Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 11.05.2020 kl. 09:09

  Den uvirkelige våren

   

  Basert på høstens valgresultat ble nytt kommunedelsutvalg konstituert og kom i virke fra nyttår med utvidet mandat m.h.t. lokaldemokrati. Utvalget består av representanter fra ulike politiske parti, har en fin blanding av erfarne kulturbærere og nye entusiastiske representanter, alle med en felles målsetting om å fremme saker som er viktige for Hinnas befolkning.

  Kommunedelsutvalget har gjennomført to møter i vår. Sakene vi har hatt til behandling har stor spennvidde fra stengning av veier til omfattende reguleringsplan for Forus Øst – en helt ny bydel. Siste møtet hadde vi 10. mars. Møte var innholdsrikt, motiverende, og vi gikk hjem med målsetting om å ferdigstille handlingsplan for bydelen til neste møtet. Handlingsplanen skulle inneholde viktige prioriterte tiltak, kortsiktig og mer langsiktig, som vil bidra til at bydelen vår blir enda bedre å bo i for alle. Det skulle imidlertid snart vise seg at ingen av oss hadde tatt høyde for virus-situasjonen som kom til å ramme oss alle innen kort tid.

  Over natten ble samfunnskritiske funksjoner som barnehager, skoler, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og ikke minst sosial omgang stengt ned. De fleste har opplevd situasjonen som uvirkelig og dramatisk.  Helsemessige konsekvenser, permitteringer, ensomhet og utrygghet – uvisshet – har preget oss alle. Enkelte grupper har hatt det mer krevende enn andre. Risikogruppen med hovedvekt av eldre, har hatt dager preget av isolasjon og ensomhet.

  Jeg vil også trekke fram ungdommen som en sårbar gruppe. Troen på framtiden er svært viktig. Dette er utfordrende når skoler stenger ned, eksamener avlyses, jobbmulighetene er redusert samtidig som fritidsaktiviteter og omgang med nærmeste venner er sterkt begrenset. For noen grupper barn og unge er nettopp fritidsaktiviteter et stort lyspunkt i hverdagen. Jeg håper alle klubber og organisasjoner griper muligheten for å drive organisert aktivitet i samsvar med retningslinjer. Her gjelder det å være kreativ – dette er viktig forebyggende arbeid!

  Etter noen få kaotiske dager med ukontrollert hamstring av egg, pizza og dopapir har jeg opplevd en bydel som har tatt ansvar. Folk har tatt retningslinjene fra myndighetene på alvor og fulgt dem i praksis - først og fremst med sterkt begrenset sosial kontakt. Resultatene helsemyndighetene i vår region nå kan vise til taler for seg selv.

  Jeg har opplevd en befolkning på tur i egen bydel. Et nikk, et smil eller en kort samtale, med kjente og ukjente, er billig og god medisin. Nå er samfunnet gradvis på vei tilbake. Det er aktivitet på Vaulenbanen, på Hinna Stadion og på Knudamyrå. Utenfor hjemmekontorvinduet mitt er «ongane i gadå» på vei til skolen igjen – fantastisk.

  Det blir 17. mai i år også, men dagen kommer til å bli annerledes Tradisjonsrike arrangement i bydelen er avlyst. Følgelig er det viktigere enn noen gang at hver enkelt av oss bidrar til å gjøre dagen til den høytidsdagen som dagen er og fortjener. Betydningen av frihetene vårt samfunn er tuftet på og som vi til daglig tar for gitt, er noe vi alle bør ta oss tid til å reflekter over.

  De viktigste aktørene på 17. mai, musikantene våre, vil bidra i år også, men denne gang uten annonsert program. Hører du dem i nærheten av der du bor - ta vel imot dem.

   

  Geir Støle

  Leder Hinna kommunedelsutvalg