Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 21.02.2016

Gausel Menighet

 

Min påske 12. mars kl

Påskeverksted for 7 åringer, verksted med forming, sang og fortellinger.

Invitasjon sendes i posten. Påmelding: gausel-menighet.no

 

 

Min kropp 24. april

Myldresamling for 2 åringer som får

boken «Lille sau går seg vill»

Invitasjon sendes i posten. Påmelding: gausel-menighet.no

 

 

Kvikkas - Alder 5 år-4. klasse

Annenhver tirsdag (partall) kl 17.00-18.00

Møtes: inngang, Bydelshuset

Pris 200 pr halvår

inkl. hobby-materiell.

Uteaktiviteter-Forming-

Spillekveld-Lego m.m.

 

 

Kvikkas 2 - Alder 4.-7. klasse

Hver torsdag kl 18.00-19.00

Møtes: Inngang, Bydelshuset

Pris 200 kr pr halvår. inkl.

hobby-materiell.

Klatring, gårdsbesøk, brettspill,

kahoot

 

Minigospel - Alder: 4 år - 4. klasse

Hver tirsdag kl 17.30-18.00

 

Barnegospel - Alder: 8 - 13 år

Hver tirsdag kl 18.15-19.00

Møtested: Gausel kirke gjelder begge korene

Pris: 200 kr per halvår.

 

G2 Ungdomsklubben

Alder 8. klasse og oppover.
Hver torsdag kl. 19.00

 

 

Søndagsskole i Gausel kirke

Følgende søndager er det

søndagsskole for barn

fra 3 år og oppover.

06.03, 10.04, 17.04, 24.04,

22.05, 29.05

 

 

Formiddagstreff

1. tirsdagen i måneden og begynner kl. 11.00.

God bevertning og utlodning

Skyss: Eli Thorset Våge,

tlf 51810633

1. mars.

Audun Erdal leser Ajax og holder andakt

5. april

Odd Dubland synger, spiller og holder andakt

3. mai

Ivar Lyster fra Norsk Gideon forteller fra arbeidet de

driver i Ukraina og holder andakt

7. juni

Sommeravslutning. Tur

 

 

Bokkafe

Onsdag 16. mars kl 19.00

Magnus Pedersen forteller morostubber

fra Ajax og Torvald Thu.

Kveldsmat. Utlodning.

Onsdag 27. april kl. 19.00

Inger Elisabeth Hanssen forteller om Alfred Hauge

Kveldsmat. Utlodning.

 

Gledessprederen

Klubb for psykisk utviklingshemmede, 15 - 70 år

Annenhver lørdag i Gausel kirke kl 15.30-17.30

Sang, ord for dagen, mat, bingo. 27.02, 12.03,

09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06.