Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 04.12.2017 kl. 20:18

  Er beboerne i Nålestien klar over hva politikerne har vedtatt?

  Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Info HINNAvis

   

  Utvidelse og opprustning av Gamleveien pågår for fult samtidig som Vegvesenet planlegger sin løsning om Bussvei etter det politiske vedtaket fra februar i år om å detalj utrede prinsipp 3-6.  Prinsippet foreslår å stenge Nålestien ved Hinnasvingene. I opprustningen av Gamleveien skal en del som i dag har utkjørsel til Gamleveien i dag få disse lagt om til Nålestien. Trafikkmengden i Nålestien øker samtidig som utkjørselen til Hinnasvingene stenges!

  Kommunen har foreløpig ingen planer eller vedtak om opprustning av Nålestien.

  Burde ikke dette vært gjort allerede før kommunestyret for byutvikling fattet sitt vedtak 16. februar i år?

  Er beboerne i Nålestien klar over hva politikerne har vedtatt?

  Vi i Gamleveien 6 er betenkt over hva vi kan ha i vente og oversender vår bekymring med vedlagte brev.

   

  Øistein Søndenaa på vegne av beboeren i Gamleveien 6