Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Skoler og barnehager

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 12.05.2019 kl. 21:35

  Foreldrerollen: Hvordan komme på «nett» med ungdommen?

  Hvordan komme på «nett» med ungdommen? Det var temaet under folkemøtet i Fjordpiren i Hinna Park 14. mars. Mange nysgjerrige og engasjerte foreldre i bydelen var samlet på folkemøtet for å lære mer om sosiale medier og gaming blant unge.

   

  Sosialt engasjement i bydelen

  Arrangementet er et resultat av et unikt samarbeid mellom flere aktører i bydelen, samt Stavanger kommune og Uteseksjonen. Anja Tollefsen er kommunikasjonsrådgiver i Hinna Park og var konferansier under folkemøtet. Hun forteller at Hinna Park jobber aktivt sammen med Hinna bydelsutvalg, Hinna velforening og Stadionparken for å skape aktivitet og engasjement i bydelen. Sammen med Stavanger kommune og Uteseksjonen laget de en arbeidsgruppe for hvordan man kan skape en bedre bydel gjennom sosialt engasjement. Resultatet ble et folkemøte med foreldrerollen i fokus, hvor Siv Selvik fra Uteseksjonen holdt foredrag og inviterte foreldre i bydelen på en åpen dialog.

  Uteseksjonen i Stavanger

  Siv Selvik er utdannet sosionom og jobber i Stavanger kommune. Hun har 4 års erfaring fra uteseksjonen som sosialkurator, og tar videreutdanning innen familieterapi. Siv kaller seg selv for en nerd innenfor kommunikasjon og relasjon, og har en interesse for å bygge broer mellom generasjoner.

  - Uteseksjonen i Stavanger er en oppsøkende tjeneste. Vi er 14 ansatte som jobber med forebyggende ungdomsarbeid. Det som kanskje er unikt for oss er at vi er ute blant ungdommene og møter dem i deres arenaer. Vi driver også oppfølgingsarbeid utenom hvor ungdommer, foreldre og skoler tar kontakt med oss, og vi følger dem opp med det de eventuelt trenger hjelp med.

  - Vi er 8 ansatte som jobber i det vi kaller Bydelsteamet, og vi samarbeider tett med ungdomsskolene hvor vi er i klassene og i foreldremøter. Alle ungdommer og foreldre på ungdomsskoletrinnet skal ha møtt oss og vite hvem vi er og hva vi driver med. Jeg følger opp Hinna og Gautesete ungdomsskole og jobber ganske tett med Hinna bydel.

  Engasjert foreldregenerasjon

  Ifølge Siv Selvik er ingen mer engasjerte en den foreldregenerasjonen som er nå, men innenfor nett og gaming oppleves det gjerne mer frustrasjon enn engasjement fra foreldrene sin side. 

  - Fra Uteseksjonen sitt ståsted opplever vi at det er flere og flere foreldre som ønsker veiledning på diverse temaer. Nett og gaming er noen av temaene de ønsker veiledning på, og i samfunnet generelt er det en del usikkerhet rundt de temaene. Foreldre kan gå inn på internett og lese hva man bør gjøre, men jeg opplever at mange foreldre savner en arena hvor de kan snakke sammen om temaet. 

  - Nye yrker har kommet de siste årene, som for eksempel «gamer», «youtuber», «blogger». Det er foreldre sitt ansvar å engasjere seg og finne ut hva dette går ut på. Før var det gjerne skuespiller og fotballspiller som var de store barnedrømmene, og mange foreldre har støttet og heiet barna sine frem.

  En god bydel for alle

  Uteseksjonen jobber tett sammen med Hinna bydel for hvordan man kan bygge opp bydelen til å bli en god bydel for alle ungdommer, barn og voksne.

  - Vi opplever at ungdommer ønsker å bli hørt, men de vet ikke helt hva de trenger. Hva er det ungdommer i dag er opptatt av – jo blant annet gaming og sosiale medier. Foredraget under folkemøtet er et opplegg for foreldrene, med et litt positivt syn på den digitale hverdagen vi lever i. Vi har et ønske om å ikke bare snakke om det negative, men prøve å finne ut hva som skaper frustrasjon i oss foreldre når barna bruker mye tid foran ulike skjermene. 

  - Vi har også tenkt å ha et arrangement senere for ungdommer. Målet er at de ulike generasjonene kan snakke litt på tvers. Hva handler det om for de unge, hva er det de voksne burde forstå og hvordan kan vi hjelpe best mulig.