Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 13.05.2017 kl. 22:05

  Leder - Busser er busser

  Bussveibusser er Presis Ofteog Behagelig. Vedtaket om at bussveiens trasé er gjort for flere år siden og ligger som et ufravikelig krav for planleggerne.

   

  På forrige informasjonsmøte om bussveien gjennom Jåttåvågen framsto planleggere som lett luftlandsatte og uten tilstrekkelig lokalkunnskap. Nå er informasjonsmøte nr. 2 gjennomført og kommentarfristen gikk ut 26. april.

  Til tross for en del ellevill klapping for ærlige, oppriktige, forargete men til dels feiladresserte kritikk og kommentarer blant alle frammøtte, i en stappfull Dramasal på Jåtten skole er det ingen tvil om at planleggerne har gjort en fullgod jobb siden forrige trefning. Vel, en god utblåsning for dem som føler seg mest tråkket på er ikke å forakte og bør avgjort tolereres, noe planleggerne gjorde med høflighet og smil.

  Spørsmålene og kritikken om hvorfor bussen skal gå der og her vi vil, må rettes til de som har dette ansvaret, politikerne våre. Byråkratene bare setter ut i livet det de har vedtatt. Før avgjørelsen falt var kanskje ikke bydelspolitikerne våre helt våkne. Vi beboere og vanlige folk ble neppe informert på en god nok måte til å kunne protestere da vi burde.

  Veibyggerne har gått bort fra en særdeles tvilsom tunnelløsning til bro over jernbanen fra Hinnasvingene og dessuten kommet fram til en soleklar forbedring for den såkalte karusellrundkjøringen.

  Når vi i dag er litt positiv til dette forslaget er en forutsetning at også Jåttåvågen utbyggingen med bymessig virksomhet og levende bedrifter og bomiljø blir en realitet samtidig med at denne traseen står klar 2021-22-23.

  Det forkommer imidlertid litt merkelig at dobbeltsporet og bussveien MÅ ligge skulder ved skulder omtrent hele strekningen fra sentrum til sentrum i de to byene.

  Så hva skal vi innbyggerne på Hinna gjøre nå; akseptere at Kolumbus, kommunen og fylkeskommunen gjør med Hinna som de har gjort med Ulsberget og Gauselåsen hvor folket ikke er verdt en tilbringer buss en gang. Skal vi akseptere at bestemor Gausel som skal til tannlegen sin på Mariero eller kiropraktor i Hillevåg må skifte buss 2 eller kanskje 3 ganger i hver retting eller skal vi kreve bedre busstilbud i hele bydelen vår. Bussveien går unektelig sin gang mot framtiden, vi bør heller kreve et modere busstilbud også for oss som ikke bor i Jåttåvågen.

  Fremtidige innbyggere i Jåttåvågen får åpenbart transporttilbud så det monner på 2 hjul. 4 hjul, 8 til 10 hjul, med eller uten «vår egen» biodiesel samt hjul på skinner, ja det ryktes at de også skal fraktes med hurtigbåter både nordover og sørover parallelt med det som på hjul triller.

  Det er helt åpenbart at både buss nr. 11 og X31 (tidligere 1) kan spisses og tilpasses til et mer brukervennlig busstilbud for Hinna, Ulsberg og Gausel så får vi heller nyte «Presis Ofte og Behagelig» bussene om vi skal til sentrum nord eller sør.