Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Leder

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 07.09.2020 kl. 10:01

  Leder

   

  Covid-19 har endret hverdagen for oss alle, verden over. Et virus som ikke lar seg stanse av landegrenser og ikke gjør forskjell på fattig og rik eller på ulike etniske grupper, har tvunget oss til en endret hverdagsrytme som de færreste av oss hadde sett på som en mulighet. Det ble stengte barnehager og skoler, et dramatisk byks i arbeidsledighet, hjemmekontor, avlyst utenlandsferie og langt bevisst og hyppigere håndvask i vann og sprit.

  Norge har klart seg rimelig bra så langt, men krigen mot Covid-19 er ikke over. Vi må fortsatt passe på oss selv og på andre. Kampen mot viruset inviterer til fellesskap og dugnad, selv om vi må holde en meters avstand.

  Livet har likevel en tendens til å gå videre, og det gjør det også denne gangen. I Hinna bydel legges det planer og det bygges. Aktivitetsnivået er stort. Troen på fremtiden er ikke tapt. Mye godt arbeid gjøres med gode resultater. På den store og flotte arena midt i Hinna bydel slo endog Viking Molde foran et sterkt Corona-begrenset publikum. 

  Det er mange som har hatt det krevende det siste halve året. Vi tenker særlig på eldre og ensomme mennesker som ikke har kunnet komme seg ut og som føler sterkt på isolasjonens virkninger. Det er derfor veldig bra at Hinnasenteret igjen åpner sine dører og inviterer inn til fellesskap og aktivitet. Det kommer til å bety mye for mange.

  Det er stor byggeaktivitet i bydelen. Nye boliger reises. Veier bygges og forbedres. Vårt fundament for fremtiden styrkes og forbedres. Vi beholder troen på at lokalsamfunnet og storsamfunnet overlever og utvikler seg. 

  I Hinna bydel bygger vi på mye god historie. Historien om Kai Hansens Trykkeri er en viktig del av dette. I år kan trykkeribedriften feire 50 års jubileum. Bedriften har skapt arbeidsplasser og den har ikke minst produsert bøker, magasiner og trykksaker som speiler fellesskapets mangfold og det høyt aktivitetsnivå.

  Når vi betrakter den alvorlige pandemien i et globalt perspektiv, ser vi at det er mange land som er vesentlig verre rammet enn oss. Norge har en nasjonaløkonomisk styrke som i det minste setter oss i stand til å finansiere tiltak som mange vil misunne oss. Dessuten trekker vi fordeler av et stabilt og sivilisert politisk system som i det store og hele resulterer i bred oppslutning om både om virkelighetsforståelse og virkemiddelbruk. Det skal være ulike oppfatninger i det politiske liv. Det er derfor vi har ulike politiske partier. Men ser vi stort på det er avstandene likevel små og respekten stor. Det har kommet klart til uttrykk i kampen mot pandemien.

  Annerledes er det definitivt i høstens store valgthriller, presidentvalget i USA. Der sitter skjellsordene løst og veien til store offentlige opptøyer er kort. Det er ikke mye ved dagens amerikanske samfunn vi har grunn til å misunne.

  Nå faller det seg slik at 2. november får Equinor ny konsernsjef, uten dramatikk. Dagen etter vil USA velge ny president. Utfallet er åpent. men dramatikken er gitt. Også nordmenn har sterke oppfatninger om valget i USA, men der har vi ikke stemmerett. Da kan det være greit å minne om at en av de størst mulighetene til å påvirke vår fremtid ligger i vårt eget nærmiljø, i Hinna bydel.