Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 02.09.2019 kl. 23:41

  Slår ring om Sørmarka

  Det var et godt oppmøte i Sørmarka mandag 26. august da Sørmarkas Venner sammen med sine medarrangører inviterte til grillfest, aktiviteter, foredrag og politisk debatt rundt sikring av markagrensa i Sørmarka.

   

  Sørmarkas Venner ønsker at politikerne sikrer markagrensa for alltid, slik at man ikke fortsetter med å bygge ned naturområdet bit for bit. Det ble arrangert grillfest med gratis mat/drikke, naturlek og natursti for de minste med flotte premier, guidet tur i Sørmarka med tre lokalkjente guider, samt ulike foredrag og politisk debatt om markagrensen og friområder i byen. 

  Frivillig arbeid

  Konferansier Erik Thoring, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland innledet foredragene og den politiske debatten. Første mann ut var Torgeir Sørensen, Park- og veisjefen i Stavanger kommune. Sørensen la mye vekt på det frivillige engasjementet til blant annet Sørmarkas Venner og deres medarrangører som har bidratt til å ivareta Sørmarkas interesser.

  - Sørmarka er på mange måter det beste eksempelet vi har på frivillig innsats og samarbeid i Stavanger by. Det har gjort at vi i kommunen har strukket ressursene ganske mye lenger enn vi ellers ville gjort. 

  Sørensen nevnte to sentrale utfordringer med Sørmarka, hvor det ene er vern av friområdet, mens det andre er vedlikeholdet.

  - Uten et stell vil vi risikere at attraktiviteten til Sørmarka faller og vi får heller ikke utviklet det biologiske mangfoldet i den grad vi ønsker.

  Sørmarkas Venner gjør en fantastisk innsats samme med FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) med sine medlemsorganisasjoner: Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet, Speiderne i Stavanger og Rogaland (Hinna Speidergruppe deltar), Orienteringsklubbene, Rogaland Jeger og Fisk, Ornitologisk Forening Rogaland, Kajakk-klubben, Syklistenes Landsforening med flere.

  Hjertet i grønnstrukturen

  Sørmarka består av både skog, friområder, enger, jordbruk, idrett, turveier, lysløyper, stier, ride løype, hundetreningsområde, Stavanger botaniske hage og en masse utsiktpunkter. Anne Katrine Lycke, fagsjef for naturforvaltning/turlag i Stavanger Turistforening fortalte om deres satsing på Folkestier og nærturer i Stavanger. 

  - Det er 52 hverdagsturer i Stavanger, som tilsvarer mer enn 410 km merkede turløyper. 8 av disse går innom nettopp Sørmarka, og friområdet kan regnes som hjertet i grønnstrukturer i vår kommune, sier Lycke.

  Robijne Verstegen, arealplanlegger og aktiv bruker av Sørmarka fortalte om folkehelsegevinsten med å ha natur og hvorfor dette er så viktig for oss.

  - Det er økonomisk viktig for kommunen å bevare folkehelsen til innbyggerne. Fysisk aktivitet har aller størst effekt på vår helsetilstand, og dersom man kombinerer den med naturopplevelser blir effekten enda sterkere. Både den allsidige, fysiske og psykiske stimulansen som naturen gir vurderes å ha en ekstremt høy helseverdi, sier Verstegen.

  Politisk enighet

  Følgende sentrale politikere og ordførerkandidater var tilstede for å fortelle om sine synspunkter på friområder, folkehelse og betydningen av natur og naturopplevelser i Stavanger: Dagny Sunnanå Hausken (SP), Jan Erik Søndeland (V), Paal Kloster (Sv), Anne Kristin Bruns (Krf), Leif Moi Nilsen (Frp), Kari Nessa Nordtun (Ap), John Peter Hernes (H), Mímir Kristjánsson (Rødt), Håkon Fossmark (Mdg) og Karl W. Sandvig (Pp).

  Under en håndsopprekning gikk politikerne enstemmig inn for at friområde i Sørmarka burde utvides og at man burde sikre området ved å lage en markagrense. 

  - Vi må ta vare på den naturen som er igjen ved å verne om det vi har, sier Håkon Fossmark (Mdg)

  Høyspentledninger, idrettsområde, motorveg, universitet og sykehus er alle inngrep som har påvirket Sørmarka, og som ble nevnt under den politiske debatten. Ifølge John Peter Hernes (H) burde vi finne en balanse mellom å ta vare på natur og dyreliv og samtidig ta hensyn til folkehelsen, samt reparere natur gjennom frivillig arbeid. 

  Det ble gode diskusjoner og publikum fikk anledning til å stille spørsmål til politikerne. Flertallet av politikerne tilstede var enige om at en kulvert over motorvegen kan være et mulig fremtidig tiltak for å sikre utvidelse og vern av Sørmarka, men at en slik kulvert vil være både tid- og kostnadskrevende. I tillegg nevnte flere av politikerne at man burde ha ny gjennomgang av fremtidig utbygging i grenseområdene til Sørmarka.

   


   
  1
  Hej og velkommen til Spotcap Global Loan Services, jeg hedder Claudia Klein, jeg er långiver og også lånekonsulent.

  Har du et stort behov for økonomisk forstærkning? har du brug for et lån til forskellige formål? hvis dit svar er ja, vil jeg anbefale dig at kontakte min virksomhed via | spotcapglobalservices@gmail.com | eller meddel os på WhatsApp: +4915758108767 | og har et lån på din konto inden for 24 timer, fordi vi leverer fremragende lånetjenester over hele verden.

  Vi tilbyder alle slags lånetjenester (Personligt lån, Erhvervslån og mange flere), vi tilbyder både langvarige og kortvarige lån, og du kan også låne op til 15 millioner euro. Mit firma vil hjælpe dig med at nå en række mål med en bred vifte af låneprodukter.

  Vi ved, at det altid har været et enormt problem at få et legitimt lån For enkeltpersoner, der har økonomiske problemer og har behov for en løsning på det, finder mange mennesker det så svært at få egenkapitallån fra deres lokale banker eller andre finansielle institutioner på grund af stor rente sats, utilstrækkelig sikkerhed, forholdet mellem gæld og indkomst, lav kreditværdi eller andre årsager

  Ikke flere ventetider eller stressende bankbesøg. Vores service er tilgængelig 24/7 - du kan få et lån og gennemføre dine transaktioner, når som helst og hvor du end har brug for det

  Vi leverer 24 timers lån i verdensklasse. For forespørgsler / spørgsmål? - Send en e-mail til | spotcapglobalservices@gmail.com | eller meddel os på WhatsApp: +4915758108767 | & Modtag et svar på et øjeblik.

  Din familie, venner og kolleger behøver ikke at vide, at du er lav på kontanter, bare skriv til os, så får du et lån.

  Din økonomiske frihed er i dine hænder! - Av Claudia Klein 11.02 (13:44)