Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leserbrev

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 11.05.2020 kl. 09:15

  Fra risikogruppe til ressursgruppe

   

  Koronaviruset har snudd verden  på hodet i løpet av noen få uker, og eldre som i normale tider kan anses som en til dels ubrukt ressurs blir i dag vurdert som en risikogruppe.

  Vi får ofte det inntrykk at vi er gått ut på dato så snart vi begynner å motta «lønnen» vår fra NAV og ikke lenger står i ordinære, lønnsgivende jobber.

  Trenger det å være slik?

  Selv om vi har et voksende antall arbeidsløse i landet pga viruspandemien, etterlyses det fremdeles at flere må stå lengre i jobben og bidra med skatt til felleskassen.  Det registreres mangel på vilje til å ansette jobbsøkere som har passert 50 år, og mange bedrifter gir klart uttrykk for at de helst vil ha inn nye krefter og parkerer de eldre på sidelinjen når de nærmer seg AFP- eller pensjonsalderen.  At eldre anses som en ressurs er ikke en realitet og det satses lite på å endre denne negative holdningen. De eldres kompetanse blir rett og slett oversett, og avskiltingen er et faktum.

  Andre land har en helt annen holdning til eldre.  I USA er det få presidentkandidater under 70 år.  I Norge må du ved samme alder slutte som medlem av forliksråd, og meddommer og skjønnsmedlem i tingrett og lagmannsrett.

  Hvis det er ønskelig at nordmenn skal stå i jobb til 70 eller 72 år, må det legges til rette for at vi kan jobbe lenger, tilbys den nødvendige digitale oppdateringen og annen kompetanseheving og bli inkludert i stedet for ekskludert.   Det er en kjensgjerning at mange av oss eldre ikke har vokst opp med digitale hjelpemidler rundt oss til alle tider, og at noen sliter med å følge med.  Alle som leverer tjenester til publikum generelt må ta hensyn til dette i sine elektroniske løsninger.

  Eldre er en stor ressurs i samfunnet innen frivilligheten, og uten frivilligheten hadde Norge stoppet opp på mange områder.  I dag gjøres det en stor innsats blant frivillige med blant annet å handle nødvendige matvarer for andre, være digitale måltidsvenner og på telefon som ringevenn for de som er ensomme og har det vanskelig. Hva dette sparer samfunnet for i form av kroner er vanskelig å regne ut, men det gjør utvilsomt livet lettere og lysere for mange av våre innbyggere. Både blant de frivillige og de som nyter godt av innsatsen.

   

  Det må legges til rette for at vi kan stå lenger i jobbene, tilbys den nødvendige digitale oppdateringen og bli inkludert i stedet for ekskludert.  Alle har godt av å føle seg verdsatt. Sett hen til situasjonen vi er i idag, vil Stavanger Senior Høyre og Stavanger Høyre ta initiativ til å etablere en "ressurspool" som næringslivet kan trekke på når samfunnet igjen skal startes opp.  Vi har tro på at mange eldre vil være villige til å stille opp gratis for å hjelpe bedriftene i gang igjen. 

   

  Bedre koordinering av eldre som ressurs tjener oss alle og vi har tro på konseptet «Lære hele livet» hvor ingen går ut på dato pga manglende kompetanse. Høyre vil ha et samfunn som gir alle som kan og vil, muligheter til å delta lenger i arbeidslivet. Vi vil satse på seniorer med livserfaring og kunnskap som en ressurs for overføring av kompetanse, kultur og tradisjon. Blir du med på laget du også? 

   

   

  Grethe Eriksen

  Leder av Stavanger Senior Høyre