Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 07.05.2018 kl. 09:31

  Er vi i ferd med å fjerne skinnene under regionenes soleklare økonomiske lokomotiv?

   

  Det kommer og utvikles stadig nye planer for sentrums utvikling i Stavanger, Sandnes og Sola

  Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har lenge arbeidet med en Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus), en utredning om hva som skal skje på Forus.

  Gjennom felles og helhetlig planlegging skal kommunene lykkes med å tilrettelegge et moderne næringsområde som spiller på lag med resten av storbyområdet. Forus legges praktisk talt på is i 30år?

  I henhold til IKDP skal man kun ha detaljhandel på Forus Øst (øst for Motorveien). På Forus Vest skal det kun være Industri?

  Realitetene er jo en langt annen; detaljhandelen øker på Vest sektoren rundt Tvedt senteret og ikke minst Sør (Kvadrat og Lurabyen?). Der gjelder tydeligvis kun Sandnes sin egen lov.  Mens fylkesmannsembetet klarer å forvirre de fleste og setter foten ned uten mål og mening for ny lovlig og riktig virksomhet i tomme lokaler på det sentrale Forus?

  I manges øyne er denne planen og til dels de svulstige sentrumsplanene rett og slett med på å forringe muligheten for fortsatt vekst på Forus. Det er ingen strålende ide å kneble Forus for å bygge høyhus i sentrum, man bør planlegge og legge til rette for begge deler.

  Man bygger ikke infrastruktur for fortsatt vekst, men satser kun på bussveier og sykkelstier.  En utbygging som framstår litt ute av synk med virkelighetens verden. Vel skal vi ha et grønt skifte, ja absolutt, men dessverre politikere, planleggere og myndigheter, bilen er kommet for å bli og den er fortsatt her fortsatt om 10, 20 og 50 år i ene eller annen form som forurenser mindre.

  Selvfølgelig er det slik at mage kontorer vil bli etablert i disse nye planlagte byggene i sentrum, men det aller meste av etablert industri og handel på Forus flytter neppe.

  Den største av de store Statoil på Forus eller nå mere Equinor hører vi intet om lenger. Hva hente med det nye hovedkontoret som skulle bygges? Er det i realiteten allerede flyttet til Fornebu? Statoil/Equinor legger 2 -to- nye datasentre som skal digitalisere sokkelen til Bergen. Intet til Forus i «oljehovedstaden» Stavanger eller Sandnes/Sola for den del.

  Troverdigheten til fortsatt vekst blir ytterligere svekket ved at man fra høsten av skal «ringe inn» de tre bysentrene så vel som Forus-området med bomringer med skyhøye avgifter. Et vedtak som allerede har avslørt å inneholde en rekke utilsiktede utrolig negative virkninger for lag, organisasjoner, institusjoner, varehandelen, servicetilbud og den private økonomi.

  Er det virkelig slik at vi her, i det politikere og planleggere liker å kalle «storbyområdet» på Nord Jæren, slett ikke kultiverer lokomotivet i dette området mens man samtidig oppfører seg som «småkommuner» som er seg selv nok, ønsker å behold status quo, og faktisk hindre lokomotivet framdrift slik at nyetableringer innen den pengesterke ekspanderende økonomien heller velger å etablere seg på Sandsli i Bergen eller Fornebu i Oslo.