Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 02.12.2019 kl. 19:32

  PANGSTART PÅ JÅTTEN SKOLE!

  Det ble en pangstart på skoleåret 2019-2020 på Jåtten skole hvor stolte elever og lærere kunne markere det nye skoleåret med splitter ny skolegård.

   

  Under åpningsarrangementet torsdag 15. august hadde Jåtten skole invitert elever, foreldre, presse og politikere til en storstilt pangstart på skoleåret og offisiell åpning av den nye skolegården. I den anledning var det både sang, dans og gjennomgang av mobbemanifestet. I tillegg ble det servert boller, kaffe og saft. 

  Leder av kommunalstyret for oppvekst Sissel Knutsen Hegdal (H) og elevrådsleder Ludvig Hogstad sto for den offisielle åpningen av skolegården. Da snoren ble klippet, stormet spente elever inn på den nye skolegården.

   

  - Skolegården skal være arena for gode opplevelser og møter mellom mennesker. Den skal være arena for læring og fysisk aktivitet i skoletiden og den skal også være møtested og aktivitetsområde for nærmiljøet etter skoletid, står det i pressemeldingen fra kommunen.

   

  Bedre og sikrere utearealer

   

  Den nye delen av skoleområdet er ca. 3,5 dekar og ligger sør for skolebygningene. I tillegg er det et naturområde med trær og gressmark sør for det nye skoleområdet.

   

  Området er prosjektert av Sweco AS og opparbeidet av Stangeland Maskin AS med underentreprenører for Stavanger kommune. Fra Park og vei i kommunen har Angjerd Sunnanå fulgt opp prosjekteringsarbeidene, og Jarle Vikingstad har vært byggeleder. Anlegget har kostet omkring kr 9,5 mill.

   

  Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtok i 2017 et rekkefølgekrav om at en helt ny del av uteområdet ved Jåttens skole skulle opparbeides. Årsaken til at skolegården måtte bygges ut nå, er at en regulert sykkelvei langs Diagonalen vil beslaglegge den delen av skolegården som de minste klassetrinnene har brukt til nå. Ny skolegård måtte derfor etableres før sykkelveien kommer.

   

  Som en del av arbeidet med å gjøre utearealene bedre og sikrere, ble det i fjor ferdigstilt ny adkomstveg inn til Jåtten skole og nye parkeringsplasser og fortau i Ordfører Tveteraas gate.

   

  Fokusområde for kommunen

  Det har vært et viktig fokusområde for Stavanger kommune å skape gode skolegårder med høy kvalitet mht. utforming, innhold og arkitektur. Området er utformet med flere «øyer» med forskjellige allsidige aktivitets- og lekemuligheter. Her kan det hoppes, klatres, snurres, balanseres og mye mer. De store gamle bøketrærne har vært viktig å ta vare på. De gir området et flott særpreg og er en viktig del av skolegården. Rundt noen av trærne er det etablert treplattinger for å beskytte trærne samtidig som det gir sosiale oppholdsflater.

  - Den skal være med på å gi trivsel for brukere og positiv identitet og særegenhet til skolen skrives det i pressemeldingen.

   

  Sør for det opparbeidede delen er et naturområde med lekeskog og grasmark som er sikret for skolen med gjerde rundt. Her finnes også et fordrøyningsanlegg som skal ta ha hånd om regnvannet som kommer fra skoletomten før overvannet kan slippes ut på kommunalt nett. Slike fordrøyningsanlegg blir mer og mer viktige ettersom nedbøren oftere enn før kommer i intense skybrudd som kan overbelaste avløpssystemet og føre til at vannet tar uønskede veier.

   

  Boden, som tidligere sto ved skulpturen «De tre Bukkene Bruse,» måtte bort fra der den stod og er nå benyttet som letak i det nye anlegget. Det er bygget ny redskapsbod som inngår som en del av skjermingen mot ny sykkelvei og Diagonalen, på en del av skjermingen er det også etablert en klatrevegg. I anlegget er det innplassert mange nye sykkelparkeringsplasser.