Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av root root 14.05.2017 kl. 10:36

  Bussvei på Hinna

   

  I møtet på Jåtten skole 23. mars i regi av bydelsutvalget ble nok en gang et stort antall Hinnafolk orientert om og rundt planene om bussveien.

  Informasjon settes det pris på, men når budskapet er like nedslående og frustrerende som sist var det mange som ruslet slukøret hjem fra møtet.

  Hvorfor er det blitt slik? Orienteringen ga inntrykk av at det er dyktige personer som er involvert i prosjektet, men er det de gitte føringene fra 2013, tids- og økonomisk press på de involverte, som er årsaken.

  Bussveien skal i et «monster» av en bru gå fra Hinnasvingene ned i Jåttåvågen. For å få det til skal trafikken i Hinnasvingene ved Gamleveien legges i kulvert forbi brua (vest for Furulunden/Hindalsveien).

  Det igjen medfører at disse veien stenges: Gamleveien, Nålestien, utkjørsel Hinnasvingene 2-22, og Hindalsveien.

  De to sistnevnte vurderes ledet ned i Hinnavågen med utkjørsel til riksvei 44 (Hinnasvingene) ved Heimdalsveien.

  Bussrute 11 skal kjøre Boganesveien til rundkjøringen ved Jåttåvågen og ha endeholdeplassen sin her.

  For å oppnå snumulighet for bussen skal det legges lokk over rundkjøringen. Rute 11 blir det eneste kollektivtilbudet Hinnafolk på vest- og nordsiden av jernbanen får.

  Jeg bare spør hva har Hinnafolk på den omtalte siden av jernbanen gjort siden de blir så tilsidesatt i foreliggende bussvei forslag?

  I et forsøk på å få til en akseptabel løsning vil kan leve med har jeg sendt frem følgende forslag til de ansvarlige: Bussvei i kulvert langs Gamleveien fra Stasjonsveien til Hinna Kirke.

  Holdeplass i dagen ved kirken. Tunnel fra kirken til Hinnasvingene og derfra i kulvert til holdeplass under bakken ved Hinna sentrum.

  Sørover i Boganesveien fra holdeplassen og opp i dagen ved første anledning. Ved rundkjøringen i Jåttåvågen legges traseen over denne og inn på Diagonalen på en slik måte, som ikke vil hindre for dagens nord- og sørgående trafikk.

  Planen vil ikke skåne alle for tap og lidelser, men kan redusere en god del av omfanget og gjøre det mulig å oppretthold dagens standard.

  – Øistein Søndenaa