Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Kultur og fritid

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 12.05.2019 kl. 21:26

  Hinna Sanitetsforening ringer våren inn med Maiblomster

  På Idunhuset på Hinna samles ukentlig medlemmer fra Hinna Sanitetsforening for møter og aktiviteter. Tirsdag 9. april var det Kløvertur og strikkekafé som står på agendaen, i tillegg skal det forberedes til salg av Maiblomster.

   

  Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største frivillige kvinneorganisasjon med om lag 41000 medlemmer fordelt på 650 lokalforeninger. N.K.S. engasjerer seg spesielt for kvinners helse og livsvilkår, for barn og unge, trygge lokalsamfunn, forskning og prosjektstøtte og er en betydelig samfunnsaktør som eier og driver et stort mangfold av helse- og sosialinstitusjoner og tjenester. Organisasjonen ble startet i 1896 av Fredrikke Marie Qvam, før kvinner fikk stemmerett. Hinna Sanitetsforening ble startet i 1897.

   

   

  N.K.S. arrangerer i dag konferanser, driver opplysende og holdningsskapende arbeid, initierer og finansierer forskning og setter i gang og drifter ulike hjelpetilbud. Organisasjonen har blant annet et nasjonalt beredskap, og hjelper til hvis det er større nasjonale kriser. Sanitetsforeningen arbeider med integrering av kvinner som lever i minoritetsmiljøer, bekjemper vold mot kvinner gjennom kampanjer, og initierer blant annet holdningskampanjer i russetiden for å forhindre overgrep og vold. Organisasjonen gir også ca. 25 millioner i året til forskning på kvinnehelse. Den største andelen av inntektene kommer fra salg av fastelavnsris, Maiblomster og basarer hvor de selger lodd.

  Støtter lokalsamfunnet

  Totalt er det ca. 100 medlemmer i Hinna Sanitetsforening, hvor hovedvekten av medlemmene er fra Hinna bydel. Foreningen er for alle som ønsker noe sosialt å gå til, samt bidra med viktig arbeid lokalt og på landsbasis. Hinna Sanitetsforeninger håper å få flere medlemmer, gjerne også yngre med nye ideer slik at de kan utvikle seg videre i en positiv retning. 

  - Vi har foreningsmøter på Idun kl. 19.00 første tirsdag i måneden. Det er åpent for alle, både medlemmer og ikke medlemmer, sier Marianne Osland. Det månedlige møtet har gjerne et aktuelt tema, åresalg, kaffe og noe å bite i. Møter og aktiviteter blir annonsert på Facebook.

  Det arrangeres også «kløvertreff» hver torsdag for alle der det tilbys kaffe og vafler. Den andre tirsdagen i måneden har de «kløvertur» og strikkekafé på Idunhuset fra kl. 10:00. Etter turen samles de i stuen for strikking, prat, kaffe og niste. I tillegg arrangerer de basarer hvor de selger lodd, fastelavnsris og Maiblomster til inntekt for foreningens formål. 

  - På basaren øremerker vi blant annet penger til veiledningssenteret for pårørende i Sandnes. Vi samler inn ca. 20 000,- i året til ulike formål, forteller leder i Sanitetsforeningen på Hinna, Mia Hetland 

  TV-aksjonen 2019

  Landsstyret har vedtatt å inngå et samarbeid med CARE Norge om TV-aksjonen i 2019 og mottoet er «Nå er det hennes tur» Målet er å gi minst 400 000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder muligheten til å oppfylle sin rett til å stå på egne ben. 

  Salg av Maiblomster

  Maiblomsten er en liten, blomsterformet nål til å sette på jakken. Og blomsten har nærmest blitt symbolet for NKS sitt arbeid for folkehelsen i Norge. Det var svenske Beda Hallberg som kom på ideen med å samle inn penger til gode formål ved å selge Maiblomster. N.K.S. startet salg av Maiblomsten i Norge i 1909, og blomsten har tilført N.K.S.  relativt store inntekter til humanitære formål. Den 4. mai starter Hinna Sanitetsforening salg av Maiblomsten på Stadionparken i Hinna Park.

   

  «Et frø som falt i hjertenes jord,

  er blitt til blomster som villig gror,

  og vokser i millioner,

  av blanke blomsterkroner,

  Maiblomsten! Og se i dens spor,

  blomstrer frelsen

  for folkehelsen.»

   

  Av Herman Wildenvey