Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 04.12.2017 kl. 20:15

  Leserbrev: Livsfarlig trafikksituasjon på Hinna

   

   

   

   I krysset der Hinnasvingene møter Heimdalsveien og Hinnavågen er det i dag en uholdbar trafikksituasjon.

  Utvidelsen av Gamleveien har nå pågått i et år, og skal fortsette utover neste et år. Det er flott at vi skal få en tryggere vei på denne strekningen. Samtidig er det viktig å passe på trafikksikkerheten i Hinnasvingene nå som all trafikk, både busser og biler, er omdirigert hit, til en svært dårlig tilrettelagt vei for dette formålet.

  På midten av Hinnasvingene, ved avkjørsel til Hindalsveien er det etablert en fartsdump for at trafikken skal følge fartsgrensen og for å trygge beboere. Men det samme er ikke gjort på strekningen derfra og ned mot det farlige krysset ved avstikkeren mot thai-restauranten og Prix, innkjørsel til Heimdalsveien og Hinna sentrum. Her er det kun et meget smalt fortau på en side av veien.

  Her er det hver dag et kaos av myke trafikanter og ekstremt høy trafikk. Svært mange barnefamilier bor tett på veien spesielt i de store blokkene som ligger i Heimdalsveien. Busser og biler raser nedover Hinnasvingene i langt høyere fart enn angitte 40 km/t, og fotgjengerfeltet som kommer like etter den siste svingen, er det knapt tid til å bremse for hvis man kommer i stor fart.

  Dette var tilfellet en dag da jeg gikk til barnehagen med min to år gamle sønn i armene. Vi var en brøkdel av et sekund fra å bli meiet ned av en bil i høy fart som slet med å bremse ned før fotgjengerfeltet. Dette er heller ikke et engangstilfelle, og jeg snakker på vegne av mange bekymrede foreldre i området.

  Dette blir et enda større problem nå som vinteren kommer med glatt føre og lengre bremsetid. Som mor og som FAU-representant på Jåtten skole er det min plikt å rope varsko om den svært trafikkfarlige situasjonen som vi lever i på Hinna nå. Hittil har jeg ventet, fordi jeg har regnet med at en fartsdump, opphevet gangfelt eller andre tiltak sto på trappene for siste del av Hinnasvingene.

  Ettersom åpning av Gamleveien fremdeles kanskje er et år borte, og ytterligere planer for utbedring av trafikk etter etablering av bussveien ligger enda lengre fram i tid kan ikke denne trafikkfarlig situasjon over så lang tid forsvares.

  Nå vil jeg stille spørsmålet til bydelsutvalget - skal det bli gjort noe for å bedre trafikksikkerheten her? Hvis ikke, hva er vurderingen som ligger til grunn for dette?

   

  Hilsen Charlotte Sørås

   

  Red. anm. Innlegget er litt redigert og kortet ned