Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 21.02.2016

Glimt frå lokalhistoria - Hinna Bydel

Tekst: Inge Aarrestad og Sverre Torgersen

«Trongbølt på Jåttå»

Oversiktsbildet er tatt fra Jåttåhaugen mot Hafrsfjord i 1913. Foran ser vi det siste huset som tilhørte «Klyngetunet» (se årbok nr. 4). Den siste som bodde i dette huset var Ingvald Revheim. Det er han som har malt det andre bildet i 1905.

«Klyngetunet» bestod på det meste av ca. 40 bygninger. De lå så nær hverandre at det var trangt å kjøre imellom. Det var da uttrykket «det e' trongbølt på Jåttå» oppsto. Etter hvert ble klyngetunet fraflyttet. Noen av bygningene ble flyttet til nye bruk i området. Siste våningshuset ble fraflyttet i 1930-årene.

Ellers ser vi blant annet gårdsbrukene til Sivert Gilje, midt i bildet og Arne Espedal, til venstre.

bilde 1 hinnavis.jpg

Foto: Stavanger Byarkiv, fotograf Espedal

bilde 2 hinnavis.jpg

Maleri "Klyngetunet" - I privat eie Elly Jåtten