Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com
Publisert 01.05.2016

Miljøarbeider - Ingrid

Det er onsdag morgen og besøkshunden Rikke er på plass med matmor Ingrid Wasbø, som er aktivitet og frivillighetskoordinator på Vågedalen sykehjem. Dagen har så vidt kommet i gang, og det skal både være generasjonssang og mannfolktreff i dag.

ingrid wasbø1.png

Matmor Ingrid med besøkshunden Rikke

Hvor jobber du?

Ingrid er miljøarbeider på Vågedalen sykehjem som består av 2 etasjer der det er i alt 27 sykehjemsplasser i hver etasje. Plassene er også fordelt på 3 grupper i hver etasje der 10 av plassene i 2 etasje er i skjermet enhet for aldersdemente pasienter. Sykehjemmet har også et dagsenter som er et dagtilbud til hjemmeboende eldre. Dagsenter tilbudet gis for å forebygge isolasjon og for at hjemmeboende eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme.

Hvilke erfaring har du fra helsebransjen og eldre mennesker?

Jeg har alltid vært glad i snakke med eldre mennesker og hatt et godt forhold til mine besteforeldre i oppveksten på Vardeneset. Dette har bidratt til at jeg blant annet valgte å gå helse og sosial etter en sommerjobb på et sykehjem. Etter fullført utdanning i lære på Stavanger Universitet Sykehus som helsefagarbeider valgte jeg å videre utdanne meg som ergoterapeut. Samtidig jobbet jeg som ekstravikar på både sykehjem og sykehuset i ferier og lignende. Dette har bidratt til et større perspektiv på mennesket spesielt på eldre dager. I dag er jeg aktivitet og frivillighetskoordinator på Vågedalen sykehjem som jeg trives godt med.

Hvorfor er du glad i å jobbe med eldre mennesker?

Å jobbe med eldre mennesker er spennende. Jeg er glad i å lytte til hva de har opplevd i livet og hvilke interesser de har. En kommer også veldig tett inn på den enkelte og deler både gleder og sorger. Det gir deg perspektiver på hva som virkelig er viktig i livet i møte med eldre som har levd et langt liv.  Dette utvikler meg som menneske og utfordrer meg til å bli bedre for å legge til rette for et best mulig opphold for den enkelte på sykehjemmet. Samtidig har en også opplevelse av at en ikke alltid strekker til. Vi mennesker trenger å bli sett og hørt for at vi skal føle oss ivaretatt som mennesker.

Hva tenker du kunne vært annerledes etter samtaler med pasienter på sykehjemmet?

Jeg skulle ønske at vi hadde flere frivillige på sykehjemmet som kunne tilbringe tid sammen med pasientene våre. En frivillig som har en anledning til å sette av en liten stund. Det er ikke alltid det at en behøver å være så lenge men å tilbringe litt tid i selskap med et annet menneske. Det handler om å være et medmenneske og gi litt av sin tid til et annet.  Det kunne kanskje være hjemmeværende mødre og fedre som kunne komme en liten stund til oss. I disse tider der det blant annet er et utfordrende arbeidsmarked. I dag har jeg virkelig tro på at det finnes mye uutnyttet ressurser i samfunnet blant annet uføretrygdede som har en restkapasitet som kan være til nytte hos oss. Kanskje det er pensjonister eller nylig pensjonerte som kunne tenke seg å komme hit å bidra med noe. Det kunne også komt en liten gruppe pensjonister eller lignende som kom hit på besøk. En kunne gjerne komt å tatt en kaffe ved morgentimene i stuen her. Etterpå kunne en gått opp til pasienten og slått av en prat i frokosten. Kanskje en kunne tatt en tur ut med pasientene etterpå. Jeg har også tro på den yngre generasjonen som vokser opp nå at de kunne ha glede av å møte eldre på sykehjemmet. Å bli kjent med de eldre som har levd et langt liv. Kanskje det finnes en «reserve» bestemor eller bestefar på sykehjemmet vårt? Vi har flere hyggelige pasienter her som bærer på spennende livshistorier og en stor dose omsorg som de ønsker å dele med oss andre.

bilde 2 piano1.jpgHva vil det si å være frivillig på sykehjemmet?

Oppgavene en kan ha som frivillig er altså varierte, og vi arbeider under mottoet: "Det du kan, er det vi trenger". Så vi er fleksible og alltid åpne for nye forslag. Som frivillig bestemmer du selvsagt når og hvor ofte du kan komme, men det er viktig at avtaler blir fulgt opp eller beskjed gitt om eventuelt frafall fra avtaler. Som frivillig på sykehjemmet

Hvilke gevinst vil det være for den frivillige å være her?

Å vite at du som enkelt menneske kan gjøre en forskjell for et annet menneske er en gevinst i seg selv. Det kan føles godt og meningsfylt å bidra i fellesskapet ved å stille opp for andre. En kan også treffe andre likesinnede som deltar som frivillig på sykehjemmet. Kanskje det kan lære deg noe som kan utvikle deg som menneske.

Hva finner dere på her på sykehjemmet?

Det er blant annet bingo, mannfolktreff og andakt. Hver måned har vi fredagskafe der vi koser oss med vafler og bingo. Vi reiser også på bussturer og konserter. Det er også stadig noen som kommer og synger, spiller og danser for oss. Vi har også en besøkshund som kommer her hver onsdag. Hver mandag har vi fallforebyggende gruppe på dagsenteret som er et tilbud for dagsenterbrukerne. Dette er med tanke på å ivareta de hjemmeboende eldre slik at de kan bo lengst mulig hjemme. Vi har nylig startet opp med generasjons sang for pasientene som er et samarbeid med Hinna menighet som driver babysang. Da foreldre og barna kommer på sykehjemmet og deltar sammen med de eldre i sang og bevegelser.  En felles innsats av både ansatte og frivillige medarbeidere bidrar til at aktiviteter lar seg gjøre.