Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 14.05.2017 kl. 10:51

  Hinna park – «den aktive bydelen»?

   

  Heldige oss som har Hinna Park i vår bydel. Her nner vi et nydelig område med store muligheter for alle som har bolig eller har arbeidsplass her.

  Området må kanskje oppdages på nytt for noen - og for andre er det kanskje helt ukjent. Foruten et rikt utvalg av boliger passende for alle generasjoner, har vi turområder og muligheter for rekreasjon og fritidsaktiviteter i sjøkanten eller på lekeplassene, på sykkelstien eller på en av de koselige restaurantene i området.

  Som lokalpolitikere stiller vi oss helhjertet bak visjonen om å utvikle Jåttåvågen-området til en av Nordens beste bydeler.

  Ambisjonene er store, og vi konkurrerer i Norden mot prisbelønte områder som for eksempel det tidligere havne- og verftsområdet i Malmø.

  Skal vi få til dette så må vi jobbe tett på innbyggere og næringsliv, for å være med på å forme Nordens beste bydel – Hinna Park – «Den aktive bydelen».

  Historisk var Hinna Park – eller Jåttåvågen som området het for noen tiår tilbake - fra 1973 til 1995 et område kjent for høy og intens arbeidsaktivitet.

  Her ble det på bygget 15 gigantiske betongunderstell til oljeinstallasjoner plassert ut i Nordsjøen. Arbeiderne jobbet skift, kom fra både inn- og utland og de fleste bodde i boligbrakker inne på riggområdet.

  Det lå også en stor søppelfylling tett inntil - og Jåttåvågen var den gang noe helt annet enn gode boområder omgitt av attraktive friområder.

  Det er kjekt å se endringene som har skjedd i dette området fra 1995 til i dag. Flotte boligområder, attraktive arbeidsplasser og muligheter for å ta ettermiddagskaffen langs sjøen eller på en av de flotte turstiene. Vi er også stolte av å ha Viking Stadion her, kjøpesenter med spisesteder og butikker - og ikke minst enkel tilgang til tog og buss. Vi snakker med rette om 10-minutters byen.

  Men transformeringen er langt fra ferdig. Bussveien er vedtatt å gå gjennom området da det her planlegges enda  flere boliger og arbeidsplasser. Det vil føre til at det blir enda enklere å komme seg til bydelen med kollektive transportmidler.

  Felles for de fleste aktørene i området ligger et sterkt ønske i bunn om å gjøre Hinna Park enda bedre - slik at  flere vil jobbe og bosette seg her. Noe som igjen fører til at bydelen summer av liv til alle døgnets tider. Dette ønsker vi å jobbe for skal skje.

  Vi har stor tro på at aktivitet er godt både for kropp og sjel, et urbant sted utenfor sentrum – hvor man har gode boliger med urbane tilbud og en urban livsstil. Men også muligheter for familier og ere generasjoner å bo i samme område. Vi må legge til rette for at mennesker kan møtes. Nye møteplasser er en viktig del av dette arbeidet.

  Nylig er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Hinna Park, næringslivet, frivilligheten og lokale politikere, samt at beboerforeningene er involvert.

  Vi har et felles ønske om å skape mer aktivitet og liv i Hinna Park og ser på ideer og muligheter både på kort og lang sikt.

  Spørsmålene, ønskene og ideene er mange, men økonomisk gjennomføringsevne er en utfordring.

  Hvor kan vi få offentlig støtte og hvor kan næringsliv og beboere bidra? Mer aktivitet - hva vil det si? Savner vi uteaktiv- iteter og møteplasser? Stikkord for dette kan være Tuftepark, kano- og kajakkutleie, ladestasjon for bysykler - og skøyteis på kanalen om vinteren.

  Vi vil forsøke å få initiativene gjennomført – slik at vi får mennesker til å møtes på en god måte.

  Alle innspill settes pris på – så kontakt oss gjerne på; anne.kristin.bruns@stavanger.kommune.no. Hva tenker du vil være gode innspill i dette arbeidet?

  En god idé som vi gjerne vil jobbe videre med er å synligjøre Oljehistorien. Det er ikke bare interessant for Hinna, men for hele byen. I samarbeid med Oljemuseet i byen jobbes det med å synligjøre dette. Hva med å etablere en «ingeniør- løype» hvor vi formidler stedets historie - og hvordan får vi økt aktivitet i skråtårnet?

  Lag- og foreninger bør også få større plass. Hva med å bruke de nylig fra yttede og tomme bygningene i Hinna Park nord til øvings- og treningslokaler for idrettslag og korps, eller et storslagent «Back to school party» for ungdommer fra hele byen? Eller gjøre gressbanene mer tilgjengelige for andre enn byens store fotballag?

  Vi ønsker  flere arrangement og felles aktiviteter for bydelens befolkning. Mulighetene og idéene er mange. For å realisere idéene har vi tro på samarbeid på tvers, med det o entlige, næringslivet og frivillig sektor. Hinna Park skal fortjene å bli kalt «Den aktive bydelen».

  Grethe Eriksen (H) og Anne Kristin Bruns (KrF), Hinna Bydelsutvalg