Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 17.02.2020 kl. 14:12

  Kommunedelspolitiker: Geir Støle (61)

  Geir Støle har jobbet mange år i oljeindustrien som geofysiker. Han brenner for frivilligheten og har nå slått seg på politikken. De neste fire årene skal han lede Hinna kommunedelsutvalg.

  Geir Støle har ingen tung partibok, men mener at oppveksten på Hundvåg med far på Rosenberg farget valget av side i politikken. I tillegg mener han at oljeindustriens oppstart og Vikings gullfest i oppveksten har vært med å prege hans interesser resten av livet. –Det er klart at oljen har vært, og er viktig både for byen vår og for landet vårt. Retter vi blikket fremover, må vi tenke nytt og finne alternativer til alt olje- og gassproduksjonen har gitt oss. Vi må også sikre arbeidsplasser. Stavanger-regionen har mange dyktige ingeniører og sitter på en enorm kunnskap som må brukes i det nye skiftet, sier han.

  Brenner for frivilligheten

  -For meg har frivilligheten alltid vært nummer én. Jeg har bidratt i FGI – Forus og Gausel Idrettslag i 25 år, med alt fra å være kjeglebærer til lederverv i hovedstyret og i fotballen, forteller Geir Støle. Han har sluttet i jobben som geofysiker i Equinor og gjør det han brenner mest for, frivilligheten. Nå jobber han med klubb- og lederutvikling i Norges Fotballforbund. 

  Politikk og oppsøkende virksomhet

  -Jeg har stemt på Arbeiderpartiet i mange år. Før lokalvalget ringte Kari Nessa Nordtun og spurte om jeg kunne bidra til partiprogrammet innen kultur og idrett. Det gjorde jeg. Så ble jeg spurt om å stå på Arbeiderpartiets liste og havnet da etter hvert som leder i kommunedelsutvalget i Hinna. Det er en flott kommunedel og det tidligere bydelsutvalget har gjort en flott jobb. Egentlig blir jobben vår å videreføre det gode arbeidet, sier Støle. 

  -Visjonen for det nye kommunedelsutvalget er i enda større grad å gå ut og besøke folk og virksomheter, drive oppsøkende virksomhet. Det er viktig å spørre hva som trengs i kommunedelen vår. Jeg har et ønske om å gjøre forholdene enda bedre for frivilligheten.

  Bussvei, svømmehall, bom og trygg skolevei

  -Vi er opptatt av flere ting. Når det gjelder bussveien, er det viktig at resultatet, uansett trasevalg, blir best mulig for de som bor der og at det blir «levelig» i anleggsperioden. Videre er det viktig med busser til alle og et godt utviklet rutenett.

  Vi vil også jobbe for en svømmehall. Målet er at i løpet av de neste fire årene skal tomten og finansiering for svømmehallen være klar. Et Folkebad blir for dyrt, vi må jobbe for en slik hall som de har i Kvernevik og på Hundvåg.

  Trygge skoleveier og sterke lokale fellesskoler er viktig. Opprusting av Vaulen skole må prioriteres. Arbeiderpartiet ønsker å oppgradere den eksisterende skolen.

  -Bommen deler kommunedelen vår i to. Det betyr at over 10.000 innbyggere må kjøre gjennom bommen for å komme til sentrum i kommunedelen. Det må vi endre på.

  -Av andre ting vi skal jobbe med, er trygg alderdom med nytt sykehjem i bydelen, gode og tygge oppvekstvilkår med blant annet helsesøster på Gautesete skole, et variert idrettstilbud og åpne, rusfrie møteplasser – som f.eks. klubbhuset til Forus og Gausel IL og det nye klubbhuset til Hinna.

  Medbestemmelse i kommunedelen

  -Jeg har tro på at kommunedelene har stor medbestemmelse. Etter sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy ble det slått fast at medbestemmelse skulle ha høy prioritet. Jeg tror også det er mye opp til oss selv om sentrale politikere hører på oss, eller ei. Når det gjelder kommunedelsutvalget tror jeg at det er lite partikonflikter. Det viktigste for oss er å fremme saker for beboerne, og det gjør vi best i team på tvers av politikk, mener Geir Støle og legger til at Hinna kommunedel er stor, har masse gode tilbud og en enorm andel næringslivsvirksomhet. Selv bor han på Forus i nærheten av Equinor. Der har han bodd med kone og tre barn i mange år og er veldig opptatt av at også denne delen av Hinna bydel er representert og blir hørt.