Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 18.02.2019 kl. 12:15

  Åpning av Gamleveien på Hinna

  Etter nærmere to år med arbeid åpnet Gamleveien på Hinna 18. desember. 

  Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø sto for den offisielle åpningen av veien. Sagen Helgø innledet talen med å fortelle at både beboere, bydelspolitikere og skoler har kjempet i flere år for bedre trafikkforhold i Gamleveien på Hinna.

   

  Tryggere å bruke og krysse veien

  Gamleveien er rundt 750 meter lang, og den nye veibanen er ca. 6,5 meter bred og fortauene er 2,5 meter brede. Det har tidligere bare vært fortau på den ene siden av veien og fortauet har vært av varierende kvalitet og bredde. Det har derfor vært utfordrende for gående og syklende å bruke og krysse veien. Stavanger kommunes trafikksikkerhetsarbeid bygger på regjeringens nullvisjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Prosjektet i Gamleveien er ett av flere prosjekter som er gjennomført siden 2010 i Hinna bydel, og som er forankret i kommunens trafikksikkerhetsplan.

  Kostet 40 millioner kroner

  Multiconsult har stått for prosjektering og Bjelland Entreprenør har gjennomført byggingen av veien. Prosjektering og bygging har Plan og anlegg i Stavanger kommune hatt ansvar for. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten i Gamleveien er det også skiftet ut vann- og avløpsrør og alt av kabler i bakken. Lyse har lagt ny fjernvarme-ledning som en del av strekket mellom Jåttåvågen og Lervig. Langs hele traseen er det også bygget nye støyskjermer. Staten har bidratt med 30 millioner kroner til prosjektet gjennom byvekstavtalen, og de totale kostnadene har vært på rundt 40 millioner kroner.

  Midlertidig busstrasé

  Bussene vil etter hvert endre rute fra Hinnasvingene til Gamleveien igjen. Det vil da passere nærmere 40 busser i timen i Gamleveien inntil ny busstrasé gjennom Jåttåvågen er på plass.