Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 03.12.2018 kl. 11:23

  Leder: Karl W. Sandvig

  Det nærmer seg jul, og da har jeg som leder av Hinna bydelsutvalg behov for å skrive noen ord i årets siste utgave av HINNAvis.

  Jeg er veldig stolt over å kunne være leder for den flotte bydelen vår. Jeg er også stolt av å få jobbe sammen med den fine gjengen vi er av ivrige bydelspolitikere som alltid vil gjøre det beste for bydelen sin, som vi alle er så glade i.

  Bydelsutvalget har møte en gang i måneden kl. 18.00 på Gausel bydelshus og starter alltid med en åpen halvtime. Da kan enkeltpersoner, lag og organisasjoner på forhånd avtale eller meddele at de har en sak de vil ta opp med politikerne. Dette er en populær ordning og vi har stort sett besøk på de fleste bydelsutvalgsmøtene våre. 

  Vi er alle opptatt av våre skoler, sikre skoleveier, idrettsanlegg, kulturtilbud og offentlige transporttilbud. Hinna bydel har en god dekning av det meste, selv om enkelte ting kan bli enda bedre.

  Vi er en bydel som jeg vil påstå har en av kommunens beste bydelsaviser, HINNAvis. Avisen kommer ut fire ganger i året, og er en avis som jeg vet at bydelens innbyggere setter stor pris på.

  At avisen er blitt så god, kan vi takke flere for. Først vil jeg takke vår avgåtte redaktør Ulf Schjølberg som sa takk for seg i september. Ulf begynte som journalist i 2014, og overtok som redaktør i 2016. Han hadde begge rollene frem til han sluttet. Ulf er brennende opptatt av bydelen sin, noe som også er kommet tydelig fram gjennom mange av hans gode innlegg og artikler.

  Jeg vil også takke daglig leder Rune Hovland for den rollen og det arbeidet han legger ned for avisen, samtidig som han også er daglig leder for Hinna frivilligsentral.

  Fra og med oktober overtok Jorunn B. Eia rollen som redaktør etter Ulf Schjølberg. Hun fortsetter også som journalist og layoutansvarlig. Vi fikk samtidig med oss Ingrid Smistad som ny journalist. I tillegg er vi i disse dager i ferd med å skrive kontrakt med Margit Ulven som fra 1. januar 2019 skal ha eneansvaret for annonsesalget.

  Med andre ord har HINNAvis i løpet av kort tid fått nytt mannskap, som styret mener gjør at avisen er godt rigget for fremtiden.

  Som leder i Hinna bydelsutvalg og som styreleder i HINNAvis vil jeg benytte anledningen til å takke alle medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvalget og medlemmer av styret i HINNAvis, og sist, men ikke minst, Rune, Ulf og Jorunn for et veldig godt samarbeid for arbeidsåret 2018.

  Jeg vil også ønske våre nyansatte, Ingrid Smistad og Margit Ulven hjertelig velkommen til HINNAvis og ønsker dere lykke til i en utfordrende og spennende jobb for avisen.

  Avslutningsvis ønsker jeg alle samarbeidspartnere og alle avisens lesere en riktig god jul og et godt nyttår!

  Karl W. Sandvig

  HINNAvis

  Styreleder