Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Skoler og barnehager

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 12.05.2019 kl. 21:05

  Foreldre om ny skole på Mariero: Må tenke på de minste

  Formannskapet i Stavanger har vedtatt bygging av ny skole på Mariero. Kristin Hageland Mortensen og Melina Vartdal har barn i første klasse på Vaulen skole.

   

  Begge foreldrene er samstemte om at skolekretsene i Hinna bydel begynner å bli store, og at det bør komme en sentral vurdering over muligheten for å beholde Vaulen skole og hvor skolevei vektlegges. Størrelsen på skolekretsene Vaulen og Jåtten bør bli vurdert på ny for å se om det er plass til flere skoler i området.

  Formannskapet har vedtatt bygging av ny skole på Mariero. Hva tenker dere om dette?

  Kristin: Jeg vet at det planlegges å bygge ut på Mariero. Dette vil danne grunnlag for elevmassen som kan forsvare plasseringen av den nye skolen. Samtidig er ikke plasseringen gunstig med tanke på skolevei for de barna som bor i utkanten av skolekretsen. Elevene som bor på vestsiden av 44 må krysse veien. Det er etablert flere underganger, men elvene får likevel skolevei med mye luftforurensning og trafikkstøy.  

  Melina: Skolen på Mariero høres flott ut, og det er elever som får kortere skolevei med denne løsningen. For de som bor i utkanten av skolekretsen vil det bli for langt å gå, spesielt for de minste. Det er for meg litt rart at skolen legges helt i ene enden av skolekretsen.

  For noen vil skoleveien bli relativt lang til den nye skolen på Mariero. Jåtten Skole blir ikke veldig mye nærmere. Hva tenker dere om skolevei, lengde og trygghet?

  Kristin og Melina: Skoleveien for elevene i utkanten av skolekretsen vil bli opp mot 2 km og kan ta 30-35 minutter å gå. Det er i lengste laget for de minste elevene. Det er sunt å bevege seg og vi oppfordrer barna våre til å gå til skolen, men avstanden kan føre til at flere blir kjørt til skolen, spesielt om vinteren. Hele Vaulen har allerede i dag mye trafikk. De mest trafikkerte veiene har blitt rustet opp, men med morgenrush og busstrafikk oppleves det ikke like sikkert for de minste elevene når høst- og vintermørket melder sin ankomst.

  Hinna bydel har allerede de to største barneskolene i Stavanger. Bør det være begrensning på skolestørrelse i Stavanger? Er det bra med skoler på opp til 1 000 elever?

  Kristin: Jeg spent på hvordan det vil føles å være 5 år og starte i 1. klasse, som en av nesten 1 000 elever. Jeg tror de minste elevene vil oppleve det mindre skremmende å starte på en mindre skole. Store skoler kan fungere godt, men for de minste tror jeg ikke skoler med 1 000 elever er helt optimalt. 

  Melina: Jeg er i utgangspunktet skeptisk til store skoler og 1 000 elever høres mye ut, men det er mulig det kan gå bra med rett utforming av skolen. Det som bekymrer meg mest er lang skolevei, og jeg tenker spesielt på 1-klassingene.

  Både Vaulen og Jåtten er av eldre årgang og trenger oppussing og ombygging for å møte framtidens behov. Hva mener du ville vært den beste løsningen?

  Kristin: Jeg tenker at man burde beholde Vaulen Skole for å ha et skoletilbud for de minste elevene eller dele de to skolekretsene inn i tre mindre skolekretser, slik at man fikk kortere skolevei og skole i nærmiljøet. Man kan godt bygge ny skole på Mariero og bruke denne til å løse lokasjonskabalen mens man pusser opp eller bygger ut Vaulen og Jåtten.  

  Melina: Hvorfor ikke beholde Vaulen der den ligger i dag. Den kommer da i tillegg til Jåtten og en ny Mariero skole? Det er planlagt mange nye boliger både på Jåtten og Mariero, i tillegg til fortetning og flere barnefamilier som flytter til. Om noen få år vil det vel være mer enn nok elever til tre skoler? At elevene kan gå på dagens Vaulen mens en ny skole bygges på Mariero synes jeg absolutt er en fordel.

  Har dere andre kommentarer eller synspunkter?

  Kristin: Skoler som ligger tettere på nærmiljøet vil være en løsning som bygger opp under kommunens ønske om en bærekraftig by hvor kollektivtransport, sykling og gange foretrekkes fremfor bruk av bil. Man skal ikke glemme utslippsmålene til kommunen.

  Melina: For meg synes det litt rart at de to største skolene i Stavanger skal bli enda større, og jeg håper at Vaulen får bli der den er i dag. Det er en flott og lun tomt, med gangavstand for små føtter som bor i området fra Hinnali og Øvre Vaulen/Auglend. Det er gøy for oss som bor her at det er en levende bydel – og da alle deler av bydelen.