn i Stavanger-området, og ingen bydel i Stavanger er mer sentral enn vår i den omfattende prosessen med gigantisk utbygging og nyetableringer.

Men vi som har bodd her en stund, ser også hva som forsvinner og hva vi mister: Gardsbruk, bøndene og familiene deres i arbeid ute på markene, nærbutikkene, småindustrien og verksteder, arbeidsplassene der, gamle Betlehem og Kinahuset, kafeen, møteplassene - sånn vi hadde det «før i tida».

I denne spalten vil vi i korte glimt vise «koss det har forandra seg». 

Tekst: Inge Aarrestad/Sverre Torgersen

 

BILDETEKSTER

Bildene er fra bygda vår på 1920 og 30-tallet - bonden, hesten, trekkrafta på den tid, samt smeden var svært viktige i arbeidslivet den gang.

bilde 14.jpg

På dette bildet ser vi bonde Arne Espedal på Jåttå. Han er på vei heim til gardstunet etter å ha vært på Hinna stasjon hvor han leverte ukens eggproduksjon. Bak setet i fjørkjerra hans ser vi melkespanna som han har hentet med seg på veien. Hesten heter Karoline og vi vet at bildet er tatt en onsdag, det var nemlig den faste ukedagen for levering av egg for videreforsendelse fra jernbanestasjonen på Hinna. I bakgrunnen på bildet ser vi Jåttånuten og husene på bruket til Berta Hansen. 

Foto: I privat eie/Berit Valand

bilde 26.jpg

Dettte bildet viser smed Andreas Kluge i arbeid med å sko en hest. Smeden var viktig for bøndene. I tillegg til å få skodd hestene sine fikk de også reparert jordbruksredskapene hos smeden. Kluges smie lå i Hinnakroken,

Foto: Fra Årbok 2/Erling Holgersen

 

For interesserte i lokalhistorie: Historielaget kommer ut med årbok med cirka 20 lokalhistoriske artikler hvert år i november måned. Den første kom i 2011. Alle bøkene kan kjøpes hos Frivilligsentralen, Gamleveien 53, Hinna.