Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Kultur og fritid

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 18.02.2019 kl. 16:29

  Hvem vil du foreslå til Hinnaprisen for 2018?

  Kanskje trenger du å klø deg litt i hodet, eller så ramler tanken ned med en gang: jo, han har virkelig gjort en innsats for kulturlivet og det sosiale livet i Hinna bydel i 2018.  Eller hun? Eller de?

  Vi ønsker et forslag fra deg til Hinnaprisen for 2018. På selveste 17.mai i år skal vi dele ut den 9.prisen i rekken på Jåtten skole. I 2012 gikk prisen til Jåtten skolekorps, året før fikk Steinar Torgersen prisen. Han er mangeårig bydelspolitiker som arbeidet for å stimulere og tilrettelegge for fritids- og friluftsaktiviteter. I 2010 gikk prisen til Geir Støle, leder for fotballavdelingen i Forus og Gausel Idrettslag. Og i rekken av prisvinnere finner vi Herdis Meldahl for hennes innsats til fremme av Hinna bydels sosiale aktiviteter blant barn og unge, Jan Ove Ottesen for hans bidrag til fremme av Hinna bydels kulturliv. Elisabeth Helland fikk prisen i 2006 for sitt bidrag til fremme av bydelens sosiale aktiviteter og den første prisen gikk til Hinna fotball for sitt arbeid blant barn og unge. Magnar Birkeland   som jobbet som fritidsklubbleder i ungdomsdiskoteket Step In.fikk prisen i 2015. I 2016 var prisen en anerkjennelse av den frivillige innsatsen folk i bydelen gjorde for flyktningene som ble midlertidig bosatt på Forus  akuttmottak, ved Forus og Gausel  idrettslag og Gausel menighet. Hinna speidergruppe fikk diplom. Sist  ble prisen delt ut til Elsie Steinsvik for fremragende arbeid som senterleder for Gausel bydelshus.  Hun ble pensjonist i januar 2018

  Dette er fine og verdige representanter som har vært med på å gjøre bydelen til et godt sted å bo.

   

  Men, hvem mener du fortjener Hinnaprisen nå?

  Vi vil gjerne ha ditt forslag til enkeltpersoner eller bidrag som bidrar til å gjøre Hinna bydel til et godt sted å bo for store og små, gjennom en innsats litt over gjennomsnittet. Eller langt over.

  Kommer du på noen? Flott! Da sender du inn forslaget ditt, med en begrunnelse for at nettopp din kandidat fortjener prisen innen 24. april 2019 til:

  Senterleder for Gausel bydelshus, Martine Haarr Bolognini,

  epost: Martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no  Telf 51 50 86 61/988 63 246

   

  Det er Hinna bydelsutvalg som står bak prisen.

   

  STATUTTER FOR HINNAPRISEN

  Reviderte statutter, vedtatt i Hinna bydelsutvalg 9.april 2013.

   

  §1 Formål

  Hinnaprisen deles ut hvert år av Hinna bydelsutvalg. Den er en anerkjennelse til enkeltpersoner eller lag og foreninger fra bydelen som har bidratt til å fremme bydelens kulturliv og/eller sosiale aktiviteter.

  §2 Jury

  Juryen har tre medlemmer og den velger ut hvem som får årets pris. Alle bydelens beboere kan sende inn forslag til kandidater til Hinnaprisen.

  Juryens sammensetning:

  ·       En representant fra bydelsutvalget

  ·       En representant fra media og/eller kultur

  ·       En representant fra bydelens foreningsliv.

  Jurymedlemmene sitter i en 4 års valgperiode og kan bli gjenvalgt en gang. Bydelsutvalget oppnevner jurymedlemmene. Alle jurymedlemmene må være bosatt i bydelen. Senterleder for bydelshuset er  fast varamedlem og sekretær for juryen.

  §3 Prisen

  Prisen er et diplom og et kunstverk laget av en lokal kunstner.

  §4 Forslag til priskandidater

  Informasjon om prisen og forslag til valg av årets priskandidat blir gjort kjent i bydelsavisens første vårnummer påfølgende år. Juryens sekretær sender også melding til skoler, lag og foreninger i bydelen hvor alle blir oppfordret til å sende inn forslag til kandidater med en begrunnelse. Frist for å sende inn forslag er medio april.


  §5 Valg av prisvinner

  Juryen velger ut prisvinneren på grunnlag av forslagene som er kommet inn.
  Vinneren av Hinnaprisen blir bekjentgjort i lokale media, og prisen deles ut på Jåtten skole 17. mai.