Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 03.09.2019 kl. 17:05

  Ditt valg – godt valg

   

  Vi er i innspurten til et nytt valg. I år kan vi se frem mot en veldig spennende valgkveld og natt, fordi det politiske landskapet fra meningsmålingene ser ut til å være i større og sterkere bevegelse enn på lenge. I den nordligste delen av landet snakkes det om et politisk jordskjelv. Det kan bli rystelser i andre deler av landet også.

  En bydelsavis skal ikke ta partipolitiske standpunkt. Vi skal vise frem det folk i bydelen er opptatt av. Så finner sakene vei til bydelsutvalg, kommunestyre, fylkesting og kanskje Stortinget. Hinna Avis ønsker å være en kanal som formidler til fellesskapet det folk i bydelen er opptatt av. Vi ønsker alle å skape gode og trygge lokalsamfunn som fungerer, der mennesker finner hjem, gode oppvekstsvilkår i barnehage skole, gode og trygge arbeidsplasser, gode fritidstilbud og til slutt en trygg omsorg i alderdommen. Vi lever i et flergenerasjonssamfunn og et flerkulturelt samfunn, der det ikke er blitt mindre viktig å skape respekt og gode fellesskapsløsninger.

  Selv om vi nok kan samle oss om noen felles overordnede mål, vil vi likevel ha ulike oppfatninger både om prioriteringer og om hvordan vi skal nå målene. Det er derfor vi har politiske partier. Så har vi et stort fellesskapsgode: Vi har alle stemmerett og dermed kan vi alle være med på å bestemme. Når vi står i stemmelokalet, inne i det privat avlukket med et stort utvalg stemmesedler foran oss, er det ingen som kikker oss over skulderen eller puster oss i nakken. Vi er alle fri til å ta det valget vi selv vil. Ingen har rett til å avkreve oss hva vi har stemt. Det er dette vi kaller en menneskerett, et demokrati og et folkestyre. Dette er grunnleggende verdier som definerer vår samfunnsmodell og samfunnskvalitet. Disse verdiene skal vi hegne om. På valgdagen kan vi koste på oss en tanke av takknemlighet. Friheten og verdiene har ikke kommet av seg selv. De har hatt sin pris.

  Valget i år blir det siste i flere kommuner og fylker. Noen av oss skal leve sammen i nye og litt større enheter. Det gjelder også Stavanger kommune, som ved årets utløp danner et nytt og større fellesskap med Rennesøy og Finnøy. I dette ligger det både utfordringer og muligheter.

  Årets valgkamp har vært preger av regionreform, tjenestetilbudet i distriktene og ikke minst bompengeopprøret. Norge er en velferdsstat med ressurser, kapasitet og kvalitet som mange i vår verden vil misunne oss. Men heller ikke her er alt perfekt. Det er fortsatt rom for forbedringer. Det er fortsatt noe å strekke seg etter. Politikk handler om nettopp dette.

  Når vi som individer bruker vår stemmerett bidrar vi til det som blir fellesskapets løsninger. Og fordi det handler om politikk, må vi også finne oss i at det blir flertallsløsninger, uansett hvor stort eller lite flertallet blir. Vi tror på flertallsstyret, men ønsker ikke at det utvikler seg til flertalls- eller mindretallsdiktatur. Nøkkelordet her heter respekt.

  Gjør ditt valg. Bruk din frihet og rett.

  Godt valg!