Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 14.05.2017 kl. 10:42

  Bussveien som BRT vei? (Bus Rapid Transit)

   

  Vaulen krysset, slik jeg ser for meg at det vil kunne bli, - dersom mange kan glemme prestisje og forstå at det er ingen skam å snu.

  Det meste av Vegvesenets forarbeid er like nyttig i denne sammenheng og er på ingen måte bortkastet dersom trasé skulle endres.

  Gamlevegen kan bli Bussvei fra Vaulen til Hinna. Auglendsbakken stenges da nederst i bakken. Allmenn fil fra Stavanger stiger på bro over bussveien og møter ny veg fra Auglendsbakken i ny rundkjøing over fv, 44 med fallende filvalg til gateplan mot Sandnes eller Stavanger.

  Det lages også en stigende fil fra Sandnes til nevnte rundkjøring som muligjør adkomst til Auglendsbakken. Kostnad anslag for ca 400 meter ramper/betongbroer: 100 mill.

  Fra Gamlevegen ved nr 49/53 fortsetter Bussveien på bro over Hinnakrysset og videre som bro over Boganesveien mot Gausel stasjon så langt det er nødvendig for å unngå å ta areal fra private eiendommer. Enkel passering over «Karusellen» og med avkjørsel mot E39.

  NB. Broens kjørebane bør i vinterhalvåret kunne varmes med ernvarme i rør. Dette for å unngå bruk av veisalt som på sikt vil kunne skade betongbroen.

  Fem stoppesteder: 1. i Vaulen- krysset, 2. på Hinna, 3. ved undergangen nær runkjøringen for Jåttåvågen adkomst, 4. på Gausel og 5. ved Gausel stasjon. Autonome busser betjener ferdsel mellom boligområder og stoppesteder for buss og jernbane.

  Adkomst til universellt utformede stoppesteder med to heiser og trapper på begge sider av trase på Hinna, ved Jåttåvågen og Gausel.

  Broen vil bli ca 2,8 km. Pris ca. 300 000 per meter = 840 mill. i følge den svenske jernbanespesialisten Per Corshammar ( per. corshammar@telia.com, Tlf + 46 721844600).

  Det vil være mulig å bygge avkjørsel på bro over jernbanen ned til Vågen ved nr 35 på Boganesveien tilknyttet planlagt trasé i Vågenområdet og således unngå inngrep i mange eiendommer som beskrevet i Vegvesenets planer, men det reduserer hensikten med å bygge et BRT system.

  Med for mange stoppesteder ender vi opp med et alminnelig bussrutenett og «Rapiden» forsvinner.

  Ref forslaget for Maldeveien – Tjensvollkrysset. ( nnes på hjemmesiden: Bussveien- Madlavei, datert 24 okt. 2016)

  Hva er beregnet hastighet på vår bussvei f.eks. fra Kannik til Gausel stasjon?

  I Kina ser jeg de har ca 20 BRT linjer i operasjon, alle bygget etter 2000, den lengste 95 km med 106 stoppesteder, tre andre over 50 km og 9 nye linjer er under bygging.

  På verdensbasis er det en mengde BRT linjer i operasjon som kan studeres nærmere: Et sted var det en linje på over 200 km.

  Ellers anbefales: UA-notat 43/2012 fra Urbanet Analyse laget etter oppdrag fra Statens Vegvesensom omhandler «Erfaringer med Bus Rapid Transit og bussprioritering gjennom rundkjøring».

  Har sett ere gode nye løsninger fra utland som ikke er omtalt i nevnte skriv.

  – Per Thjømøe