Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 20.02.2018 kl. 16:58

  Leder: Skal media styre vår redsel og bekymring?

  Når den frie presse fratar seg selv all troverdighet i sin higen etter sensasjoner og negative vinklinger.

  Skal vi da la oss kue av slik uredelighet og starte opp arbeidsgrupper og politiske møter for å diskutere den beskrevne løgnaktighet eller skal vi rette ryggen og tenke etter, er dette vår virkelighet? Dette er våre barn, på ungdomstrinnet, er de virkelig voldsmenn og forbrytere?

  Skal udokumenterte påstander i sensasjonsform få skape redsel og frykt blant våre elever på barneskolene. Er det vår dagsavis oppgave å hisse opp, skremme en bydel fordi at det passer til egen tvilsom overskrift. (se mer om dette annet sted i avisen).

  Dette omhandler selvsagt Stavanger Aftenblads sykeliggjøring av alle barn og ungdommer i Hinna Bydel for ca. 20 dager siden. Bakgrunnen var at noen små Jåttenelever var blitt skremt av at en Hinnaelev skal ha latt som han vill løpe etter dem. En annen gang skal en annen elev ha dradd luen av en elev men satt den på igjen med det samme.

  Når dette fører til Overskriften «-Situasjonen i Hinna Bydel har endret seg dramatisk» fulgt opp med ingressen: «Slåsskamper, voldsepisoder økt frykt og utrygghet. Situasjonen i Hinna bydel har endret seg dramatisk slår oppvekstdirektøren fast.»  Da er det kanskje på tide å tenke selv, oppvekstdirektørens ord (om det er hennes)til tross.

  Artikkelen som følge har ingen faste holdepunkter eller historier om denne intense volden eller forbrytelsene. Det hele koker ned til påstanden om at på 3 år har det vært 3 tilløp til slåssinga utenfor ungdomsklubben StepIn, på bydelshuset.  Alle forårsaket av «tilreisende» ungdom har vi brakt i erfaring.

  Det heter seg at gutter er gutter og slik har det vært til alle tider. Slik er det nok også fortsatt, en ungkalv i for eksempel 8. eller 9. ser ikke samme konsekvens av sin «morotrussel» om å løpe etter noen små, som for de små det gjelder. Det er neppe ment som vold. Han tenkte kanskje at de små syntes det var moro. Søsteren og hennes venninne likte det jo, hjemme i hagen.

  For de av oss som har hatt opptil flere gutter gjennom både Jåtten og Hinna skole høres dette ut som noe som kunne ha hendt i alle de årene våre gikk på skolene. Slikt vil sikkert hende i kommende år også. Gjør det ikke det har vi antagelig drept all initiativ og ungdommelig virketrang med pedagogisk og politisk korrekthet. Ja, jenter er selvsagt ikke unntatt, jeg ble selv «baset» skikkelig i snøen av en mye eldre jente, jeg gråt og gulpet snø, men var jeg selv helt uskyldig, neppe. Vel, det hendet jo i «middelalderen», en annen tid.

  Vi er sikker på at de to dyktige og samarbeidende rektorene på Jåtten og Hinna skole i fellesskap med foreldre og elever er i stand til og ordne opp i saker som dette. Vi er også sikker på at minst 99,9 % av ungdomsskoleelevene i Hinna Bydel er enige om at å skremme en barneskoleelev ikke er noe de ønsker å gjøre og beklager det, når så har skjedd.

  I vår verden er det slett ikke mer uro i Hinna bydel enn ellers i Stavanger, snarere tvert imot, basert på memorerte hendelser gjennom de siste 35 år. Likevel er det godt å se at våre lokale politikere reager og tar tak i en sak som dette på meget kort varsel om enn kanskje på litt sviktende grunnlag.

  I vår erfaring er det heller ingen skolebarn som reelt føler frykt og utrygghet for å gå på skolen i Hinna bydel. Vi har gode barnehager, meget gode og trygge skoler. Ikke alle skoleveier er like trygge, men det skyldes trafikkmessige forhold og ikke voldelige ungdomsskoleelever.

  At vi, foreldrene, lærerne, elevene, politikere og fagfolk diskuterer trygge oppvekstsvilkår i bydelen vår ut fra virkelighetens verden er noe vi har gjort gjennom alle tider og vil fortsette med uansett om vårt lokale mediehus diskvalifiserer seg selv over på sensasjonspressens enemerker.

   

  Ulf Schjølberg

  Redaktør HINNAvis